ÜCRETSİZ İZİNDE İŞÇİNİN HAKLARI

Eklenme Tarihi16.08.2011 - 0:00-Güncellenme Tarihi16.08.2011 - 12:58

ÜCRETSİZ İZİNDE İŞÇİNİN HAKLARI

4857 sayılı İş Kanununa tabi işçiler, haklarını bilmemesi nedeniyle hak etmiş olduğu tazminatları alamamaktadırlar. İşçi, işverenin ücretsiz izin teklifi karşısında ne şekilde hareket edeceğini bilmemekte ve mecburen işverenin isteğini kabul etmektedir. Bu durumda ise çalışma hayatında İş Kanunu yerine işverenin kanunları uygulanmaktadır.

Öncelikle ücretsiz izin, işçi ve işveren arasında sözlü veya yazılı olarak yapılan iş sözleşmesinin esaslı değişikliği olarak kabul edilmektedir. İş sözleşmesindeki esaslı değişiklik ancak İŞÇİNİN YAZILI RIZASI ile gerçekleşmektedir. İşveren tarafından sözlü beyan edilen ücretsiz izin durumunu işçi, kabul etmek zorunda değildir. Bu durumda işçi, ne yapmalıdır? İşçi, hemen bir ihtarname yazarak “işverence sözlü beyan edilen ücretsiz izin teklifini kabul etmiyorum, ücretsiz izin uygulandığı takdirde yapılan uygulamanın iş sözleşmesinin feshi olarak kabul edileceğini ve kıdem, ihbar tazminatı ve diğer işçi alacaklarını tarafıma ödenmesini ihtar ederim” şeklinde beyan ederek bu ihtarı da Noter tarafından işverene tebliğ ettirmesi gereklidir. İşveren, işçinin yazılı ihtarnamesinin tebliğine rağmen işçiyi, ücretsiz izine çıkarmış ise İŞÇİ, İŞYERİNİ TERKEDEREK HAKKINI İŞ MAHKEMELERİNDE aramalıdır. İşçinin rıza göstermemesine rağmen işveren tarafından uygulanan ücretsiz izin durumu Yargıtay kararlarında İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN FESİH OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR. Bu durumda işçi, feshe bağlı tüm tazminatlarını hak etmiş olur. Ayrıca iş güvencesi uyarınca işverene, İŞE İADE DAVASI da açabilir.

İşveren tarafından yazılı olarak sunulan ücretsiz izin uygulamasında işçi, ücretsiz izin uygulanacağını tebliğ aldığı tarihinden itibaren 6 iş günü içerisinde olumlu yada olumsuz cevap vermek durumundadır. İşçiye, ücretsiz izin uygulaması yazılı tebliğ edilmiş ve işçi bu duruma 6 iş günü içinde işverene herhangi bir cevap vermemiş ise İŞÇİ ZIMNEN ÜCRETSİZ İZNİ KABUL ETMİŞ SAYILMAKTADIR. Bu nedenledir ki işçi, 6 iş gününe çok iyi dikkat etmelidir. Sözlü yapılan uygulamalarda da 6 iş günü olan süre uygulanmakta olup işçinin tebliğ tarihini, işveren tarafından ispatlanmalıdır.

Yukarıda belirttiğimiz üzere rızası olmayan işçiye uygulanan ücretsiz izin, işveren tarafından yapılan fesih olarak sayılmakta ve işçi, bu durumda kıdem ve ihbar tazminatı ve diğer işçi alacaklarını hak etmiş olmaktadır. Bu durumda işçi, Çalışma Bakanlığı İl Bölge Müdürlüğünde gereksiz zaman kaybetmeyip direk olarak zaman geçirmeksizin İş Mahkemelerinde alacak davası veya işe iade davası açmalıdır.

Çalışma hayatında ise işveren, işçiden yazılı olan ücretsiz onayı almak için işçiye her türlü psikoljik baskılar yapmakta, işçiyi yıldırmakta ve bu belgeyi işçiye imzalatmak zorunda bırakmaktadır. İşveren, işçinin boş anından yararlanıp, bilgisizliğinden faydalanıp bu yazılı onayı almaktadır. İşvereninden memnun olmayan işçinin, bu ücretsiz izin hakkından dolayı tüm işçi haklarını alacağını kesin olarak bilmesi durumunda hakkını yasal zeminde sonuna kadar arayacağını ummaktayım.

www.ismagdurlari.org dan irtibat telefonlarımıza ulaşabilirsiniz.

suatyurdseven@gmail.com

Etiketler