YENİ DÜNYA DÜZENİ

16 Ocak 1991 günü ABD Başkanı George Bush, Irak’la yapılan ve adına “Çöl Fırtınası” denilen savaşın başlatılması nedeni ile yaptığı konuşmada, “yeni bir dünya düzeni” kuracaklarını, dünyada orman kanununun yürümeyeceğini söyledi. Bu vizyonun, Birleşmiş Milletleri kuran devletlerin asıl vizyonu olduğu dile getirdi.

“Yeni Dünya Düzeni” sadece geleceği şekillendirmek değil, dünya nüfusunu da azaltmak amacı güdüyor. Milletleri yok etmenin veya güçlerini azaltmanın en önemli aracı da, onları eğitimden yoksun hale getirmek, yoksullaştırmak, tarihlerini ve dillerini unutturmak biçiminde kendini gösteriyor.  Yönetilebilen bu milletler arasında, kolayca savaşlar çıkarılabiliyor.

“Yeni Dünya Düzeni”nin oluşturulmasının, “elitler” tarafından yürütülmesi fikri, kabul edilmiş görülüyor. Bu amaçla, demokratik ülkelerde gittikçe artan ölçüde “Lordlar Kamarası” ve “Senato” oluşturulması fikri destekleniyor. Böylelikle, her ferdin bir oyu ama elitlerin gittikçe artan ölçüde yönetim gücü olacak. Başkan’ın elitlerden olması kaydı ile, “Başkanlık Sistemi” de destekleniyor. Bu amaçlara ulaşmak adına, gizli camialar ile ticaret ve üretimi kontrol edebilecek büyük şirketlerin kullanılması öngörülüyor.

Küreselleşmeden neden vazgeçildi

ABD Başkanı Trump yönetimiyle birlikte, ABD’nin ciddi biçimde savunduğu küreselleşme politikasından vazgeçmiş olduğu anlaşılıyor. Bu vazgeçmenin ve ticaret savaşları başlatılmasının ardında, küreselleşmenin, ABD’den çok Çin, Alman ve Japon şirketlerine yarayabileceği çekincesi yatıyor.

Artık, yalnız “serbest ticaret” değil “serbest yatırım” yapılabilmesini de içeren bir dünya düzeni kurulmaya çalışılıyor. Yani, ticaret serbestisi ve gümrük duvarlarının kaldırılması, artık, ABD için yeterli değil. Diğer ülkelerde yapılacak yatırımların da küresel çapta organize edilmesi ve ABD tarafından yönetilmesi düşünülüyor. Bunun için de yabancı yatırımcılar için biçimi belirli ve birbirine benzeşen bir adalet sistemi ve demokratik ortam öngörülüyor.

Bohem Kulübü

Bohem Kulübü (Bohemian Club), Nisan 1872’de San Francisco’da kuruldu. O yıllardan başlayarak, “Kulüp” dünyanın ekonomik ve sosyal yönetimi konusunda ciddi  biçimde etkili oluyor. Amerika Eski Başkanı Nixon, bu Kulüp Başkanlığı için, “Herkes ABD Başkanı olabilir; fakat, çok az kişi Bohem Kulübü Başkanı olmayı ümit edebilir” demişti.

ABD Başkanlarından George Bush ve Ronald Reagan “Bohem Kulübü”ne kabul edilen birkaç Başkan’dan biri idi. Kulübün üyeleri arasında, CIA’i de yöneten NSA Başkanları ve Henry Kissinger gibi bazı Dış İşleri Bakanları ile basın kralları bulunuyor.

“Yeni Dünya Düzeni” oluşturulmasının temel fikri, bu Kulüp’te atıldı. Yine, bu Kulüp, bir çok savaşın başlatılmasında da rol oynadı.

DİĞER YENİ YAZILAR