Gazeteci hedef göstermez...

Gazeteci hedef göstermez...


Tunca BENGİN

     Hedef gösterip tetikçileri tahrik et; sonra da adına haber verme özgürlüğü, habercilik de. Fotoğraf üzerine çarpı koyup kalem kır, ardından da 'aradan kaç ay geçti' diye hafife al. Sanki üzerinde son kullanım tarihi yazılı!..
       Hem bu ilk değil ki; Gümüşhane Baro Başkanı Ali Günday da böyle katledilmedi mi? Günlerce hedef gösterilen başkan, Temmuz 1995'de Adana'dan gelen şalvarlı - sakallı tetikçi'nin kurbanı olmuştu...
       Şimdi bu haber verme özgürlüğü mü? Ya da gazetecinin temel görevi olan kamuoyunu haberdar etmek mi?..
       Altında, Atatürkçü, çağdaş, demokratik, laik Türkiye'nin savunucusu binlerce gazetecinin imzası olan Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi gazetecinin temel görevleri ve ilkeleri konusunda bakın ne diyor:
     "Gazeteci; bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına olursa olsun savunur.
     Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, dil, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan, tüm ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır.
     Gazeteci; bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını (veya inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu yapamaz. Her türden şiddeti haklı gösteren özendiren, kışkırtan yayın yapamaz..."

Sevgi değil kin

       Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi da hedef göstermenin öncelikle bir insan hakkı ihlali olduğunu söylüyor. Gümüşhane Baro Başkanı'nın böyle öldürüldüğünü örnek gösteren Ekşi, şöyle devam ediyor:
     "İçlerinde sevgi yok. Savundukları değer sisteminin temeli sevgidir diyorlar ama; kelimelerinden kin, intikam, kan akıyor. Bu gazetecilik değil terör örgütü bülteni yayıncılıktır. Hedef gösterme niteliği taşıyan yayının gazetecilikle hiçbir ilgisi olmadığı gibi uygar insan olmakla da bağdaşır yanı yoktur. Gazeteci olarak yanıt vermeden önce insan olarak karşılaşmamız gereken bir tablo bu."
     Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli ise fotoğraf üzerine çarpı koymanın alenen hedef göstermek olduğunu savunuyor. Ardından da 'kaç ay geçti demek laf mı' diyor. Güreli, gerçek gazeteciler için rehberin Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi olduğunu sözlerine ekliyor.

Duygu seli

       . "Sayın Ecevit; Bu devleti demokratikleşmeye ikna etmelisiniz. Kendilerinin her türlü denetimin dışında kalmasını, işlenen suçlardan muaf tutulmasını isteyen kesimler, tiksindirici bir mafya görüntüsü oluşturuyor. Kışlalı cinayetinin çözümünü bir onur meselesi haline getirin. 1970'lerdeki tecrübenizi unutmayın." Melih TAŞKIN
       . "Ahmet Taner Kışlalı, ulusal birliği, gerçek bağımsızlığı, Atatürkçülüğü savunduğu için ama daha da önemlisi bu savunmayı onbinlerce insana ulaşan her biri ders niteliğindeki bilimsel, berrak düzeyli yazıları nedeniyle katledildi. Türkiye için bundan daha büyük bir kayıp düşünemiyorum. Vatandaş olarak saldırıyı şiddetle kınıyorum." Hakkı TERCAN
       . "Türk toplumunun yetiştirdiği çok değerli insan Ahmet Taner Kışlalı'nın ölümü üzerine Houston'da tüm gazetelerin köşe yazarlarını okurken yazmak ihtiyacı hissettim. Tüm Atatürk gençliğinin başı sağolsun." Engin GÖKTEPE
       . "Üzücü olayın öncesinde yaşanan Merve Kavakçı olayı düşündürücü. Onun gibi tiplere devletin prim vermesi, Kışlalı suikastçilerini cesaretlendirmiştir. Olaylara dikkatle yaklaşılmalı." Hamdi DEMİR
       . "Türkiye'de demokrasi ve barış atılımları torpillenmeye çalışılıyor. Ne zaman ufak bir adım atılsa gündem değiştiriliyor. İnsanlar infaz ediliyor. Bu zamanlama da bilmem dikkat ettiniz mi; demokrasi tartışmalarına fırsat verilmiyor. Birileri rahatsız oluyor. Kim bunlar? Ortaya çıkarılsın artık sabrımız taşıyor. İnsanca bir gelecek için..." BEDİR


Bu seslere kulak verin

       . Sigortalı olarak çalışan eşimi kontrol için, SSK doktorunun özel muayenehanesine götürüyorum. Çünkü paralı olunca ilgileniyorlar. Doktor ultrason ve mide filmleri istiyor, ertesi gün SSK'daki odasından özel hastaneye sevk ediyor. SSK'nın başındakiler; bu rezalete ne zaman dur diyeceksiniz - Emin EĞRİ - Kastamonu
       . Ümraniye Yukarı Dudullu Tatlısu Mahallesi sitelerden oluşuyor. Yerleşim yeri ile ana cadde arasındaki bir kilometrelik yol Şahin Caddesi olarak anılıyor. Her gün binlerce yetişkin, çoluk çocuk bu caddeyi kullanıyor. Ancak yazın tozdan, kışın çamurdan bıktık. Belediye Başkanı Mehmet Bingöl de verdiği sözü tutmuyor. Ali Can YÜKSEKYazara E-Posta: tbengin@milliyet.com.tr