Ödemiş "Devlet" Hastanesi

Ödemiş "Devlet" Hastanesi


       Sağlık Bakanı'nın Trabzon'da yol açtığı "baskın" skandalı, Dr. Durmuş'un 17 Ağustos depreminden bu yana görmeye alıştığımız davranış tuhaflıkları açısından eleştirildiği için, olayın MHP boyutu ve devlet hastanelerini "parti ocağı"na dönüştürme stratejisi ikinci planda kaldı.
       Oysa başhekimi "makamdan kovmanın" kamu yönetimi açısından da yadırganmasını gerektiren yönleri var.
       Çünkü Trabzon benzeri gelişmeler Anadolu'da pek çok hastanede yaşanıyor. Örnek mi?
       Geçen ay aldığımız bir mektupta yazılanları aktaralım:
       Ödemiş Devlet Hastanesi'nde neler oluyor?
       "Tarihin hiçbir döneminde güzel ilçemizin 200 yataklı devlet hastanesine politika, partizanlık girmemiştir. Ta ki şu andaki (Hacı) Başhekim Dr. İsmail Soyel göreve gelene kadar.
       Başhekim göreve geldiği günden itibaren, gelmiş geçmiş hiçbir başhekimin tevessül etmediği veya tenezzül etmediği bir uygulamayı başlatmıştır. Başhekim işbaşı yaparken hastanenin tüm personelini topladı. Dedi ki: 'Arkadaşlar beni bu göreve MHP teşkilatı getirdi. Onların arzu ve istekleri doğrultusunda çalışmak zorundayım. Dolayısıyla siz de çalışmak zorundasınız.'
       Bunun üzerine hastanenin idari yönetiminde bulunanlar hastanemizin geleneksel, yerleşmiş, tarafsız bir idari yapısı var, bunu bozmak partizanlık olur, içimize sindiremeyiz, diye itiraz ettiler. Başhekimin kararı kesindi. Yönetim şeklini beğenmeyenler haritadan yer seçeceklerdi. Herkes Ödemişli olduğu için kimse bu tehdide aldırmadı, fakat karşı çıkanların tüm yetkileri elinden alındı ve pasifize edildiler. Bununla da kalmadı. Başhekim kendisini getiren, dolayısıyla şükran borcu duyduğu Ödemiş MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Bilgin'e hastane ile ilgili her türlü tasarrufta bulunma yetkisi verildi."
       Ödemiş Devlet Hastanesi ile MHP teşkilatı arasında kurulan köprü sonrasında kurumun "temizlik" işlerini bu kanaldan yürütmeye dönük yeni bir şirketleşmeye gidiliyor ve yeni ihale yapılıyor. Personele ödenen döner sermaye primlerinden irade dışı kesintiler başlıyor. Hastane maaşları banka değiştiriyor. Hasta taburcu işlemlerinde parti teşkilatının oluruyla bedava çıkış yaptırıldığı öne sürülüyor. Hastaneyi ayakta tutan Emekli Sandığı, SSK, Bağ - Kur gibi resmi kurumlarmış.
       Bölge hastanesi özelliğiyle Ödemiş'ten çevre halkı da yararlandığı için "partizanlık ve huzursuzluk" hizmetin kalitesini de düşürüyor olsa gerek. Mektupta, 20 kişinin işten çıkarıldığı bildiriliyor.
       Böyle giderse hastanenin "Devlet Bahçeli Hastanesi" olarak anılacağından da söz edilmiş.
       Osman Durmuş'un icraatlarının Sayın Devlet Bahçeli'nin MHP'ye kazandırmaya çalıştığı "imaj"la ve ılımlı üslupla örtüşmediğini düşünüyoruz.Yazara E-Posta: d.sazak@milliyet.com.tr