Geri Dön
PazarGlobal tehlikeler söz konusu

Global tehlikeler söz konusu

Pluton önümüzdeki dönemde yönetimlerin, devletlerin, sadece ekonomik çıkar peşinde koşan kuruluşların getirdiği sorunları önümüze koyacak

hkirkoglu@ekolay.net Faks: (0216) 418 54 99 274 yıllık bu döngünün bir önceki döngüde hangi olaylarla eşzamanlılık ettiğinden söz etmiş, benzer biçimde önümüzdeki yıllarda da kapitalist ekonomik sistemin geçirebileceği büyük dönüşümden bahsetmiştik. 2024'e kadar sürecek olan bu transit sadece ekonomik düzeni değil, birey-devlet ilişkisini, çok çeşitli kontrol düzenlerini ve bu ilişkide ortaya çıkan sorunları da iyice yüzeye çıkaracak. Gerek Pluton gerek Oğlak sert ve zorlayıcı yönleri olan temalara sahiptir. Dünya ve politik astroloji bilgileri gözüyle bakarsak, Pluton geçtiği burcun gölgelerini, sorunlarını ve abartılarını ön plana çıkarır ve söz konusu sorunların aşılmasında baskılara neden olur. Oğlak dünyevi arzu ve hırsların en güçlü biçimde şekillendiği burçtur. Dikkat ederseniz Oğlak-Koç burcunu başlangıç noktası olarak görürsek- en tepede yer alan, bir yandan statü diğer yandan da kuralları ve devleti simgeleyen konuları açıklar. Oğlak aynı zamanda toprak elementindedir. Maddi gerçekler, kâr amacı ve kişisel gücü temsil eden kazanç kapasitesi yöneticilik vasfıyla birleşmiş durumdadır. Belki yazdıklarımı fazla abartılı bulabilirsiniz ancak yakında Oğlak burcuna ilerleyecek olan Pluton'un farklı yüzlerini anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda "Kapitalizmin krizi" adlı yazımda Pluton transitinin sosyal ve ekonomik yönlerine değinmiştik. Olumlu yönleri ile bu burç gerçekçi, planlı, sorumluluklarının bilincinde ve kurallarla bağlıdır. Ancak olumsuz yönüyle de, sadece kendi çıkarlarını düşünen, hesapçı, katı ve aşırı hırsı yüzünden mutlu olamayan, kendini maddenin zincirlerine bağlamış insanı simgeler. Oğlak burcunun yöneticisi Satürn, Tarot kartları içinde, Şeytan kartı içinde insanları zincirlemiş olarak görülür. Bu kart doğrudan maddi zevklere bağımlılığı ve kötüye kullanımı simgeler.Pluton ise yeraltı tanrısı Hades'ten başkası değildir. Pluton'un Satürn'ün burcundan geçişi daha fazla kazanma ve kişisel çıkarları en üst seviyeye çıkaran tutumları simgeleyecektir. Bu yeni düzen içinde kimi zaman devlet kurumu da (Oğlak / Satürn) kendi gölgeleri ve sorunları ile yüzleşecektir. George Orwell'in "1984" romanında sözünü ettiği Büyük Birader bizi daha fazla gözetleyecek, bizi değişik yollarla kontrol etmeye çalışacak ve baskılayacaktır. Bu durum 2010'dan itibaren çok daha farklı bir yön almaya başlayabilir. Zira Koç burcuna ilerleyecek olan Uranüs nedeniyle, dünyada yeni liderlerin ve savaşçıların ortaya çıkarak devlet düzenini çok daha sert bir şekilde sorgulayacağını ve meydan okuyacağını söyleyebiliriz. Mitolojide Hades dönüşümü ve sürekli tekrar eden ölüm ve yeniden doğumları simgeleyen güçtür. Önümüzdeki yıllarda bireysel özgürlükler değişik amaçlar yüzünden daha çok baskılanabilir ve bireyin metalaşması, her şeyin metalaşması da gündeme gelebilir. Hades ve Şeytan Oğlak olumsuz yönü ile her şeyi maddi yönüyle değerlendirebilen, hırslı bir burçtur. Kimi zaman devletler de böyle döngülerin içine girebilir. Daha fazla pay almak, kazanmak ve maddi gelirlerini korumak, planlamak isteyen devletler, örneğin Büyük Ortadoğu Planı'nda olduğu gibi, çok daha ezici olabilirler. 2008'den başlayarak ve 2009'dan itibaren tam anlamıyla Pluton önümüzdeki dönemde dünyada yönetimlerin, devletlerin, sadece ekonomik çıkar peşinde koşan kuruluşların getirdiği sorunları önümüze koyacaktır. Doğal olarak global ısınma karşısında harekete geçmeyen kuruluşlar ve devletler, dünyamızın güvenini (Yengeç: Ev, yerleşim, dünyamız) büyük riske sokmaya aday gözükmekte. Bu durumun 2012 yılında Uranüs-Pluton karesi altında test edileceğini ve global tehlikeler yaratabileceğini asla unutmamalıyız. Hırslı bir burç

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler