Sayıştay Başkanlığı 12 sürekli işçi alımı yapacak

Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere sürekli işçi alımı yapacak. Peki, 12 işçinin alımının yapılacağı Sayıştay Başkanlığı için başvuru şartları neler? Başvurular için son gün 12 Temmuz.

Sayıştay Başkanlığı 12 sürekli işçi alımı yapacak

Başvurular, İŞKUR internet sitesinden 08 - 12 TEMMUZ 2019 tarihleri arasında İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.işkur.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. Engelli ve Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan adaylar hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi;

• Türk Vatandaşı olmak,

• Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,

• Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

şartlarını taşımak.

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

3. Kamu Kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan şartları taşımak.

4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

6. Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde yer alan kadrolardaki talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet

etmek.

7. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS/EKPSS sınavına girmiş olmak.

8. 2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)’de başarılı olmak ya da Kamu Karum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “İşe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

9. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Adayların Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde yer alan kadrolardan sadece birine başvurması,

2. Adayların Sürekli İşçi Alım Çizelgesi ve eklerinde başvuru yaptıkları işçi kadrosu için belirtilen şartları taşıması,

3. Engelli kadrosuna başvuran adayların “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nun (en az %40 oranında) bulunması,

4. Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adayların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarım belgelendirmesi,

gerekmektedir.

BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Giresun’da fındık fabrikasında yangın çıktıGiresun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında yangın çıktı. İç fındıkların bulunduğu bölümde çıkan yangına 10 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.Hafta sonu olması dolayısıyla fabrikada çalışan bulunmadığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber