Gezi Parkı araştırmaları

Gezi Parkı’yla ilgili IPSOS’un ve KONDA’nın araştırmaları var. Araştırmalar, genel anlamda aynı sonuçları veriyor. IPSOS, araştırmalarını 5-10 Haziran 2013 tarihleri arasında 1200 kişiyle yapmış. IPSOS’un elde ettiği çarpıcı sonuçlar şöyle;
- Gezi Parkı protestoları sırasında, Kürt, Suriye ve Hatay sorunu neredeyse gündemden düştü.
n Nüfusun %50’si protestoları haklı kabul ederken; %34’ü haksız olduğunu düşünüyordu. Diğer bölümü nötr idi.
- Halkın; %37’si bu olayları Başbakan’ın davranışından doğduğunu; %24’ü hükümetin insanların yaşam biçimi ve özgürlüklerine saygı göstermeyen davranışlarda bulunduğu için olayların çıktığını; %17’si marjinal grupların, %11’i yabancı lobilerin olaylara neden olduğunu; %11’i partilerin manipülasyonunun olduğunu; %10’u polisin orantısız güç kullanması nedeniyle olayların çıktığını düşünüyordu. Kişilerin sadece %11’i ağaçların kesilecek olmasının olaylara neden olduğu düşüncesindeydi.
- AKP’ye oy verenlerin 1/4’ü olayların yabancı güçler tarafından çıkarılıp; marjinal gruplar tarafından tırmandırıldığını düşünüyordu.
- Halkın %26’sı protestoların amacının Başbakan’ın istifası, %24’ü ise, amacın özgürlüklere ve insan haklarına hükümetin yanlış yaklaşımı mesajının verilmesi olduğunu düşünmüştü. Halkın sadece %22’sinin yeşili koruma amacıyla protesto yapıldığını savunan görüşleri vardı.
- Halkın; %60’ı Başbakan’ın mesajı aldığına inanmıştı. %56’sı polisin orantısız güç kullandığı fikrindeydi. %52’si yabancıların provokasyonu olduğunu düşünüyordu. Yine, %52’si hareketin demokratik sivil bir protestodan ibaret olduğu fikrindeydi.
- Halkın; %45’i bu olaylardan sonra Türkiye’nin daha iyiye gideceği, %18’i gidişatın değişmeyeceği, %34’ü bozulmanın başlayacağı fikrinde.
- Halkın; %50’si Cumhurbaşkanı’nın, %31’i ise Başbakan’ın doğru davranışlar içinde bulunduğunu düşünüyor. AKP’li seçmenlerin %75’i Başbakan’ın, %80’i de Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını olumlu buluyor.
- Halkın; %72’si protestoların ekonomiyi etkileyeceği görüşünde. Bunların %25’i borsanın düşeceğini, %23’ü büyümenin azalacağını, %17’si döviz kurunun yükseleceğini, %12’si turizmin darbe alacağını, %8’i dış ticaret dengesinin bozulacağını, %7’si enflasyonda artış olacağını düşünüyor.
- İnsanlar sırasıyla Halk TV, Ulusal Kanal, Kanal D, Samanyolu TV’nin olayları zamanında ve doğru olarak yansıttığı fikrindeler.

KONDA’nın araştırması
KONDA’nın 6-7 Haziran’da Taksim’de 4411 kişiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarından en ilginçleri şöyle;
- Katılanların %69’u ilk haberi sosyal medyadan almış.
- %49.1’i polisin şiddetini görünce; %14.2’si Başbakan’ın açıklamalarını duyunca; %19’u ağaçları sökmeye giriştiklerinde oraya gelmiş.
- Katılanların %35.6’sı Park’a her gün uğrarken, %31’i sürekli oradalar.
- Katılanların %93.6’sı sade vatandaş, %6.4’ü bir grubu-oluşumu temsil ediyor.
- Gelenlerin %58.1’i özgürlükleri kısıtlandığını düşündükleri için; %30.3’ü Başbakan’ın açıklamalarına ve tavrına tepki olarak gelmiş.
- Gelenlerin %41’i CHP’ye oy vermişken; %17’sinin son seçimlerde oy vermek için yaşının tutmadığı anlaşılıyor. Bu gün seçim olsa, katılanların sadece %31’inin CHP’ye oy vereceği anlaşılıyor.