Geri Dön

Beykent Üniversitesi’nde burslar eğitim hayatı boyunca kesilmez.

Beykent Üniversitesi 48 lisans, 37 ön lisans, 55 lisansüstü programları ile 9.946 lisans, 3.019 ön lisans, 3.930 Yüksek lisans, 164 Doktora olmak üzere toplam 17.059 öğrenciye kaliteli eğitim vermektedir.

Beykent Üniversitesi’nde burslar eğitim hayatı boyunca kesilmez.

20.000’e yakın mezuna sahip olan Beykent Üniversitesi, 300’ü kadrolu olmak üzere toplam 500 akademik kadroya sahiptir.

Beykent Üniversitesi’nde; 8 Fakülte, 1 Meslek Yüksekokul, 4 Yüksekokul bulunmaktadır.

Burs Olanakları
T.C. Beykent Üniversitesi genelinde 4425 öğrencimiz; 25%, 50% ve tam burslu olarak eğitimlerine devam etmektedir.

ÖSYM Burslarının Devamı
Beykent Üniversitesi’nin 25%, 50%, 75% ve tam burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar karşılıksız olup, başarı durumuna bakılmaksızın öğrenim hayatı boyunca devam eder ve varsa zorunlu yabancı dil hazırlık programında geçirilecek 1 yıl süreyi de kapsar. Burslu öğrenciler bir başka bölüme yatay geçiş koşullarını taşıdıkları takdirde burslu olarak geçebilirler.

LYS’de alanında başarılı olan, sıralamaya giren öğrencilere yönelik burslar
LYS puan sıralamasında Türkiye genelinde [ Mütercim – Tercümanlık (İngilizce) ve Mütercim – Tercümanlık (Rusça) ile İngiliz Dili ve Edebiyatı dışında ] ilk 1000’e giren ve üniversitemizin burslu ya da ücretli programlarını tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere, her yıl 9 ay süreyle 800 TL burs verilir; ayrıca ilk 1000’e girip ücretli programlarımızı tercih edenlere % 100 indirim uygulanır.

Karşılıksız olan öğretim bursları yanında nakit olarak ödenen aylık başarı bursları da karşılıksızdır.

Akademik Başarı Bursları
Akademik başarı bursu, hazırlık sınıfı ile tam burslu eğitim alan öğrenciler dışında, lisans bölümlerinde 1, 2 ve 3. sınıfların sınıf birincilerine; ön lisans programlarında ise 1. sınıfların program birincilerine verilir. %50 oranında eğitim-öğretim ücretinden indirilmek üzere burs verilir.

Spor ve Sanat Bursu
Spor Bursu, üniversitemiz bünyesinde yürütülen branşlar dahilinde aşağıdaki koşulları taşıyan öğrencilere verilir:

a. Bursa müracaat ettiği tarih itibariyle son 3 yıl içerisinde milli sporcu olmak,
b. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden aldığı milli sporcu belgesini ibraz eden faal sporcu olmak,
c. Takım sporlarında bursa müracaat ettiği yıl en üst ligde faal olarak oynamak,
d. Ülkemizi uluslararası alanda temsil ederek madalya almış olmak.

Sanat Bursu; üniversitemiz bünyesindeki tüm sanat dallarından birinde uluslararası düzeyde ilk üç dereceye girerek başarı sağlayan öğrencilere verilir.

Her yıl spor ve sanat dallarında bursa başvuran öğrencilerin durumu, burs komisyonu tarafından değerlendirilerek Rektörlüğe sunulur. Spor ve Sanat Bursları yabancı dil hazırlık öğrencilerini de kapsar.

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar
Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olup üniversitemizi tercih eden ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere, Bakalorya derecesine göre;

40 ve üstü olanlara %100,
35 – 40 arası olanlara %75,
30 – 35 arası olanlara %60,
24 – 30 arası olanlara %25,
23 ve altında olanlara %10 oranında eğitim – öğretim ücretinden indirilmek üzere burs verilir.

Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Burslar
Üniversitemiz lisans programlarından mezun olan ve üniversitemiz lisansüstü programlarında eğitim-öğretime devam eden öğrencilere eğitim-öğretim ücretinin %25'i burs olarak verilir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Meslek Grubu İndirim Kapsamı ( Lisansüstü )

 • Bankacılık ve Sigortacılık Sektörü Çalışanları
  (Kamu - özel tüm bankalar ve iştirakleri bünyesinde çalışanlar ile sigorta şirketlerinde çalışanlar)
 • Sağlık Personeli
  (Tüm özel - kamu hastane ve sağlık merkezlerinde çalışanlar ile tıp, eczacılık, diş hekimliği eğitimi almış kişiler)
  Not: Yukarıdaki nitelikleri taşımayan ilaç sektörü çalışanları bu kapsam dışındadır.
 • TSK Personeli
 • Öğretmen
  (Kamu ve özel öğretim kurumlarında ve dershanelerde çalışan lisansı öğretmenlik olanlar, pedagojik formasyon almış ve eğitimcilik yapanlar ile yüksek öğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları)
  Not: İSMEK eğitmenleri bu kapsam dışındadır.
 • Emniyet Mensupları
 • Barolar (Tüm üyeleri ve stajyerleri)
 • Maliye – SGK (Tüm çalışanları)
 • Mali müşavirler (Tüm çalışanları ve stajyerler)
 • Beykent Mezunları(Önlisans ve Lisans mezunlarımız)
 • Medya çalışanları


Önemli Not: Meslek grubu indirimleri için işyerinden antetli kağıda, ıslak imzalı ve kaşeli çalışma belgesi getirilmesi gerekmektedir.

Doktora Öğrencilerine Yönelik Burslar
Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programlarına kayıt olacak olan Üniversitemiz Lisans mezunlarına %50 ve diğer Üniversitelerden mezun olmuş lisans ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olan öğrenci adaylarına %50 oranında burs verilir.

Beykent Eğitim Kurumları Mezunlarına Yönelik Burslar
Beykent Eğitim Kurumlarından mezun olarak üniversitemizde eğitim – öğretim gören öğrencilerden üniversite öncesi Beykent Eğitim Kurumlarında 3 tam yıl okuyanlara %10; 6 tam yıl okuyanlara %20 ve 8 tam yıl okuyanlara %25 oranında eğitim – öğretim ücretlerinden indirilmek üzere burs verilir. (Bu burstan lisans öğrencileri faydalanabilir.)

Beykent Eğitim Kurumları’nda tam burslu olarak okumuş olanlar bu burslardan yararlanamaz.

Kardeş Bursu
Kardeş olan öğrencilerin her birine eğitim – öğretim ücretinin %10’u burs olarak verilir.

www.beykent.edu.tr

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber