Tarih zengini Konak için öneriler (1)

Konak ilçesi’nde (Kemeraltı Çarşısı ve çevresi Kadifekale, Antik Tiyatro, Agora, Stadyum, 1.2 ve 3. derece arkeolojik doğal ve kentsel sit alanlarını içeren) yaklaşık 210 hektarlık alan, 5366 sayılı kanun uyarınca, Bakanlar Kurulu’nun 01.10.2007 gün, 2007/12668 sayılı kararı ile “Yenileme Alanı” ilan edilmiştir. Bu alanın genel iyileştirilmesi ve kullanımı konusunda, zengin geçmişimize dayalı ve etkili senaryolar yazılması zorunludur. Bu konuda Konak Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve STK ile ortak çalışma yapılmalıdır. Birlikte çalışma yapılamayan yerlerde ise işin uzmanları ve bölge sakinleri birlikte iyileştirmelere ve üniversitelerle işbirliği yaparak restorasyon ilkelerine uygun, işlevsel düzenlemelere acilen başlanılmalıdır.

Konak’ta bulunan, tarihi hamamlar, hanlar, cami mescit, medrese, tekke sinagog, kilise, eski İzmir evleri, sokak dokuları, çeşme, sebil, sadaka taşları, binek taşları, duvar kalıntıları, havagazı direkleri, su dağıtım boru ve pompaları, kapı, pencere, çörten, rögar kapakları, eski sokak ve sigorta tabelaları, havuz, kuyu, ağaç benzeri objeler vs. tarihin yaşanmışlığı belgeleyen izleridir. Dikkatle incelenerek, kayıtları oluşturulmalı ve yok olmaları engellenmelidir. Günümüze kadar ulaşamamış ancak bilgi ve belgeleri bulunan tarihi değerlere ait dokümanlar arşivlenmeli, halka açılarak incelenebilir hale getirilmeli ve kent belleğinde yaşatılmaları sağlanmalıdır.

Tarihi mirasın belirlenmesi, İzmir Taşınmaz Kültür Envanteri’nin hazırlanması için ilgili kurumların yapılacak ortak çalışmalara destek vermesi gerekiyor. Konak’ın tanıtımı konusunda ortak çalışmalar yürütmek, bu doğrultuda merkezde ve ilçelerdeki okullarla anlaşarak öğrencilere kentin tarihi bölgelerinde karşılıklı olarak İzmir Turist Rehberleri Odası (İZRO) ile tanıtım gezileri düzenlemek, oyunlar, kent bilgisini ölçen bulmacalar, alanda arkeolojik eğitim çalışmaları vb. sosyal sorumluluk projeleri yürütülmesi yararlı olacaktır.

Tarih zengini Konak için öneriler (1)

Tarihi bölgedeki değerlerimiz ve somut olmayan kültürel miras konularında mahalle sohbetleri, yaşayan tarih projesi ile İzmir’e dair anıları olan insanlarla kayıtlı görüşmelerin yapılması, bunların arşivlenip kullanıma açılması, akademik çevrelerle işbirliği ve uygulamaya dönük çalışmalar başlatılmalıdır. Tarihi bölgenin turizme yönelik tanıtımı ve farkındalık yaratmak amacı ile uluslararası bilimsel konferanslar düzenlenmeli, çarpıcı kısa reklam filmleri, el ilanları, broşürler, hediyelik eşya tasarımları, çeşitli afiş ve fotoğraf albümlerinin hazırlanması, tanıtım fuarlarına, kalabalıktan çok etkili görsel ve işitsel dokümanlarla katılıp, çalışmalara ağırlık verilmesi sağlanmalı.

Tarihi dokunun korunması ve geleceğe aktarılabilmesi amacı ile, halkın bilinçlenmesi, kentlilik bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların, bilgilendirme ve gösterilerin düzenlenmesi, tarihi yapı ve eserlerin sahipleri ile görüşmeler yapılarak koruma ilkeleri ve fonlar hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları için ekipler oluşturulmalıdır.

Devam edecek...