Geri Dön

137 profesör 1 Krasic etmiyor!

Fenerbahçe, kulüp bulamadığı için A2 takımına yolladığı Milos Krasic’e servet ödüyor. Sırp futbolcunun aylık kazancı 255 bin euroya denk geliyor. Ülkemizde ortalama 27 yıl eğitim gören bir profesörün aylığı ise bin 850 euro. Yani Krasic’in yaklaşık 137’de 1’i.

137 profesör 1 Krasic etmiyor!

Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu'nun Sü­per Lig'de­ bu se­zon ilk kez uy­gu­la­ma­ya koy­du­ğu 5+3 ku­ra­lı bir­çok ku­lü­bü elin­de­ki faz­la ya­ban­cı­la­rı el­den çı­kar­ma­ya zor­la­mış­tı. Bunlardan bi­ri olan Fe­ner­bah­çe Jo­seph Yo­bo, Cris­ti­an Ba­ro­ni ve Sa­mu­el Hol­men ile yol­la­rı­nı ayı­rır­ken ku­lüp bu­la­ma­dı­ğı Mi­los Kra­sic'i Fe­de­res­yon'un 5+3 kon­ten­ja­nı­na da­ha son­ra ek­led­iği ‘1 li­sans­sız fut­bol­cu’ hak­kıy­la el­de tut­tu. An­cak A ta­kım­da yer ala­ma­ya­cak olan dene­yim­li ka­nat oyun­cu­su A2 ta­kı­mı­na gön­de­ril­di.

2016’da serbest

Ancak Sırp orta saha oyuncusunun satılamaması, Fenerbahçe'nin kasasından hiç faydalanmadığı bir futbolcuya adeta servet ödeyeceği anlamını taşıyor. Kanarya ile sözleşmesi 2016 yılının Mayıs ayında sona erecek olan Krasic'in yıllık ücreti tam 2 mil- yon 300 bin euro. Bir başka deyişle 29 yaşındaki futbolcu 9 aylık futbol sezonu boyunca ayda yaklaşık olarak 255 bin euroyu cebine koyacak.

Ocakta zamlandı

Fut­bol pi­ya­sa­sın­da sü­rek­li oyarak zik­re­di­len meblağlar mil­yon eu­ro­la­rı zihinlerde sı­ra­dan ha­le ge­tir­se de Tür­ki­ye'de bir pro­fe­sö­rün ka­zan­cı­nı Kra­sic'in­ki i­le kar­şı­laş­tır­dı­ğı­mız­da du­ru­mun vaha­me­ti or­ta­ya çı­kı­yor. Ül­ke­miz­de 2014'ün Ocak ayında ya­pı­lan zam­la pro­fe­sör ma­aş­la­rı 5 bin 47 li­ra­dan, 5 bin 172 li­ra­ya yük­sel­miş­ti. Bu­nun dö­viz ba­zın­da­ki kar­şı­lı­ğı ise yak­la­şık ola­rak bin 850 eu­ro. Bir baş­ka de­yiş­le Fenerbahçe’nin oynatamadığı Kra­sic'in 255 bin eu­ro­luk ay­lık ka­zan­cı, ha­ya­tı bo­yun­ca or­ta­la­ma 27 yıl eği­tim gö­ren bir pro­fe­sö­rün­ki­nin yak­la­şık 137 ka­tı­na denk ge­li­yor.

4. yıldızı çok istİyoruz

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Alper Potuk'tan iddialı açıklamalar. FBTV'ye konuşan Potuk "Taraftarımızın desteğini her yerde görüyoruz. Gittiğimiz her yerde bizleri yalnız bırakmıyorlar. Se- neye de şampiyon olduğumuz takdirde 4. yıldızı takacağız. Herkesten çok istiyoruz bu sene şampiyon olmayı” dedi. Reklamsız olarak tasarlanan formalar hakkındaki düşüncelerini paylaşan Potuk, “Şimdiye kadar giydiğim en güzel formalardan biri. Forma satışlarında da rekora doğru koştuğumuzu söyleyebilirim. Formamızda, göğüs bölgesinde de reklamın olmayışıyla birlikte adeta bir tişört havası var diyebilirim" diye konuştu.

Mert'ten iyi haber

Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maça kilitlenen Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan iyi haberler geldi. Milli Takım kampında bulunan ve ağrıları nedeniyle Danimarka maçında riske edilmeyen genç kalecinin sakatlığını atlattığı ve Trabzon maçında oynayabileceği öğrenildi. Volkan Demirel'in cezalı olması nedeniyle gözlerin üzerine çevrildiği Mert'ten gelen bu haber teknik heyeti de rahatlattı. Sakatlığı süren Alves’in tedavisi ise sürüyor.

(Bugün)

Rıza Çalımbay: “1 Puan galibiyet kadar önemli”

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber