Geri Dön
EğitimCumhuriyetin Getirdiği Yenilikler Nelerdir?

Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler Nelerdir?

Cumhuriyet, devlet başkanının halk tarafından seçildiği yönetim biçimi demektir. Bu yönetim biçiminde egemenlik tek kişi veya aile tekelinde değil, halkın hakimiyeti altındadır. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet ile beraber yenilikler de getirilmiştir. Cumhuriyet'in getirdiği yenilikleri tüm detayları ile derledik.

Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler Nelerdir?


Cumhuriyet tarihinin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhuriyet'in getirdiği yenilikler eğitim, sanayi, ekonomi, ticaret gibi pek çok alanı kapsamaktadır.

Cumhuriyet İle Gelen Yenilikler

1924 Anayasası'nın ilan edilmesiyle birlikte Cumhuriyetin getirdiği ilk yenilik başlamış sayılmaktadır. Ardından halifelik makamı kaldırılmış ve Osmanlı hanedanı mensupları yurttan sürgün edilmişlerdir. Devlet ve din işleri birbirinden ayırt edilerek Laiklik ilkesi Anayasa'ya eklenmiştir.

Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiş, modern giyim tarzı ortaya çıkarılmıştır. Cumhuriyet tanımına uygun biçimde çok partili siyasi hayata geçilmiştir. Laiklik ilkesi gereği tekkeler, zaviyeler ve türbeler kapatılmıştır. Kadınlara seçme seçilme hakkı tanınmıştır. Tanınan bu hak belediye seçimlerini ve genel seçimleri kapsamaktadır.

Soyadı kanunu çıkartılarak isim karmaşasına son verilmiştir. Uluslararası saat, uzunluk ölçüleri ve takvim kullanılmaya başlanmıştır. Dil devrimi ilan edilerek yeni Türk harfleri kabul edilmiş ve Arap alfabesinin yerine kullanılmıştır. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu ortaya çıkarılmıştır.

Darülfünun ismiyle eğitim verilen yer, İstanbul Üniversitesi adıyla öğrenim hayatına başlamıştır. Cumhuriyetin getirdiği yenilikler, sonrasında da devam ettirilmiştir. İlgili yenilikleri alanlarına göre sıraladığımızda karşımıza şu tablo çıkmaktadır: Siyasal alanda saltanat kaldırılarak Cumhuriyet ilan edilmiştir. Ardından ise halifeliğe son verilmiştir. Toplumsal yenilik alanında kadınlar ve erkeklere eşit haklar tanınmıştır. Şapka ve kıyafet düzenlemesine gidilerek modern yaşama geçilmiştir. Lakap ve unvan kullanımı kaldırılmıştır.

Hukuki yenilikler kapsamında mecellenin kaldırılması ve bazı kanunların kabul edilmesi görülmektedir. Türk Medeni Kanunu ve Ceza Kanunu düzenlemesi ile laik hukuk düzenine geçilmiştir.

Eğitim ve kültür alanında yeni Türk harflerinin kabulü önemli bir adıma işaret etmektedir. Bunun ardından Türk Dil ve Tarih Kurumları meydana getirilmiştir. Üniversite öğrenimine dair düzenlemeler yapılmıştır.

Ekonomik anlamda çiftçinin özendirilmesi ve örnek çiftliklerin kurulması yapılan yeniliklerdendir. Sanayi Teşvik Kanunu çıkartılarak sanayi kuruluşlarının ortaya çıkarılması sağlanmıştır. Böylece Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine getirme amacı taşıyan bu yenilikler, pek çok değişimin başlatıcısı olmuştur.

 

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler