Alevi açılımı

DİLİMİZDE bir süredir “açılım” kelimesini sıkça kullanılır olmamız, büyük bir toplumsal değişmeyi yansıtıyor. Geçmişte “kapalı” kaldığımız konulara “açılım” yapmak gerektiğini hissediyoruz artık!
İşte CHP’nin tesettürlü kadınlara, AKP’nin Alevilere “açılım” yapması gündemde.
Çünkü CHP ve AKP tarihte bu geniş kitlelere “kapalı” kalmış geleneklerin partileridir.
MHP deyince “açılım” konusu ne olabilir? Kürt meselesi, değil mi?
1960’lara kadar Alevi-İslam kurumlarına da nasıl baskılar yapıldığını Veliyyeddin Ulusoy, Oral Çalışlar’a anlattı. (Radikal, 9 Kasım 2008)
Sünni dindarlığın yakınmaları da bellidir.
İnançlarla ilgili bu tür toplumsal sorunları hâlâ çözemedik. Hem CHP hem AKP ilgili alanlarda “açılım” yapmada korkak davranıyorlar hâlâ!
Birbirlerine “kapalı” büyük nüfus bloklarını sürdürerek “uluslaşma” olabilir mi?! Bugün “açılım” kavramı bin yıllık tarihimizde yepyeni bir tokalaşma, kucaklaşma ihtiyacını yansıtıyor.
Kürt meselesi inanç değil etnik milliyetçilik konusu olduğu için ayrı ve çok zor bir bahistir.

Cemevleri nedir?
Alevi meselesinin çözümü ise kolaydır. Alevilerin Türkiye’nin temel değerleriyle bir kavgası yoktur.
Evet, bazı Alevi grupların Diyanet’i lağvetmek gibi bazı taleplerini ben de aşırı buluyorum. Ama genelde Alevi İslam inancının ders kitaplarına girmesi, cemevlerinin ibadethane olarak tanınması, kanunen korunması, bütçeden ödenek verilmesi gibi talepleri haklıdır.
Sünni kesimden bazılarının “kıblemiz bölünecek” kaygısı yersizdir. Çünkü:
- Tekke ve zaviyeler kanunen yasak olduğu için, son yirmi yılda ‘cemevleri’ terimi düşünülmüş ve benimsenmiştir. Nitekim Türk Dil Kurumu sözlüğüne ‘cemevi’ terimi 2005 yılında girmiştir; eski hiçbir sözlükte de yoktur. Halbuki tekke, zaviye gibi tarihsel kurumlar yüzyıllardan beri sözlüklerde vardır. Tarihteki tekke ve zaviyelere karşı çıkmayan Sünnilerin cemevlerine karşı çıkması kabul edilemez!
- Bundan başka, bilimsel araştırmalara göre, cemevlerine devam eden Alevilerin büyük çoğunluğu kendilerini İslamın içinde görüyorlar. Cemevlerine gitmeyen Alevilerin çoğunluğu ise Aleviliği bir kültür olarak görüyorlar. Bu da cemevlerinin tarihsel işlevini gösteriyor. (Milliyet, 7 Temmuz 2005)

AKP cesur olmalı
Evvela hakkaniyet ve insan hakları duygusu cemevlerinin ibadet yerleri olarak tanınmasını gerektirdiği gibi geniş İslam geleneği de cemevlerine ibadethane, dedelere de din adamı saygısı gösterilmesini gerektirir.
AKP “Alevi açılımı” konusundaki korkaklığını bırakmalıdır.
Ben Cem Vakfı’na karşı yüreğimde bir sıcaklık duyuyorum, taleplerine böyle bakıyorum. Ama devlet onların modelini de empoze etmemeli, alanı “açmalı”, her eğilim kendini ifade imkânı bulmalıdır.
AKP’li Reha Çamuroğlu’nun sebatlı çalışmalarını alkışlıyorum. İlgili Devlet Bakanı Prof. Said Yazıcıoğlu’nun açık fikirli ve iyi niyetli gayretlerini de destekliyorum.
Ama yetmiyor. Tayyip Erdoğan “Alevi açılımı”nda cesur olmalı, “dik durmalı”, tabanına liderlik etmelidir.
NOT: Değerli okurlarımdan bir haftalık izin rica ediyorum. Bir hafta sonra görüşmek dileğiyle...