KÂRLILIĞIN FORMÜLÜ

Ticari hayatın birinci amacı, kâr etmek ve serbest nakit yaratmaktır. Bunu sağlayamayan şirketler, batmaya mahkûmdur. Şirketinizde kâr veya serbest nakit yaratamıyorsanız, gelişmiş kapitalist ülkelerde yapıldığı gibi, mutlaka dışarıdan danışman almalısınız.

Kârlılığın basit formülü aşağıdaki gibidir.

KÂRLILIĞIN FORMÜLÜ

1) Birim satış fiyatı; satılan miktar ve birim maliyet ile değişebilir.

2) Birim maliyet; satılan miktar ile değişebilir.

3) Satılan miktar; birim satış fiyatı ile değişebilir.

Sunulan değerler

Başkaları ile rekabet edebilmek için, müşterilerinize sunabileceğiniz değerlerin çeşitli kategorileri vardır. Reklamlarınızı da bunlar üzerinden yapmalısınız. Bu kategoriler şöyle sıralanabilir.

Verimlilik: Hızlı ve gecikmesiz yapan, vakit kazandıran, üretim ve satış performansını (müşteri memnuniyeti dahil) artıran, masrafları ve işletme maliyetlerini (hammadde kullanımı, fire, stok seviyesi, fazla mesai, tahsilat süresi vs.) azaltan, işin yapılıp bitilmesini sağlayan.

Kolaylık (Rahatlık): Erişilebilirliği artıran, ulaşımı, bulmayı, ödemeyi, siparişi, takibi, öğrenmeyi, değiştirmeyi vs. kolaylaştıran.

Basitlik (Yalınlık): Basitleştiren, özel gereksinime uyarlayan, kişiselleştiren.

Gelişim: Kişisel ve/veya kurumsal olarak gelişime katkıda bulunan.

Güvenlik: Fiziksel, finansal, bilgisel (mahremiyet) güvenliğe katkıda bulunan, riskleri azaltan.

Çevreye katkı: Doğaya saygılı, doğayı kollayan, doğanın kalitesini artıran. Topluma olumlu katkı yapan (temizlik, güzellik, kültür, düzen gibi).

Zevk ve eğlence: Stilli, güzel tasarımlı, lezzetli, keyifli, eğlenceli, komik, heyecanlı.

İş ilişkisi sıcaklığı: Sıcak, dost, kazan-kazan, yardımcı, yol gösteren, güvenilir, pohpohlayan, saygılı, aidiyet hissi uyandıran.

İmaj: Zengin, iyiye/en iyiye meraklı, yenilikçi, zevkli, estetik, sakin, güçlü, özgür, hırslı, aile yönelimli, olgun, maceraperest, bilgili, tecrübeli, sofistike, hesaplı, egzotik, yetkin, güvenilir, mütevazi, başkaldıran.

Bu günlerde, bu prensiplere her yerde çok ihtiyaç duyuyoruz. Partiler de, seçim kazanmak için, bu prensiplere uymalı.