Trilyonluk kara kedi!

Trilyonluk kara kedi!


Ceylan Ailesi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeğen Yahya Murat Demirel'i 'tabela banka kurup, kendilerini hile ile kandırarak 4 trilyonluk teminat mektubu aldığı' gerekçesiyle mahkemeye verdi


       Ceylan Ailesi; Taksim'deki Intercontinental Oteli'nin açılışından çocuklarının kirveliğine kadar pek çok mutlu gününde yanlarında olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeğenini mahkemeye verdi. Ceylan ailesinin sahip olduğu Kapital Bank, el konulan Egebank'ın sahibi Yahya Murat Demirel'i, "kendilerini hile ile kandırarak 4 trilyonluk teminat mektubu alıp nakite çevirmeye kalktığı" suçlamasıyla dava etti.
       Kapital Bank tarafından 7 Ocak 2000'de İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesine konu olan olay, iki aile arasına kara kedi soktu. Kapital Bank'ın dava dilekçesine göre, Murat Demirel, "kendisine ait olduğunu sakladığı göstermelik şirketten kredi almış görünüp, Kapital Bank'tan hile ile 4 trilyon liralık teminat mektubu" elde etti.
       Milliyet'in ele geçirdiği Kapital Bank'ın dava dilekçesinde, sahibi olduğu Egebank'a devlet tarafından el konulan Yahya Murat Demirel ile iş arkadaşlarına yöneltilen suçlamalar özetle şöyle:

"Şirket sahibi gizlendi"

       Davalılardan Karteks Ticaret Sanayi A.Ş ve Föy Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, davacı bankanın (Bank Kapital) merkez şube kredi müşterisidir. Yahya Murat Demirel'in sahibi olduğu bu şirketler Kıbrıs'ta bulunan Prudential Off Shore Bank'dan kullandığı kredilerin teminatını teşkil etmek üzere, toplam 4 trilyon lira değerinde, 1 yıl vadeli iki adet kesin teminat mektubu verilmesi talebinde bulunmuştur.
       Her iki şirket, teminat mektubu taleplerinde, teminat mektubu muhatabı Prudential Off Shore Bank ile kendi şirketleri arasında sermaye yapısı açısından bir yakınlık, bir birliktelik olduğundan söz etmemişlerdir.
       Her iki talebin, mevcut durum dikkate alınarak uygun görülmesi üzerine davacı banka tarafından, davalı şirketlerden kredi taahhütnameleri alınarak 27 Mayıs 1999 tarihinde, teminat mektupları tanzim edilerek, Off Shore Bank'a iletilmek üzere, kredi talep eden şirketlerce gönderilen kişiye verilmiştir.

Yeğenin gizli bankası

       Teminat mektubu talebinde bulunan Karteks A.Ş ve Föy A.Ş'nin ortakları ve Yönetim Kurulu Yahya Murat Demirel, Muharrem Cengiz Süer, Şaban Ayhan Tatlıgil ve Şakir Gürel'den oluşmaktadır.
       Her iki krediye şirketlerin büyük hisse ile ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Y. Murat Demirel, müşterek borçlu müteselsil kefil olmuştur.
       Her iki şirket Yönetim Kurulu Başkanı Y. Murat Demirel, aynı zamanda Egebank A.Ş'nin büyük hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Bilindiği üzere Egebank, Bakanlar Kurulu kararı ile TMSF'na devredilmiş ve bankanın yöneticilerine yurtdışına çıkış yasağı getirilmiştir.
       Davacı banka ile kredi ilişkisinde bulunan ve emirleri üzerine yurtdışına teminat mektubu verilen Karteks A.Ş ve Föy A.Ş'nin yönetim kurulu başkanı ve büyük hissedarı, Egebank'ın yönetim kurulu başkanı ve büyük hissedarı bulunan Y. Murat Demirel'in, yurtdışında sahibi bulunduğu bir banka aracılığı ile Türkiye'deki bankalardan teminat mektubu bedellerini haksız olarak tanzim edeceği duyumu alınmıştır. Bu durum üzerine araştırmalara başlanmış maalesef Demirel'in yurdışında gizli sahibi bulunduğu bankanın, emrine teminat mektubu verilmiş olan davalı Prudential Off Shore Bank olduğu anlaşılmıştır.

Hileli mektubu tahsile kalktı

       Gerçekten de Prudential Off Shore Bank hakkında yapılan araştırmada, şirketin ana ortağının Şaban Ayhan Tatlıgil olduğu ve Yönetim Kurulu'nda Aykut Karabulut, Hüsnü Barbaros Olcay, Volkan Olcay gibi isimlerin bulunduğu anlaşılmıştır. Bu kişilerden Hüsnü Barbaros Olcay, Egebank Genel Müdür Yardımcısı, Volkan Olcay, Egebank iştiraki ERA Leasing A.Ş'nin genel müdürüdür. Prudential Bank toplam 1 milyon dolar (530 milyar lira) sermayeli bir şirket olup herhangi bir sermaye arttırımında bulunmamıştır. Bu arada Prudential Off Shore Bank, teminat mektuplarının nakde tahvili amacıyla Beşiktaş 8. Noterliği'ne ihtarname çekerek girişimlerde bulunmuşlardır. Bu durum karşısında, davacı banka tarafından, Off Shore Bank emrine tanzim edilmiş bulunan teminat mektupları bedellerinin ödenmesinin tedbiren durdurulması talebiyle İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurulmuştur. Mahkeme ise iki teminat mektubunun ödenmesinin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar vermiştir.

'Bankaya hile yaptılar'

       Davalı şirketlerin yurtdışından kredi aldıklarını bildirdikleri müessesenin, kredi alan şirketler ile organik bir bağının bulunduğunun bilinmesi, üçüncü şahsın edinimi garanti eden kişiler açısından bir tereddüt yaratacak mahiyettedir. Büyük pay sahipleri aynı olan iki tüzel kişi arasında yapılan işlemde, bir üçüncü şahsın garanti vermesi hayatın olağan akışı ile bağdaşmamaktadır. Böyle bir işlem kuşkuları davet edici mahiyette olduğundan, garanti verecek konumda bulunan üçüncü şahıslar bu durumu bilmeleri halinde, akdin kurulması sırasında daha farklı hareket edebileceklerdir.
       Davacı bankaya, kendi şirketleri ile yurdışındaki kredi müessesesi arasında mevcut yakınlığı bildirmeyen davalı şirketler, davacı bankanın serbest iradesiyle sözleşme akdetmesini önlemişlerdir. Teminat mektubu talep eden iki şirket ve ilişkileri bulunan diğer şirket yetkilileri ve ortakları ile yurtdışındaki banka yetkililerinin ve ortaklarının aynı kişiler olması, garanti alanın hilede işbirliği yaptığını göstermektedir.
       Föy ve Karteks A.Ş Yönetim Kurulu üyeleri arasında Şaban Ayhan Tatlıgil, Muharrem Cengiz Süer ve Emine Mehtap Ceylan bulunmaktadır. Ortaklar ve yöneticiler arasındaki bu benzerlikler dikkate alındığında şirketler arasındaki organik işbirliği ortaya çıkmaktadır.
       Hileye maruz kalarak yapılan beyan ve kurulmuş olan sözleşme hileye maruz kalan kişiyi bağlamaz. Bu nedenle, davacı bankanın hileye dayalı olarak vermiş bulunduğu garanti geçerli değildir.

Sermayenin sekiz katı kredi

       Davacı banka tarafından verilmiş teminat mektubu metinlerinde yazılı olduğu gibi Kapital Bank, davalı şirketlerin yurtdışındaki Prudential Bank'tan aldıkları kredilerin ödenmesini garanti etmişlerdir.
       Edimi garanti edilen şirketler, gerçekte Prudential Bank'tan herhangi bir kredi almış değillerdir. Tüm davalıların ticari defter kayıtlarının incelenmesinden böyle bir kredinin kullanılmamış olduğu anlaşılacaktır. Zaten Prudential Bank'ın tüm sermayesi 1 milyon dolar olup bu sermayenin bugünkü karşılığı 540 milyar liradır. Bu sermaye ile bir şirketin 4 trilyon lira kredi kullandırması söz konusu olamaz. Kapital Bank tarafından, Föy A.Ş ile Karteks A.Ş'nin Prudential Bank'tan kullanmış olduğu kredilerin riski garanti edilmiştir. Davalılar arasında gerçekte böyle bir kredi ilişkisi, yani temel ilişki bulunmadığından davacı bankanın teminat mektubu geçersizdir.

'Bu banka tabela bankasıdır'

       Prudential Off Shore Bank'ın bir tabela şirketi olduğu anlaşılmaktadır. Böyle bir şirket ile diğer davalı şirketler arasında herhangi bir kredi münasebetinin bulunması olasılığı yoktur. Hemen tüm ortaklarının ve yöneticilerinin aynı olduğu iki şirket arasında teminat mektubu teminatı ile kredi ilişkisi kurulması hayatın olağan akışı ile bağdaşmamaktadır.
       Amaç, bir kere ücüncü şahıstan teminat mektubunu elde ederek bu teminat mektubunu nakde çevirmek ve haksız kazanç elde etmektir. Teminat mektubu veren banka, teminat mektubu bedellerini ödese dahi alacağını almak üzere, yine teminat mektubu bedellerini ödediği Şaban Ayhan Tatlıgil ve onun yöneticisi olduğu şirketlere "rücu" edecektir. Bu durumda alacaklı ile borçlu sıfatının birleştiği ortaya çıkacaktır.

Demirel Ceylanlar'ın kirvesi

       Bankacılıktan tekstile, inşaat ve turizmden medyaya kadar birçok alanda yatırımı bulunan Ceylan Ailesi'nin adı kamuoyunda Turgut Özal döneminde duyuldu. Ailenin Antalya'daki Simena Tatil Töyü, Özal'ın yaz tatillerindeki tercihi olarak sık sık medyaya yansıdı.
       Ceylanlar daha sonra Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile yakın ilişki kurdu. Demirel, Ceylan Ailesi'ni otellerinin açılış töreninden nikahlarına, hatta sünnetlerinde kirveliğe kadar hiç yalnız bırakmadı. Demirel 1994 yılında Ağa Ceylan'ın kızı Filiz Ceylan'ın nikahında şahitti. Ağa Ceylan'ın 1995 yılında ölümünden sonra ailede Mahmut Ceylan ön plana çıktı. 1996 yılında Mahmut Ceylan'ın yedi yaşındaki oğlu Caner Ceylan'ın sünnetinde kirve yine Demirel'di.
       Cumhurbaşkanı Demirel, eski Sheraton Oteli yerine açılan Ceylan Intercontinental'in 1 Eylül 1998 tarhindeki açlış töreninde de kurdeleyi kesen isim oldu.
       Cumhurbaşkanı ile Ceylan Ailesi'nin adı son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki alacak sorunu yüzünden yanyana geldi. 13 Nisan 1999 gün ve 1519 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz imzalı bir yazı Başbakanlığa gönderildi. Yazıda "Ceylan İnşaat'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yol ve kavşak inşaatları için 4 trilyon lira alacağının, inşaat sektöründe tıkanıklığa yol açılmaması için tahsiline yardımcı olunması" istendi.
       Ceylan Ailesi'nin işleri konusundaki son haber, gruba ait CTV'nin işletmesinin şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'e devredilmesi oldu.Arayan da var mesaj atan da... İçeriden sızdırmışlar!İstanbul Aksaray’da gözaltına alınan uyuşturucudan kumara, sahte içkiden kaçak konsomatris çalıştırmaya kadar değişik alanlarda faaliyet gösteren suç çetelerine erketelik (gözcülük) yaptığı belirlenen bir şebekeye bilgi sızdırdıkları iddiasıyla, 11 polis hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonel bilgileri erkete şebekesine önceden sızdırdığı iddia edilen 11 polisten 5'i gözaltına alınırken, 5'i ise ifadeye alındı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber