Almanya’da yatırım ve oturum imkanları

Almanya’da yatırım ve oturum imkanlarıAlmanya neden ticari yatırımların cazibe merkezi?

Almanya mükemmel altyapısı, yaratıcı işletmeleri ve yüksek satın alma gücü sayesinde son yıllarda Türkiye’den gelen yatırımcıların gözdesi haline geldi. Özellikle gayrimenkul alımı ve şirket kuruluşunda artış söz konusu. İster yeni şirket veya şube kuruluşlarında, ister gayrimenkul alımında Almanya ve özellikle Berlin Türk vatandaşları tarafından tercih edilmekte. Bunun temel sebeplerinden birisi mutlaka Almanya’nın güçlü ekonomisi ve gayrimenkul fiyatlarının özellikle Berlin’de, diğer Avrupa başkentlerine nazaran daha düşük fakat uzun vadeli istikrarlı olması. Bunun dışında Türk markalarına ve ürünlerine Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan desteklerde birçok
girişimcinin Almanya piyasasına girmesini teşvik etmekte ve büyük bir kolaylık sağlamakta.

Antlaşma imzalandı

Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkiler hangi yıllara dayanmakta?

Almanya ve Türkiye’nin ticari ilişkileri Osmanlı Dönemine dayanmakta. 2 Nisan 1761 tarihinde Prusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında “Dostluk, Gemicilik ve Ticaret Antlaşması” imzalanmıştır. 1856 yılında ilk telgraf Siemens tarafından İstanbul’da kurulmuştur. 20. yüzyılın başında Philipp Holzmann şirketi ve Deutsche Bank Bağdat Demiryolunun finansmanını sağlamıştır. Bosch 1910 yılında İstanbul’da şubesini açmıştır ve 1960 yıllarından beri Mercedes ve MAN şirketleri Türkiye’de otomotiv sektöründe faaliyetlerini sürdürmektelerdir. Bugün iki ülke arasındaki ticari hacim 33 milyar euro’ya ulaşmıştır ve Almanya Türkiye’nin en önemli ticari ortağı konumundadır.

Almanya Türk vatandaşlarına ne gibi yatırım imkânları sunmaktadır? Şirket kuruluşu veya gayrimenkul alımı konusunda engeller veya kısıtlamalar var mıdır?

Federal Almanya’nin ticaret mevzuatı yabancı uyruklu yatırımcılara herhangi bir kısıtlama getirmemektedir. Bu nedenle oturum iznine bakmaksızın Türk vatandaşları Almanya’da örneğin en çok tercih edilen şirket türlerinden biri olan limitet şirket (GmbH) kurabilmektedirler. Türkiye’de bulunan ana şirketin şubesini açmaları mümkündür. Herkes için geçerli genel koşulları yerine getirmeleri yeterlidir. Aynı şekilde
Türk vatandaşlarına gayrimenkul alımında herhangi
bir kısıtlama getirilmemiştir. Ancak şirket kuruluşu veya
gayrimenkul alımı kişilerin
oturum izni almalarını doğrudan sağlamamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya arasında ticareti kolaylaştıracak ne gibi özel anlaşmalar mevcut?

I. Karşılıklı Yerleşme Hakkı

Türkiye Cumhuriyeti ile Alman İmparatorluğu arasında 12 Ocak 1927 tarihinde sermayenin dolaşımının kolaylaştırılmasına ilişkin Karşılıklı Yerleşme Hakkı Anlaşması imzalanmıştır. 1 Mart 1953 tarihinden itibaren bu Antlaşma iki tarafın onayınla tekrar yürürlüğe girmiştir.

II. 1963 Tarihli Ankara Anlaşması

1963 yılında Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanan Ankara Antlaşması Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin hukuki temelini oluşturmaktadır. Ankara Anlaşması’nın 2. maddesinde Anlaşma’nın amacı şöyle belirtilmektedir: “Türkiye ekonomisinin hızlı kalkınmasını ve Türk halkının istihdam düzeyinin ve yaşam koşullarının yükseltilmesini sağlama gereğini göz önünde bulundurarak, taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi özendirmektir.”

III. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma

Almanya ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik işbirliğini teminat altına almak, Türk Firmalarına Alman pazarına giriş olanağı sağlamak, işgücü piyasasının ihtiyaçları da gözetilmek suretiyle, Türk işgücüne istihdam olanağı yaratmak amacıyla Türkiye ile Almanya arasında “Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma” 18 Kasım 1991 günü imzalanmıştır. İş anlaşması çerçevesinde Türkiye’de mukim Türk firmaları Almanya’da mukim firmalardan aldıkları işlerde kendi işçilerini anılan ülkeye götürebileceklerdir.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulu ve halen faaliyet gösteren, alanında kendini kanıtlamış Türk firmaları Almanya’dan iş alan, Alman kanunlarına göre kurulmuş olan firmaların almış oldukları işler için taşeron olarak başvurabilir ve taşeronluğunu almış olduğu işle ilgili ve kurumca istenilen diğer belgeleri de ibraz etmek koşuluyla kota tahsisi için Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine başvurabilir.

IV. Çifte vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

Türkiye ile Almanya arasında çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla 19 Eylül 2011 tarihinde anlaşma imzalanmıştır. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, anlaşmaya taraf iki ülkeden birinde elde edilen gelirle ilgili olarak, devletin vergilendirme hakkı kapsamına ilişkin düzenleme getirmektedir. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması her iki ülkede gelir elde eden gerçek veya tüzel
kişilerin çifte vergilendirmeye tabi tutulmasını engellemeyi amaçlamaktadır.

Oturum başvurusu

Almanya’da iş kurarak oturuma başvurmak mümkün mü?

Federal Alman İkamet Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca bir yabancıya,

1. Çok önemli ekonomik bir yararın veya özel bölgesel bir ihtiyacın bulunması,

2. Yapacağı işin ekonomide olumlu etkiler yaratacağı beklentisinin olması ve

3. İşin finansmanının kendi sermayesi veya bir kredi teminatıyla sağlanmış bulunması halinde bağımsız çalışma amaçlı oturma izni verilebilir.

2012 yılında 250.000,00 euro yatırım ve en az 5 kişi çalıştırarak istihdam etme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Özellikle kreatif meslekler, bilgi teknolojisi ve eleman ihtiyacı duyulan meslekler alanında (bilim adamı, matematikçi, mühendis, doktor ve yazılımcı) Almanya ciddi şekilde Türkiye’den de iyi eğitimli eleman çekmektedir. Bu kişiler Blue Card uygulaması üzerinden kolaylıkla oturum alabilmektedirler. Blue Card için şartlar genelde şunlardır:

- Üniversite mezuniyeti;

- Uzmanlık alanında iş bulma şartı;

- En az 53.600 euro brüt yıllık maaş

- Bilim adamı, matematikçi, mühendis, doktor ve yazılımcılara istisnai olarak yıllık 41.808,00 euro brüt maaş yeterli sayılmaktadır.