Geri D繹n

Nasrettin Hoca F覺kralar覺 🤩 Komik f覺kralar denildiinde akla gelen Nasreddin Hoca f覺kralar覺

Nasreddin Hoca F覺kralar覺 ile bilinen elenceli ve neeli bir kiiliktir. Aradan uzun y覺llar ge癟mesine ramen hala birbirinden komik ve ayn覺 zamanda bizleri d羹羹nd羹ren masallar覺 ile bizleri g羹ld羹rmeye devam etmektedir. Herkes onun f覺kralar覺 ve hikayeleri aras覺ndan en az bir tanesini olsa dahi mutlaka duymutur. Biz bir tane ile yetinmedik, Nasrettin Hoca F覺kralar覺 sayfam覺zda bir癟ok f覺kraya yer verdik. 5 tane, 10 tane, 15 tane deil... Tam覺 tam覺na, k覺sa k覺sa 32 tane f覺kra! Birbirinden komik f覺kralar ile g羹lmeye haz覺rsan覺z; ite f覺kra denildiinde ilk akla gelen Nasrettin Hoca'n覺n birbirinden g羹zel f覺kralar覺...

Nasrettin Hoca F覺kralar覺 🤩 Komik f覺kralar denildiinde akla gelen Nasreddin Hoca f覺kralar覺

Okuduun her f覺kra asl覺nda hayata dair mesajlar veriyor sana. Bakal覺m f覺kralar覺 okuduktan sonra Nasreddin Hocan覺n verdii gizli mesaj覺 anlayabilecek misin? Bu f覺kralar覺 arkadalar覺nla birlikte okuyabilir, her f覺kran覺n sonunda ne d羹羹nd羹klerini onlara sorabilirsin.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 1:Paray覺 Veren D羹d羹羹 alar

ocuklar, pazara gelen Nasreddin Hoca'n覺n etraf覺n覺 sarm覺. Hoca, bana d羹d羹k al! demi biri. Bana da, bana da! demi bir dieri.

Dierleri de s覺rayla:

Ben de d羹d羹k isterim!

Bir tane de bana!, demiler.

襤癟lerinden sadece biri Nasreddin Hocaya d羹d羹k paras覺 vermi. Hoca, paray覺 al覺p pazara gitmi.

Hoca, akam pazardan d繹n羹nce 癟ocuklar etraf覺n覺 sarm覺. Her biri d羹d羹羹n羹 istemi. Cebinden bir d羹d羹k 癟覺karan hoca, paray覺 veren 癟ocua vermi.

Dier 癟ocuklar hep bir a覺zdan ba覺rm覺:

Hani bizim d羹d羹羹m羹z?

Nasrettin Hoca g羹lerek,

Paray覺 veren d羹d羹羹 癟alar, demi.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 2:Ya Tutarsa!

Nasreddin Hoca bir g羹n g繹l羹n k覺y覺s覺na gider. Elinde koca bir ka覺k yourdu da yan覺na alm覺.

Nasreddin Hoca, ka覺覺ndaki yourdu g繹le sokmu ve yourdu g繹le boaltm覺.

O s覺rada k繹yl羹lerden biri onu g繹rm羹 ve ak覺nl覺kla:

Hoca ne yap覺yorsun, diye sormu.

Hoca g羹l羹mseyerek:

G繹l羹 mayal覺yorum, ne yapay覺m, demi.

Adam, Hocaya bakm覺 ve kahkaha atarak:

Ne diyorsun be Hoca, 癟覺ld覺rm覺 olmal覺s覺n. Koskoca g繹l hi癟 maya tutar m覺?, demi.

Hoca g羹l羹msemesini hi癟 bozmadan:

Peki ama ya tutarsa, demi.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 3:Gnl羹m Buna Raz覺 Olmad覺

Eei ile kasabaya al覺verie giden Nasreddin Hoca; kitap, elma, limon gibi bir癟ok a覺r ey alm覺. Ald覺klar覺n覺 kocaman bir 癟uvala yerletirmi. uval覺 da s覺rt覺na al覺p eeine binmi.

Yolda giderken Hocay覺 g繹ren k繹yl羹ler:

Ey Hoca, 癟uval覺 niye kendi s覺rt覺na ald覺n?, diye sormular.

Hoca:

Ne yapay覺m? Zavall覺 hayvan zaten beni ta覺yor, 癟uval覺 da ona ta覺tmaya g繹nl羹m raz覺 olmad覺, demi.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 4:Vasiyet Etmi

Nasreddin Hoca bir g羹n evde otururlarken kar覺s覺na:

Han覺m iyi dinle, size vasiyetimdir. Ben 繹ld羹羹mde beni ba aa覺 g繹m羹n, demi.

Kar覺s覺 a覺rm覺:

Hoca o ne demek? Neden b繹yle bir ey istiyorsun, demi.

Hoca ciddi bir ekilde:

Yar覺n 繹b羹r g羹n k覺yamet koparsa her ey ters d羹z olacak. O zaman ben de d羹z olarak ayaa kalkabilirim, demi.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 5:Bug羹n Ay覺n Ka癟覺

Nasreddin Hoca bir g羹n bir ii i癟in Konyaya gitmi. Yolda giderken bir adam Hocay覺 durdurmu:

Pardon Amca, bug羹n ay覺n ka癟覺 biliyor musun?, demi.

Hoca:

Ne bileyim yahu! Ben buralar覺n yabanc覺s覺y覺m, demi.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 6:Onu Kendisi Sanm覺

Nasreddin Hoca bir g羹n yolda giderken bir adamla kar覺lam覺. Adamla sohbet etmeye balam覺lar. Bir saat havadan sudan konutuktan sonra Hoca:

Kusura bakma arkada. Ben seni tan覺yamad覺m, ad覺n neydi?, diye sormu.

Adamca覺z 癟ok a覺rm覺:

Madem beni tan覺mad覺n, neden benimle bir saattir sohbet ediyorsun?, demi.

Nasreddin Hoca:

K覺yafetlerin benimkine 癟ok benziyordu. Ben de seni ben sand覺m, demi.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 7:Birinin Anas覺 Alayacak


Nasreddin Hocan覺n iki olu varm覺. Oullar覺ndan biri 癟繹mlek癟ilik yaparak ge癟imini salarm覺. Hoca bir g羹n olunun yan覺na onu ziyarete gitmi. Olu dertli bir ekilde:

Baba 癟ok heyecanl覺y覺m 癟羹nk羹 b羹t羹n param覺 bu 癟繹mleklere yat覺rd覺m. Hava g羹neli olur da kururlarsa zengin olaca覺m. Yamur yaarsa hepsi 癟atlayacak ve anam alayacak, demi.

Hoca dertli bir ekilde dier oluna gitmi. Olu o s覺rada tarlas覺nda oturmu d羹羹n羹yormu:

Ah baba ho geldin. B羹t羹n param覺 bu tarlaya yat覺rd覺m. Eer yamur yaarsa zenginim ama kurakl覺k olursa her eyimi kaybederim ve anam alar, demi.

Nasreddin Hoca eve d繹nm羹. S覺k覺nt覺l覺 olduunu g繹ren kar覺s覺:
Ne oldu Hoca can覺n s覺kk覺n, demi.

As覺l dert senin, halini d羹羹n. 羹nk羹 yamur yasa da yamasa da olanlardan birinin anas覺 alayacak.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 8:Hamam Bahii


Nasreddin Hoca bir g羹n hamama gitmi. Ancak i癟eri girdiinde kimse onunla ilgilenmemi, havlu vermemi, kese yapmam覺 ve 癟覺karken iyi g羹nler dememi. Buna ramen Hoca ona uzat覺lan bahi kutusuna y羹kl羹ce bir bahi b覺rakm覺.

Bir sonraki hafta tekrar hamama giden Hoca, i癟eri girer girmez herkes ba覺na toplanm覺, ikramlar, havlular ve olduk癟a fazla ilgiyle kar覺lanm覺. 覺karken de ona uzat覺lan bahi kutusuna hi癟 bahi b覺rakmam覺.

Hamamc覺 ak覺n bir ekilde:

Hoca bu ilgi bu alakaya bu kadar m覺 bahi b覺rak覺l覺r, demi.

Nasreddin Hoca hemen g羹lerek:

Bu ge癟en haftan覺n bahiiydi. Bu haftan覺n bahiini zaten ge癟en hafta vermitim, diyerek g羹zel bir cevap vermi.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 9:Ak覺l S覺r Ermiyor

Nasreddin Hoca bir g羹n yolda y羹r羹rken iki y羹z ak癟e paras覺n覺 kaybetmi. Kaybettii paras覺n覺 bulamayan ve 癟ok 羹z羹len Hoca, ne olur bulunsun diye dua etmi.

Ayn覺 zamanda yaad覺覺 ehrin en zenginlerinden biri uzak diyarlarda bir yerde 癟覺kt覺覺 gemi yolculuunda k繹t羹 bir f覺rt覺naya yakalanm覺 ve Eer kurtulursam Nasreddin Hocaya iki y羹z ak癟e para vereceim diye adak adam覺 hemen.

K繹t羹 f覺rt覺nadan kurtulan adam hemen gelip bu paray覺 Hocaya vermi. Hoca a覺rm覺 ve:

Ey Allah'覺m sa ol. Bu ne dolamba癟l覺 yolmu, ben paray覺 ben nerede yitirdim, nerden 癟覺kt覺. Ger癟ekten de ak覺l s覺r ermiyor, demi.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 10:Ben K羹癟羹k Yang覺nlara Kar覺mam

Murat Aa Nasreddin Hocan覺n yaad覺覺 kasaban覺n en zenginlerinden biriymi. Aa hem akl覺 ve zekas覺 sayesinde zengin olduunu d羹羹n羹r, hep kendiyle 繹v羹n羹rm羹.

襤ine geldiinde Hocaya dan覺覺r, iine geldiinde ise onu dinlemezmi. Sadece cuma g羹nleri camiye gelirmi. Murat Aan覺n 羹癟 katl覺, kocaman bah癟eli ve 癟ok l羹ks bir evi varm覺. B羹t羹n alt覺nlar覺n覺 ve paralar覺n覺 da evinin bah癟esinde saklarm覺.

Cuma g羹nleri camiye gelip de Hocan覺n doruluk ve d羹r羹stl羹kle ilgili s繹zlerini dinlerken iine gelmezse:

Hoca Efendi, sen d羹nya ilerine kar覺ma! Din ve d羹nya ii ayr覺, dermi.

G羹nlerden bir g羹n Murat Aan覺n evinde yang覺n 癟覺k覺nca koarak camiye gelmi. O s覺rada herkes 繹le namaz覺ndan 癟覺k覺yormu. Aa, Hocay覺 g繹r羹nce:

Hoca koun yard覺m edin evim yan覺yor, demi.

Bunu duyan Hoca durur mu?:

Bana din ileri ile d羹nya ilerini ay覺rmam gerektiini sen 繹rettin. Mesela bu yang覺n benim asla kar覺mamam gereken bir d羹nya ii, demi.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 11:Bulman覺n Tad覺

Nasreddin Hoca bir g羹n al覺veri yapmaya en sevdii eeini de alarak gitmi. Eeini bir aaca g羹zelce balam覺 ve al覺veri yapmaya balam覺. Bir s羹r羹 ey al覺p eeine doru y羹r羹meye balam覺. Ancak eei orada yokmu.

Hemen bir adam tutarak ba覺rmas覺n覺 istemi:

Nasreddin Hocan覺n eeini kim bulup getirirse; Hoca ona al覺veri 癟uvallar覺n覺, eein semerini ve paras覺n覺 verecek.

Duyanlar ak覺n bir ekilde:

Hoca Efendi madem bulunduunda eeini geri vereceksin neden ar覺yorsun, demiler.

Hoca g羹l羹mseyerek:

Kaybolan eyi bulman覺n tad覺 bakad覺r. Her eyi kaybedeceimi de bilsem o eei bulup 癟alana geri vereceim, demi.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 12:p Olur

Nasreddin Hocan覺n yaad覺覺 k繹yde yaayanlar Eyy羹bi kelimesini bir t羹rl羹 doru s繹yleyemiyorlarm覺.

Baz覺s覺 Eyip, baz覺s覺 襤yip, baz覺lar覺 da 襤yp diye yanl覺 bir ekilde s繹yl羹yorlarm覺.

Buna art覺k dayanamayan Hoca vaaz覺nda:

Ey komular sak覺n ola ki olunuz olursa ad覺n覺 Eyy羶b koymay覺n. 襤nsanlar onu s繹yleyemez 癟ocuun ad覺 olur 襤p, demi.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 13:u Koca Tasla

Hoca bir g羹n camide vaaz veriyormu. vaaz覺nda doru ve d羹r羹st olman覺n 繹nemini anlat覺yormu. Bakm覺 dinleyenler yar覺 uykulu ve esniyorlar. le vakti olduu i癟in de hepsinin karn覺 a癟.

D羹羹nm羹:

Haydi, toplan覺n bize gidiyoruz. Etli pilav ve yourt yiyelim, demi.

Herkes h覺zl覺ca toplanm覺 ve eve gelmiler. Hoca kar覺s覺na:

Han覺m masay覺 haz覺rla, hep beraber etli pilav ve yourt yemeye geldik, demi.

Kar覺s覺:

Hoca Efendi ne yapt覺n? Evde ne, pirin癟 ne et, ne de yourt yok, demi.

Hoca d羹羹nm羹, ta覺nm覺 ve i癟eri gitmi ve elinde bir ka覺k ve tencereyle gelmi:

Kusura bakmay覺n 癟ocuklar, evde eer pirin癟, et ve yourt olsayd覺 bu kazan ve ka覺kla size ikram edecektim, demi.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 14:Ben Sz羹mden Dnmem

Bir g羹n Hoca ile komusu bah癟ede oturuyor ve sohbet ediyorlarm覺.

Komusu Hocaya sormu:

Hocam, sen ka癟 ya覺ndas覺n?

Nasreddin Hoca derin derin d羹羹nm羹 ve ak sakallar覺n覺 s覺vazlayarak:

K覺rk ya覺nday覺m.

Komusu ak覺n bir ekilde hemen itiraz etmi:

Nas覺l olur bu Hoca Efendi, 10 y覺l 繹nce de sorduumda ayn覺 cevab覺 vermitin, demi.

Hoca sakince g羹l羹msemi ve:

Komu Efendi ben s繹z羹m羹n eriyim. S繹z羹mden d繹nmek bana yak覺maz. On y覺l sonra da sorsan ayn覺 cevab覺 vereceim, demi.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 15:Kim Daha B羹y羹k

K繹yl羹ler bir g羹n Nasreddin Hocaya sormular:

Hocam padiah m覺 b羹y羹k, yoksa 癟ift癟i mi?

Hoca hemen cevab覺n覺 vermi:

Tabii ki 癟ift癟i b羹y羹k. 羹nk羹 癟ift癟i buday yetitirip vermezse padiah ac覺ndan 繹l羹r.

Nasrettin Hoca F覺kras覺 16:R羹yada Gzl羹k

Gece yata覺nda m覺覺l m覺覺l uyuyan Nasreddin Hoca aniden uyanm覺. Hemen kap覺s覺n覺 uyand覺rm覺:

Han覺m kalk g繹zl羹羹m羹 bulam覺yorum.

Kad覺nca覺z uykulu bir ekilde:

Hoca g繹zl羹羹 uykuda ne yapacaks覺n?, demi.

Hoca g繹zl羹羹n羹 bulmu ve g繹z羹ne takarken:

R羹yada daha iyi g繹receim, demi.

Nasrettin Hoca F覺kras覺 17:Hepsinin Tad覺 Ayn覺d覺r

z羹m ba覺dan d繹nen Nasreddin Hocan覺n eeinin 羹st羹nde koca bir kasa 羹z羹m varm覺.

Tam eve varacakken Hocan覺n peine 癟ocuklar tak覺lm覺 ve:

Hoca, Hoca bize 羹z羹m verir misin?, demiler.

Hoca d羹羹nm羹, 癟ocuklar覺 saym覺. Eer hepsine bir salk覺m verirsem bana 羹z羹m kalmaz diye d羹羹nm羹. Hoca, kasadan bir salk覺m 羹z羹m alm覺 ve 癟ocuklar覺n her birine birer tane 羹z羹m vermi.

ocuklar ellerindeki 羹z羹me bakm覺 ve i癟lerinden biri:

Hoca bu 癟ok az deil mi?, demi.

Nasreddin Hoca bu ya hemen cevab覺 vermi:

Can覺m niye 覺srar ediyorsunuz. Ha bir tane, ha on tane ne fark eder. Nas覺l olsa hepsinin tad覺 ayn覺 deil mi?

Nasrettin Hoca F覺kras覺 18:Yamurdan Ka癟覺yorum

O g羹n 癟ok yamur ya覺yormu. Nasreddin Hoca da pencere kenar覺nda oturmu, d覺ar覺y覺 seyrediyormu.

O s覺rada bir komusunu yamurun alt覺nda koarken g繹rm羹. Cam覺 a癟m覺 ve:

襤nsan hi癟 Allah覺n rahmetinden ka癟ar m覺 komu, demi.

Komusu utanm覺 ve y羹r羹meye balam覺.

Baka bir g羹n yine yamur ya覺yormu ama Hoca bu sefer d覺ardaym覺. Yamura yakalan覺nca komaya balam覺. Bu sefer de komusu evdeymi ve onu g繹r羹nce:

Hoca utanm覺yor musun rahmetten ka癟覺yorsun, demi.

Nasreddin Hoca:

Ben rahmetten ka癟m覺yorum, d羹en rahmetin 羹st羹ne basmamak i癟in kouyorum, demi.

Nasrettin Hoca F覺kras覺 19:Paray覺 Kim verecek

Nasreddin Hoca k羹癟羹k bir 癟ocukken arkadalar覺 ona bir oyun oynamak isterler.

Nasreddin, biz bah癟ede yumurta yapaca覺z, gelir misin?, demiler.

Arkadalar覺n覺n k覺k覺rdad覺klar覺n覺 g繹ren Nasreddin ona bir oyun oynad覺klar覺n覺 anlam覺 ama yine de:

Gelirim, demi.

ocuklar 繹nden giderek, 繹nceden saklad覺klar覺 yumurtalar覺n 羹zerine oturmu ve i癟lerinden biri Nasreddine:

Biz hepimiz imdi yumurtlayaca覺z. Eer aram覺zda yumurtlayamayan biri olursa hepimize gazoz alacak, demi.

Sonra da hep bir a覺zdan g覺daklamaya balam覺lar:

G覺tg覺tg覺daaaak.

Nasreddin hemen d羹羹nm羹 ve:

羹羹羹羹r羹羹羹羹, diye ba覺rmaya balam覺.

Dier 癟ocuklar a覺r覺p:

Ne oluyor Nasreddin?, diye sormular.

Nasreddin:

Eee bu kadar tavuu koruyacak bir de horoz laz覺m, deil mi?, diye zekice bir cevap vermi.

Nasrettin Hoca F覺kras覺 20:Bal ile Sirke Uyumam覺

K繹yl羹ler toplanm覺 Nasreddin Hocan覺n tepesine ve sormular:

Hocam bal ve sirke birbiriyle uyumazm覺 derler, doru mu sence?

Hoca biraz d羹羹nm羹 ve gidip mutfaktan bal ve sirke alm覺. Bir ka覺k bal yiyip 羹st羹ne sirke i癟mi. Y羹z羹n羹 ekiterek:

Neden uyumas覺n, gayet de iyi anla覺rlar, demi.

Y羹z羹n羹 g繹renler:

E, Hoca y羹z羹n ekidi.

Hoca yine cevab覺n覺 vermi:

Onlar anlat覺 anlamas覺na ama beni aradan 癟覺karmaya 癟al覺覺yorlar.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 21:Acemi b羹lb羹l

Nasreddin Hoca, bir g羹n yolda giderken bir evin bah癟esinde bir incir aac覺 g繹rm羹. Can覺 incir 癟ekince 癟覺k覺p incirleri yemee balam覺.

Yoldan ge癟erken onu g繹re bir adam:

Sen de kimsin? Ne yap覺yorsun orada?, demi.

Hoca:

Ben bir b羹lb羹l羹m, diye cevap vermi.


Adam:

B羹lb羹l gibi 繹t de g繹relim, demi.


Hoca hemen 繹tmeye balay覺nca adam:

Bu nas覺l b羹lb羹l sesi b繹yle, demi

Hoca:

Acemi b羹lb羹l羹m ben, diye cevap vermi.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 22:Saz 癟almas覺

Hoca bir g羹n bir yemee davet edilmi. Yemek sonunda ona sormular:

Saz 癟almay覺 bilir misin?

Bilirim, demi.

"Buyur, Hoca 癟al bakal覺m" diyerek eline bir saz tututurmular.

Hoca saz覺 al覺p tuhaf sesler 癟覺karmaya balam覺.

Saz b繹yle mi 癟al覺n覺r Hoca? Parmaklar perdeler 羹zerinde gezdirilir, m覺zrap tellere vurulduk癟a da sazdan makamlara g繹re ses 癟覺kar, demiler.

Hoca:

Perdeleri bulamayanlar 繹yle 癟alar. Ben saz覺 elime al覺r almaz perdeyi buldum! Ne diye bouna gezineyim, diye cevab覺n覺 vermi.

Nasrettin Hoca F覺kras覺 23:H覺rs覺z覺n Ard覺ndan

Nasreddin Hoca ile kap覺s覺n覺n evine bir gece h覺rs覺z girmi. H覺rs覺z her eyi toplam覺 ve 癟uval覺na doldurmu. Hoca bunlar覺 yaparken h覺rs覺z覺 g繹rm羹 ve sesini 癟覺karmam覺.

H覺rs覺z sessizce evden 癟覺k覺p kendi evine doru yola 癟覺km覺. Hoca da onu takip edip arkas覺ndan evine girmi.

H覺rs覺z onu fark edip:

Sen de kimsin?, demi.

Hoca:

Bir az 繹nce evimdeki her eyi toplay覺p buraya getirdin. Ben de buraya ta覺nd覺覺m i癟in seninle geldim, demi.

Nasrettin Hoca F覺kras覺 24:Y覺ld覺z Yaparlar

Nasreddin Hocaya sormular:

Hocam yeni ay 癟覺kt覺覺 zaman eskisini ne yaparlar?

Hoca, cevab覺 yap覺t覺r覺r.

Ne yapacaklar, k覺rpar k覺rpar y覺ld覺z yaparlar!

Nasrettin Hoca F覺kras覺 25:Pazarl覺k

Hoca bir g羹n derenin yan覺ndan y羹r羹rken iki adam onu g繹rm羹 ve:

Biz y羹zme bilmiyoruz sana iki alt覺n verirsek bizi kar覺ya ge癟irebilir misin?, demi.

Hoca:

Tamam, demi.

Nasreddin Hoca birinci adam覺 kar覺ya ge癟irmi, dierini al覺p ge癟irmeye 癟al覺覺rken adam ak覺nt覺yla elinden ka癟m覺.

Bunun 羹zerine arkada覺 Hocaya ba覺rmaya balam覺:

Ne yapt覺n? Su arkada覺m覺 g繹t羹r羹yor? abuk, 癟abuk kurtar onu!

Hoca, adam覺 boulmadan yakalam覺 ve bir taraftan da 繹yle demi:

Kardeim, niye tela ediyorsunuz. Siz de bir alt覺n eksik verirdiniz. B繹ylece 繹deirdik!

Nasreddin Hoca F覺kras覺 26:Bindii Dal覺 Kesen Hoca

G羹nlerden bir g羹n Nasreddin Hoca, k繹y meydan覺ndaki koca 癟覺nar aac覺n覺n 羹zerine 癟覺km覺 ve elindeki balta ile bindii dal覺 kesmeye balam覺.

Yoldan ge癟en bir adam:

Hoca Efendi ne yap覺yorsun? Bindiin dal覺 kesiyorsun, d羹eceksin!, diye ba覺rmaya balam覺.

Hoca kesmeye devam etmi ve d羹m羹. D羹er d羹mez adam覺n yan覺na gitmi ve:

Madem ki benim d羹eceimi bildin, 繹leceimi de bilirsin. 襤lla benim 繹leceim zaman覺 haber ver, diye yakas覺na sar覺lm覺.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 27:Olumun Babas覺 ld羹 De


Nasreddin hoca bir g羹n siyah elbiselerle geziyormu. Onu g繹renler ak覺nl覺kla:

Ne oldu Hoca Efendi? bu g羹n karalar giymisin?, diye sormular.

Hoca:

Olumun babas覺 繹ld羹 de, O'nun yas覺n覺 tutuyorum, demi.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 28:Su Dediin Byle Olur


Nasreddin Hoca bir yaz g羹n羹 癟ok susam覺. Yolda kar覺s覺na 癟覺kan ve suyu tuzlu olan g繹lden bir yudum su i癟mi. Tuzlu su hem a癟 hem de susam覺 olan Nasreddin Hocan覺n midesini buland覺rm覺 ve daha da susatm覺.

Y羹r羹meye devam eden Hoca ileride bir 癟emeye rastlam覺 ve tatl覺 suyu olan bu 癟emeden kana kana su i癟mi. Daha sonra ielerini doldurup eeine de su vermi.

iesine doldurduu suyla g繹l羹n kenar覺na gelen Hoca:

yle iinip durma, su dediin b繹yle olur, demi ve iedeki suyu g繹le boaltm覺.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 29:Mevsimlerden Yak覺nanlara

Bir g羹n k繹yde bir grup adam toplanm覺 sohbet ediyorlarm覺. nce havadan sudan sohbet etmiler. Konu sonunda s覺cak ve soua gelmi ve i癟lerinden birisi:

u insanolu haline 羹kretmesini hi癟 bilmez; k覺覺n souktan, yaz覺n s覺caktan yak覺n覺rlar, demi.

Konumaya kulak misafiri olan Hoca:

yle deme cahil adam, bak bahara kimsenin bir ey dedii var m覺?, demi.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 30:Belki Aa癟tan teye Bir Yol D羹er

Nasreddin Hocan覺n yaad覺覺 k繹yde 癟ocuklar ona bir aka yapmay覺 d羹羹nm羹ler. Yoldan ge癟erken u癟urtmalar覺n覺n aaca tak覺ld覺覺n覺 s繹yleyip onu aaca 癟覺karmaya ve ayakkab覺lar覺n覺 al覺p ka癟maya karar vermiler.

Planlar覺na karar verip beklemeye balam覺lar. Hoca yolun ba覺na gelince u癟urtmalar覺n覺 aaca tak覺p alamaya balam覺lar. Bunu g繹ren Hoca:

Ne oldu 癟ocuklar?, demi.

ocuklar:

Hocam u癟urtmam覺z aaca tak覺ld覺. Biz 癟覺k覺p kurtaramad覺k. Bize yard覺mc覺 olur musunuz?, demiler.

Hoca hemen:

Tabii ki, demi ve ayakkab覺lar覺n覺 癟覺kar覺p 癟antas覺na sokuturmu.

Bu duruma a覺ran 癟ocuklar:

Hocam neden ayakkab覺lar覺n覺 yan覺na al覺yorsun, diye sormular.

Nasreddin Hoca g羹lerek:

Belli mi olur 癟ocuklar belki yapt覺覺m bu iyilie kar覺 Rabbim, bana aa癟tan 繹teye bir yol ikram eder, demi.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 31:Ben Senin Gen癟liini de Bilirim

Bir g羹n Nasreddin Hoca yolda g羹zel bir at g繹rm羹. Sahibinden izin alarak 羹st羹ne binmeye 癟al覺m覺 ama bir t羹rl羹 binememi. 襤nsanlar覺n etraf覺na toplanmaya balad覺覺n覺 g繹r羹nce sesli bir ekilde:

Ah Nasreddin ah! Yaland覺n art覺k, gen癟liinde b繹yle miydin, demi.

襤nsanlar覺n ona hak verdiini g繹r羹nce bu sefer de sessiz bir ekilde kendi kendine:

Ben senin gen癟liini de biliyorum Nasreddin, demi.

Nasreddin Hoca F覺kras覺 32:Tarhana orbas覺

G羹nlerden bir g羹n Nasreddin Hocan覺n can覺 tarhana 癟orbas覺 癟ekmi. zerine ekmek doray覺p 癟orba i癟meye hayali kurarken kap覺s覺 癟al覺nm覺.

Yan komunun oluymu gelen.

Hocam annem 癟ok hasta, yemek yapamad覺k. Bir tas 癟orban varsa verebilir misin?, demi.

Bunu duyan Hoca kendi kendine:

Bu komular da bir alem! Kurduum hayalin bile kokusunu almay覺 beceriyorlar, demi.