Geri Dön
Eğitim1. İnönü Savaşı Nedir? Tarihi, Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

1. İnönü Savaşı Nedir? Tarihi, Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

Tarihte yaşanan birçok önemli savaş olmuştur. Bu savaşların etkisi ise günümüze kadar ulaşmaktadır. Bazı savaşlar nedenleri ve sonuçları açısından büyük etkiler yaratmıştır. 1. İnönü Savaşı da bu savaşlardan birisi olarak tarihteki yerini almıştır. 1. İnönü Savaşı nedir? Tarihi, nedenleri ve sonuçları nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

1. İnönü Savaşı Nedir? Tarihi, Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?
  1. İnönü Savaşı, birçok nedenin birleşmesi ile ortaya çıkmış bir savaştır. Bu savaşın çok sayıda sonuçları olmuştur. Yapıldığı döneme büyük etkisi olan bu savaşı herkesin bilmesi gerekmektedir.

 

  1. İnönü Savaşı Nedir?

 

  1. Dünya Savaşı bittikten sonra birçok mücadele ortaya çıkmıştır. Türker için ise Kurtuluş Savaşı süreci başlamıştır. Bu savaş dönemi uzun süre devam etmiştir. 1921 tarihlerinde Yunanistan kuvvetleri Türk topraklarına saldırıda bulunmuştur. Bu saldırı karşısında yapılan savaşa 1. İnönü Savaşı adı verilmiştir. 

 

Tarihi, Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

 

  1. İnönü Savaşı, 6 Ocak 1921 tarihinde yapılmıştır. Bu savaş oldukça çetin şartlar altında gerçekleşmiş. Yunan kuvvetlerinin saldırıları ile başlayan savaşın çok önemli sonuçları olmuştur.

 

  1. İnönü Savaşı başlamadan önce TBMM, Çerkez Ethem ayaklanması ile uğramıştır. Bu ayaklanmadan kaçan Ethem ve yanındaki adamlar Yunanistan'a sığınmıştır. Anadolu'da başlayan bu kargaşa Yunanistan'a cesaret vermiştir. Yunanistan'ın harekete geçmesi ile savaş kaçınılmaz hale gelmiştir. Böylelikle 1. İnönü Savaşı başlamıştır. 

 

  1. İnönü Savaşı nedenleri;

 

- Yunanlıların Türk ordusuna karşı hain planlar kurması, 

 

- Yunanlıların Eskişehir'i ele geçirme planları yapması, 

 

- Çerkez Ethem'in çıkardığı karışıklıklar, 

 

- Yunanistan'ın TBMM'yi dağıtmak istemesi, 

 

- Yunanlıların Çerkez Ethem'i desteklemesi. 

 

Yunanlıların 6 Ocak'ta başlayan saldırıları Türk ordusundan karşılık görmüştür. İsmet Paşa'nın emrinde olan Türk ordusu 3 gün süren savaşta Yunanlıları bozguna uğratmıştır. 10 Ocak tarihinde biten 1. İnönü Savaş'ı Türk ordusunun galibiyetiyle neticelenmiştir. 

 

  1. İnönü Savaşı sonuçları;

 

- Türk ordusu zafer kazanmıştır, 

 

- Batı cephesinde kazanılan ilk savaş 1. İnönü Savaşı olmuştur, 

 

- Düzenli ordunun önemi ortaya çıkmıştır, 

 

- Ulusun birliği ve beraberliği sağlanmıştır, 

 

- TBMM, siyasi açıdan güç kazanmıştır, 

 

- Anlaşma devletleri kendi içerisinde anlaşmazlığa düşmüştür, 

 

- Londra Konferansı toplanmıştır,

 - Moskova Antlaşması için önemli bir zemin hazırlanmıştır, 

 - Yunanlılar geri çekilmek zorunda kalmışlardır. 

 

 Bu savaş ile düzenli ordunun önemli olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca TBMM hem içerde hem de dışarda büyük bir prestij elde etmiştir. 1. İnönü Savaşı, Türk tarafı açısından oldukça olumlu sonuçlara yol açmıştır. Yunanlılar ise oldukça önemli bir güç kaybetmiştir. 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler