Geri Dön
EğitimDava Nasıl Açılır? Dava Açmak İçin Avukat Şart Mı, Neler Gereklidir?

Dava Nasıl Açılır? Dava Açmak İçin Avukat Şart Mı, Neler Gereklidir?

Toplumlar geçmişten günümüze kadar kendi değer yargıları ve geleneklerine göre bazı kurallar belirlemiştir. Bu kurallarla düzen ve adaleti sağlamıştır. Günümüzdeki her devletin bazı kural ve yasaları vardır. Bazen bu yasalara ihtiyaç duyar ve adalet ararız. Bu adalet için Dava açarak yetkili kurumlardan çözüm isteriz. Dava nasıl açılır? Dava açmak için avukat şart mı, neler gereklidir? İşte, bilinmesi gereken tüm detaylar.

Dava Nasıl Açılır? Dava Açmak İçin Avukat Şart Mı, Neler Gereklidir?

 Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasında bütün haklar, yasaklar ve kurallar tanımlanmıştır. Toplumsal hayatta yaşanılan bir olumsuzluk nedeniyle bu yasalar doğrultusunda davalar açılarak hak aranır. Böyle bir durumla karşılaşmasak bile dava açma süreci hakkında daha fazla bilgi bilmekte fayda vardır.

 Dava Nasıl Açılır?

 Dava en kısa anlamıyla yetkili ve ya görevli olan mahkemeden bir hakkın talep edilmesidir. Bu talep süreci yani Dava açma aşamaları ise şu şekildedir;

İlk olarak konu netleştirilerek uzmanlardan fikir alınır.

Açılacak olan dava sonucunun avantaj ve dezavantajları hesaplanır.

Avantajların daha fazla olması durumunda kişisel olarak konu hakkında bir dilekçe hazırlanır.

Bu dilekçe yetkili olan mahkemeye sunulur.

Hak talebi kişi ya da kuruluşlarla ilgili olabilir.

Yargılama sürecine giriş böylece gerçekleştirilmiş olur.

Yargılama süreci için gerekli olan Harç ve Gider Avansı ödenir. Bu ödeme Hukuk Mahkemeleri Kanunu hükmünce peşin olarak tahsil edilir.

Dilekçe yetkili olan mahkeme tarafından Esas Deftere kaydedilir.

Bu işlemlerin sonunda dava açma işlemi gerçekleşmiş olur.

Dava açıldıktan sonra ise davalı ve davacıya, dava konu çağrı kağıdıyla bildirilir.

Dava sürecinin en önemli başlangıcı olan dilekçede dikkat edilmesi gerekilen konular net olmalıdır. Dilekçeye dava açılacak olan Mahkemenin adıyla başlanır. Dilekçe sonunda yer, adres, telefon ve kişisel bilgiler net verilmelidir. Dilekçe doğru olan mahkemeye sunulmalıdır. Ayrıca davalının adı soyadı ve adres bilgileri, varsa konu ile ilgili deliller de dilekçeye işlenmelidir. Dilekçe davacı ya da vekil tarafından imzalanarak sunulur.

 Dava Açmak İçin Avukat Şart mıdır?

 Dava açma işlemi yukarıda anlattığımız şekilde gerçekleştirilir. Dilekçe ile dava başvurusu kişisel olarak yapılabilir. Yani avukat ile dava açma zorunluluğu yoktur. Avukatlı ya da avukatsız başvuru olabilir. Ancak; avukat ile davanın açılmış olması davalı ve davacının haklarının savunulmasında profesyonel bir yardım olacaktır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler