Gizli cemiyetlerin kodları

Zamanla varlığı ortaya çıkan ancak, artık olmadığını bildiğimiz “İlluminati” gibi gizli cemiyetlerin nasıl ortaya çıkıp, nasıl sürdürüldükleri; kimleri, hangi şartlarla üye olarak kabul ettikleri şimdiye kadar gizli kalmıştı. Daniel Coyle “The Culture Code  The Secrets Of Highly Successful Groups” isimli kitabında bu kurumların iç yapılarını anlatıyor.

Bu gruplar tek akıl halinde çalışabilecek teknikler geliştirdiler. “Ortak bilgiyi öğrenme” pratiklerini başlattılar. Bir arada çalışabilmenin ortaya çıkardığı büyük güçten faydalanmasını bildiler. “İki artı iki on eder” prensibiyle harekete geçtiler. Oysa, şimdiye kadarki gruplar en fazla “bir bir eden ikiden daha büyük üç yoktur” prensibiyle hareket ediyorlardı.

Karşılıklı tam güven

Gruptaki, bir arada çalışma ve aynı kültürü paylaşma geleneği; karşılıklı güveni ve karşılıklı çıkar ortaklığını gündeme getirdi. Yalnız İlluminati’yi değil, tarihte kurulmuş olan tüm gizli cemiyetleri ve bir ölçüde Masonları bu gruplar içinde sayabiliriz.

Kültür (culture) kelimesi “care” kelimesinden türetilmiş ve “umursamak, özen göstermek” anlamına gelir. Yani, aynı kültürü paylaşanların birbirlerine özen gösterdiğini varsayabiliriz.

Dünyada halen, hemen hemen tüm dolar milyarderleri benzer gruplara bağlıdırlar. Bu gruplar üyelerine, “dayanışma içinde güçlülük ve emniyet” kültürü aşılar. Bundan başka, grup üyelerinin “kolay alt edilemeyeceği” güvencesi verilmiştir ve bu güvence paylaşılır. Doğal olarak, böyle bir oluşumun ortak saptanmış vücut dilleri ve ritüelleri bulunur.

Grup kültürü

“Grup kültürü”, dünyamızdaki en büyük, en kuvvetli güçtür. Yalnız iş dünyası değil, spor kulüpleri bile grup kültürü yoksa başarılı olamazlar. Grup üyeleri bu sayede hem sosyalleşebilmekte hem de grupların sırlarını ifşa etmemektedirler. Bu grupların kodları arasında aktif dinleme, bol bol bir araya gelme, espri sevme ve esprilere katlanma, gözlerle konuşmayı öğrenme gibi özellikler vardır.

Her üyenin bir özelliği olduğu kabul edilir ve üyelere ayrı ayrı değer verilir. Karşılıklı bilgi alışverişi esastır ve sıcak ilişkinin kesintisiz olarak ileride de devam edeceği kabul edilmiştir. Üyeler katkılarını mümkün olduğu kadar kısa ve anlaşılır biçimde gruba aktarırlar. Grup üyeleri tüm enerjilerini ve bilgilerini birbirlerine vermek üzere hazırdırlar. Grup içinde kesinlikle gizlilik, taraf tutma, bir bölüm üyeye bilgiyi aktarmama veya sadece başkana bilgiyi ulaştırma biçiminde davranışlar yoktur. Geçici olarak grup toplantılarına katılamayan üyeler, dışarıda geçirdikleri süre içinde ne yaptıklarını gruba açıklarlar.

Geleceği paylaşıyoruz

“Tam güven ve tam ilişki” amacı sağlanmıştır. “Yakın ilişkideyiz; kendimizi güvende hissediyoruz ve geleceği paylaşıyoruz” fikri esastır. Grup üyelerinden her biri neye ihtiyacı olduğunu söyler ve diğer üyeler bu ihtiyacı karşılamak üzere kolları sıvarlar.

Bu gruplar, “güçlü insanlara yatırım yapmanın, iyi fikirlere yatırım yapmaktan daha iyi” olduğunu bilirler. Grubun gücünü arkalarına alan grup üyeleri, iş yerlerinde her zaman kendilerinden akıllı kişileri çalıştırmak eğiliminde olurlar ve problemlerle doğrudan kendileri ilgilenmekten kaçınmazlar.