Küresel ısınma orman yangınlarını artıracak

Küresel ısınma sonucu artık 'yarısı yaz yarısı kış' kabul edilen ağustos ayı bile kimliğini kaybetti. Futbolcular sıcaktan fenalık geçirdi. Durum ciddileşti. Küresel iklim değişimi gündeme fena halde oturdu.

TÜRKİYE, HER SENARYODA KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN OLUMSUZ ŞEKİLDE ETKİLENİR. Siz hava ile ilgilenmeseniz de artık hava sizinle daha çok ilgileniyor ve ondan kaçışınız hiç yok! Çünkü istesek de istemesek de, havanın içinde yaşıyoruz. Aziz Nesin'e göre "Öyle bilimler vardır ki, hiç olmazsa genel kuralları ve nitelikleriyle herkesin bilmesi gerekir." Yasalarına ve kurallarına göre yönetilip yaşamakta olduğumuz hava ve iklim de herkesin en azından genel kuralları ile bilmesi gereken bilim dallarından. İnsanlığın son yüz yıl içinde karada ve suda yaptığı ve hâlâ yapmakta olduğu tahribatın bir sonucu olarak toprak ve su ile birlikte havanın da bileşimi önemli ölçüde bozuldu. Artan şehirleşme, özellikle sanayii ve yerleşim bölgelerinden çıkan sera gazları ile çevre ve atmosfer büyük miktarda kirlendi. Küresel ölçekte havanın ısınma eğilimi de giderek artıyor.Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde 'iklim değişimi', sadece insani nedenlerden dolayı iklimde görülen değişimlere atıfta bulunur. 'Küresel ısınma', atmosferde artan sera gazlarının potansiyel etkilerinden sadece birini ifade eden bir terimdir. Diğer bir deyişle, şu anki küresel ısınma yapay iklim değişiminin en belirgin işaretlerinden biridir.Sanayii Devrimi öncesinde dünyanın ortalama hava sıcaklığı 15 santigrat idi. Sanayii devriminden sonra atmosfere salınan sera gazları nedeniyle dünyanın ortalama hava sıcaklığı 15,6 santigrata yükseldi; yükselmeye de devam ediyor. Aslında insanlar hızlı bir iklim değişimine kendini uydurabilir ve ondan korunabilir, fakat bitkiler ve hayvanlar bu değişimlere ayak uyduramadığı için insanların besin zincirini oluşturan tüm ekolojik sistem de tehlikeye giriyor. Sonuçta ne kadar çok sera gazı, o kadar sıcak hava... Ne kadar çok sıcak hava, o kadar çok kuraklık, kıtlık, orman yangını, sıcak hava dalgası, tropikal hastalık, böceklenme ve düzensiz yağış demek... Küresel ısınma nedir? Hangi senaryoya bakılırsa bakılsın küresel iklim değişikliğinden Türkiye, olumsuz bir şekilde etkilenir. Yarı kurak bir iklim kuşağında yer alan ülkemizin kuraklığın şiddetini yakın bir gelecekte bugünkünden çok daha fazla hissedeceği açık. Küresel iklim değişiminin Türkiye'deki diğer etkileri başlıklar halinde şöyle özetlenebilir:Kış aylarındaki küçük artışa rağmen yazın yağışta büyük bir azalma olacak fakat buharlaşma çoğalacak.Yağışların mevsimsel dağılımı ve şiddeti değişecek. Ani şehir sellerinde artışlar bekleniyor.1987'den beri zaten ortalamanın altında gerçekleşen kar örtüsü daha da azalacak. Akımların sadece miktarı azalmayacak aynı zamanda pik zamanları da değişecek. "Su stresi" artacak... Şehir ve ülke sınırlarını aşan nehirlerin kullanımı dahil birçok uluslararası, ulusal ve yerel su kaynağının paylaşımında problemler çıkacak.Yüksek basınç kuşağının kuzeye kayması ile ülkemizde hakim olabilecek tropikal iklime benzer bir kuru hava, daha sık, uzun süreli kuraklıklara, orman yangınlarına ve sıtma gibi tropikal hastalıklarda artışlara neden olacak.Özetle, ülkemizin de içinde bulunduğu enlemlerde sıcaklıkların artacağı yağış rejiminde değişimler olacağı, deniz su seviyesinin yükseleceği ve toprak su içeriğinde önemli azalmalar gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bütün bunların sonucu olarak, kuraklık, ani seller ve deniz su seviyesinin yükselmesi gibi üç önemli problemin etkilerini gelecekte daha fazla hissedeceğiz. Türkiye'nin durumu Öncelikle kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlarının kullanımını minimumda tutmak için enerji tasarrufu, ısı yalıtımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, su havzalarının, tarım alanlarının ve ormanların korunması ile birlikte kıyılardaki arazi kullanımın küresel iklim değişiminin etkileri göz önünde bulundurularak planlanması gerekiyor. Diğer bir deyişle bu konu uzun vadeli bir afet gibi ele alınmalı ve ortaya koyduğu riskleri azaltmak için risk yönetimine gidilmeli.Küresel iklim değişiminin çözümünde birey olarak bize de önemli görevler düşüyor. İşte tüm dünyada küresel ısınmayı durdurmak için yapmamız tavsiye edilen en önemli 10 madde: 1. Bilgilen! 2. Ağaç dik. 3. Enerjiden tasarruf et. 4. Elektrikli aletleri düğmesinden kapat. 5. Alışverişini olduğun yerde yap. 6. Daha az ve kısa mesafelere seyahat et. 7. Güneş enerjisi kullan. 8. Yemek pişirmeyi öğren ve evde ye. 9. Az tüket, yeniden kullan, geri döndür. 10. Karar vericilerine yaz ki iklim değişimi problemine karşı duyarlı olduğunuzu bilsinler. Çözüm önerileri 1- "Bildiğiniz Havaların Sonu: Küresel İklim Değişimi ve Türkiye" / Mikdat Kadıoğlu / Güncel Yayıncılık.2- "Türkiye İçin Sürdürülebilir Kalkınma Öncelikleri" / TÜBA Çevre Çalışma Grubu İlhan Tekeli, vd., / Türkiye Bilimler Akademisi. 3- "Hava ve İklim" / Fiona Watt & Francis Wilson / TÜBİTAK Yayınları.4- "Demokratik Değişim Derneğinin Kuraklık Kıranı" / Güncel Yayıncılık. 5- "Nil'de Ölüm: Küresel Isınma" / Köksal Pabuçcu / Nesil Yayınları. 6- "Küresel Isınma Fetişizmi" / Yusuf Şahin / Seçkin Yayıncılık. 7- "Küresel Ekonomik, Ekolojik ve Sosyal Tehditler Yeni Güvenlik" / Gülgün Tuna / Nobel Yayın Dağıtım.8- "Küresel İklim Değişimi" / Dinyar Godrej / Metis Yayıncılık. 9- "Türkiye Halkının Kültür Kökenleri: Tarım - Hayvancılık - Meteoroloji" / Burhan Oğuz / Anadolu Aydınlanma Vakfı. 10- "Meteoroloji Karakterli Doğal Afetler ve Meteorolojik Önlemler" / TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası. OKUMA LİSTESİ http://www.acikradyo.com.tr/ default.aspx?_mv=case&cas=924http://www.gezegenimiz.com/http://www.tudav.org/ kureselis.htmhttp://www.meteoroloji.org.tr/ met_tek_bilgiler/metekbil_kuresel_isinma.htmlhttp://www.wwf.org.tr/tr/ haberler.asp?id=60 http://www.greenpeace.org/ turkey/campaigns/enerji/iklim-de-i-imi http://www.meteor.gov.tr/2005/ arastirma/iklimdegis/iklimdegis.htm http://www.rec.org.tr/iklim.htm Küresel ısınma konulu yazı linkleri Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetimi Uzmanı, İTÜ kadioglu@itu.edu.tr

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.

Toprak Tonları

Toprak Tonları
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni fikirler içinde olabilirsiniz. Gelecek açısından planlamalar yapmak size iyi hissettirebilir. Olaylara karşı ani tepkiler vermemeye dikkat etmelisiniz. Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgili yeni planlar yapmanız gereken olaylar yaşanabilir. Babanıza ait konular gündeminizi etkileyeceği zamanlar var. Güven arayışına girebilirsiniz. Ani tepkilere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bugün masraflarınızda artış olabilir. Akşam saatlerinde parasal konular daha fazla önem kazanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Fikirlerinizin hız kazandığı, yeni planlar yapacağınız bir gündesiniz. Kısacası hareket halindesiniz. Yazışmalar ve konuşmalar gündeminizi etkileyebilir. Karşılıklı ilişkilerinizde ani kopmalar yaşayabilirsiniz. Zevk aldığınız konulara da zaman ayırabileceksiniz. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızda maddi yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Yeni düşünceler geliştirebilir ve maddi kaynaklarınız için yeni planlar yapabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde masraflarınızda artış olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni fikirlerle güne başlayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşacağınız zamanlar var. İlişkilerinizde ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Kişisel hassasiyet yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde zevk aldığınız konular için harcamalarınızı abartabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Hayatınız da gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Kabullenme için girebilirsiniz. Yeni planlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Yaşadığınız içsel süreçleri karşınızdakilere yansıtmamaya özen göstermelisiniz. Ani tepkilerden doğan kopmalar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni fikirler geliştirebileceğiniz bir gündesiniz. Bu konuda planlar yapıp, harcamalarda bulunabilirsiniz. Arkadaş gruplarınızda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. İşten gelen destekler sayesinde kendi zevk aldığınız konulara zaman ayırabileceksiniz. Akşam saatlerinde masraflarınızda artış olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili yeni düşünceler ve planlar içine girişebilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Annenizle ilgili masraflar gündeme gelebilir. Kendinize zevk aldığınız konularla ilgilenecek zamanlar yaratabilirsiniz. İlerleyen saatlerde parasal konular önem kazanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni şeyler öğrenmek için uygun bir gündesiniz. Kendinizi ifade edebilmek için yeni fikirler bulabilirsiniz. Yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.  Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak için heyecan duyuyor olabilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalarda artış olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratacak olaylardan sakınmanızda fayda var. Finansal konularla ilgili yeni fikirler üretebilirsiniz. İlişkilerinizde ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Ani kopmalar yaşanabilir. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat edin. Zevk aldığınız konularla ilgili masraflarınız artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinize ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Birlikte yeni planlar yapmak isteyebilirsiniz. Ortaklı konularda yeni fikirler gündeme gelebilir. Zevk aldığınız konularla ilgili masraflarınızda artış yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz konulara yönleneceğiniz zamanlar olacaktır.  Akşam saatlerinde parasal konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma ortamında yeni planlamalar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeni düşünceler geliştirebileceğiniz bir gündesiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı daha temkinli olmanızda fayda var. Yaratıcılığınızı iş hayatınıza taşıyabilirsiniz.  Akşam saatlerinde masraflarınıza dikkat etmelisiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber