Geri Dön
EgeFaylara yakın takip!

Faylara yakın takip!

İzmir Büyükşehir’in depremsellik araştırması sürüyor. Uzmanlar, afet riskini hesaplamak için 100 km’lik alanda yer alan faylarda hendekler açıp inceleme yapıyor.

Faylara yakın takip!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kenti afetlere dirençli hale getirme hedefi doğrultusunda depremsellik, tsunami araştırması, mikrobölgelendirme ve zemin davranış modelinin çıkartılması projesi kapsamında kara ve denizde başlatılan çalışmalar sürüyor. Seferihisar’da da paleosismolojik araştırma hendeği açıldı. Uzmanlar karada Tuzla fayı üzerinde açılan hendekten alacakları örnekleri inceledikten sonra bu fay zonuna yönelik deprem üretme potansiyelini ortaya koyacak.

40’a yakın

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç, kent merkezini referans alan 100 kilometre yarıçapındaki bir alanda 40’a yakın fay zonunda çalışmaların sürdüğünü söyledi, “Kentimizi gelecekte etkisi altına alabilecek tüm afet risklerini belirlemeyi hedefliyoruz. Böylece bu risklere karşı alınması gereken önlemleri önceden belirlemiş olacağız” dedi. Dayangaç, projeyle İzmir’in tüm kıyı alanlarının tsunami tehlikesini de ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Karada Paleosismoloji Koordinatörü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Altunel de, İzmir’de büyük depremler üretebilecek fayların olup olmadığını araştırdıklarını belirtti, “Yeni imara açılacak yerlerde aktif fay varsa, yüzeyde kırık oluşturuyorsa, siz onun üzerine bir yapı yaptığınızda depremde yapı ya yıkılacak ya da hasar görecek biz bunu göreceğiz” diye konuştu.