Geri Dön
EğitimDekadan Ne Demek? Dekadan Tdk Sözlük Anlamı Nedir?

Dekadan Ne Demek? Dekadan Tdk Sözlük Anlamı Nedir?

Dekadan kelimesi Fransızcada bir şeyin eski saflığını yitirmesi, gerilemesi ve yozlaşması demektir. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren realizm ve naturalizm akımına tepki olarak doğan sembolizmi eleştirmek için bu sözcük kullanılmıştır. O dönem yaşayan ressamlara göre, sembolizm sanattaki gerilemenin başlangıcıdır. Bu nedenle sembolist ressamlar, dekadan olarak adlandırılmıştır. Dekadan ne demek? Türkiye'de ve Avrupa'da kimler dekadan olarak adlandırılmıştır? Tarihten örneklerle derledik.

Dekadan Ne Demek? Dekadan Tdk Sözlük Anlamı Nedir?

 Yoz, bayağı, dejenere ve mütereddi, dekadan anlamına gelir. 

 Dekadan TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 Dekadan, temel kuralları ve ilkeleri hiçe sayan, değerleri yok sayan, yoz ve çirkin anlamına gelir. Estetik açıdan beğenilmeyen tüm sanat eserleri de dekadan olarak tanımlanır. 

 Kimlere Dekadan Denir? 

 Dünya sanat tarihinde önce sembolistler sonra sürrealistler dekadan olarak nitelendirilmiştir. İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan Dadaizm akımının öncüleri de tüm sanat akımlarını dışladıkları için kendilerini dekadan olarak tanımlamıştır. 

 Türk Edebiyatında ise Ahmet Mithat Efendi, Servet-i Fünun akımının temsilcilerini, klasik edebiyata karşı çıktıkları için dekadan olarak nitelendirmiştir. 

 Dekadan Kelimesinin Kökeni 

 Kökeni - Fransızca 

 Orijinali - Decadence 

 Sözlük Anlamı - Gerileme, bozulma