IQ düzeyimiz yüksek değil!

‘Vallahi bunu ben soylemedim’ deyip, önce kendimi bir garantiye alayım, sonra da konuyu açıklamaya çalışayım...

Alman Bild Gazetesi, 2016 yılında ‘Statistic Brain Research Institute’a bir araştırma yaptırıyor. Araştırmanın konusu, ‘Dünyadaki Tüm Ülkelerin IQ Seviyesi’...

‘Statistic Brain Research Institute’ tarafından uygulanan test sonuçlarına göre dünyada insanların zeka düzeyleri IQ testleriyle ölçülmüş ve ulusların ortalama IQ seviyeleri orta çıkmış.

Doğal olarak bu listede ilk bakacağınız ülke, Türkiye olacak...

‘Acaba bizim IQ seviyemiz kaç?’

Bizim ülke 90 puana sahip, yani listenin ortalarında yer alıyor...

Bu araştırmalar, farklı kurumlar tarafından da yapılıdı...

Türkiye, farklı kurumlarca yapılan testlerde de ortalama 88 ile 90 arasında bir IQ düzeyi ile orta sıralarda yer aldı.

90 IQ düzeyi, bu araştırmalara göre ‘ortalama zeka düzeyi’nin biraz üzerinde görünüyor. Arnavutluk, Bosna Hersek, Şili, Hırvatistan ve Kırgızistan bizimle aynı sırada.

IQ düzeyini insanların taşıdıkları genlerden beslenmeye kadar birçok unsur etkilese de, en belirleyici etki eğitim sisteminden geliyor.

Dünyada son 20 yılda eğitime, araştırmaya, bilime ve teknolojik ilerlemeye imza atan ülkelerin IQ testlerinde ilk sıralarda yer alması, bize bilime dayalı eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

***

Şimdi gelelim bir başka araştırmaya...

‘Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’ olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler halinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırma projesi...

PISA testi sonuçlarına göre, Türkiye’deki öğrenciler bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının altında kaldı.

2015-PISA testi, 72 ülke ve ekonomik bölgede 15 yaşındaki 540 bin öğrenci arasında yapıldı. Bu, 72 ülkenin 35’ini Avrupa OECD ülkeleri oluşturuyor.

Türkiye 72 ülke arasında 50’nci sırada yer alırken, daha önceki testlere göre performansı geriledi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Singapurlu öğrenciler matematik, bilim ve okumada en yüksek notları alarak en başarılı öğrenciler oldu. Japonya, Estonya, Finlandiya ve Kanada da 35 OECD ülkesi arasında en başarılı ülkeler oldu.

BİLİM: OECD ülkelerinde eğitim gören öğrencilerin yüzde 7.7’si bilim konusunda testte en yüksek sonuçları aldı. Singapur’da 4 öğrenciden 1’i, Tayvan, Japonya, Finlandiya’da 7 öğrenciden 1’i bu seviyede. 20 ülkede ise öğrencilerin sadece yüzde 1’inden azı en yüksek notları aldı. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye’de bu oran yüzde 0,3 seviyesinde. Singapur eğitimde en başarılı ülke.

MATEMATİK: Singapur, Hong Kong (Çin), Makao (Çin) ve Tayvan matematik konusunda başı çekiyor. Japonya’daki öğrencilerin performansı ise OECD ülkeleri arasında en iyisi. Türkiye’deki öğrencilerin matematik testindeki başarı ortalaması OECD ülkeleri ortalamasının altında. Türkiye’nin bu testteki başarı seviyesi Birleşik Arap Krallığı, Şili, Moldova, Uruguay, Karadağ, Trinidad ve Tobago, Tayland ve Arnavutluk ile benzerlik gösteriyor.

OKUMA: Singapur, Hong Kong (Çin), Kanada ve Finlandiya okumada en iyi performansı gösteren yerler oldu. İrlanda, Estonya, Güney Kore, Japonya ve Norveç de OECD ortalamasının üzerinde kalırken, 41 ülke OECD ortalamasının altında kaldı. OECD ülkeleri arasında Kanada ve Finlandiya başı çekiyor, Türkiye ve Meksika ise bu testte en sonda yer aldı.

***

Bir şey dikkatinizi çekti mi, iki araştırma arasında?

IQ’su yüksek olan ülkelerin, PISA’sı da yüksek; eğitim düzeyi yüksek olan ülkelerin IQ’su da yüksek...

Yeni, yine bir paradoks...

IQ mu, PISA’yı; yoksa PISA’mı, IQ’yu besliyor?

Bence ikincisi...

Sizce?

IQ SIRALAMASINDA İLK 10

1- Hong Kong                    108

2- Singapur                        108

3- Güney Kore                  106

4- Japonya                         105

5- Tayvan                            104

6- İtalya                               102

7- İzlanda                            101

8- Moğalistan                    101

9- İsviçre                             101

10-Avusturya                    100

2015-PISA’DA BAŞARILI

İLK 10 ÜLKE

1- Singapur

2- Japonya

3- Estonya

4- Tayvan

5- Finlandiya

6- Çin: Macao

7- Kanada

8- Vietnam

9- Çin: Hong Kong

10-Çin: Pekin, Şangay, Jiangsu ve Guangdong