Geri Dön
EğitimDestan Nedir? Destanların Özellikleri, Çeşitleri Ve Örnekleri Nelerdir?

Destan Nedir? Destanların Özellikleri, Çeşitleri Ve Örnekleri Nelerdir?

Milletleri derinden etkileyen olayların, manzum şeklinde anlatıldığı eserlere destan denir. Destanın oluşabilmesi, milleti derinden etkileyen durumların oluşması gerekir. Destan nedir, destanın özellikleri nelerdir, çeşitleri ve örnekleri hangileridir gibi soruların yanıtlarını sizin için derledik.

Destan Nedir? Destanların Özellikleri, Çeşitleri Ve Örnekleri Nelerdir?

Destan milletleri etkileyen durumlarda oluşan uzun anlatılara denilir. Doğal ve doğal olmayan şeklinde iki ayrı gurupta bulunurlar. Dünyada birçok milletin kendi gelenek ve göreneklerine göre destanları bulunur.

Destan Nedir?

Destan, bir milletin yaşadığı olayların anlatılmasına denir. Anlatının destan hüviyetini kazanabilmesi için bu milletin, göç, savaşlar, doğal afetler, kıtlıklar ve çeşitli diğer sorunların yaşanması gerekir. Destanlarda genellikle bahsedilen konular bunlar olur. Ancak destanlarda bu konulara tam olarak değinilmez ve genellikle bahsi geçen milletin bu durumlar karşısında kahramanlıklarına vurgular yapılır.

Destanların Özellikleri Nelerdir?

● Destanların oluşumu, toplumları derinden etkilemiş olayların sonrasında gelişim gösterir.
● Milli özellikli olduğundan, bahsedilen milletin hemen tüm özellikleri destanlarda kendisine yer bulabilir.
● Destanlar halkın ortak malı olduklarından anonim sayılırlar.
● Sözlü gelenekler yöntemiyle gelecek kuşaklara aktarılabilmişlerdir.
● Destanlar genelde şiirsel anlatıyla abartılarak anlatılırlar.
● Ait olduğu toplumdaki bireylerin anlayabileceği dille anlatılırlar.
● Destandaki kahramanlar seçkin kişilerdir. Bu kişilerin olağanüstü özelliklerinden bahsedilir.
● Yiğitlik, savaş, kıtlık, aşk ve doğa gibi konular destanın ana temalarını oluştururlar.
● Dünyadaki destanların kökeni Yunanca 'Epope' kelimesinde gelir.
● Destanlar yapay ve doğal olan destanlar şeklinde iki ayrı kısımdan oluşurlar.
Destanların Çeşitleri Nelerdir?

Destanlar oluşumlarına göre iki ayrı kısımdırlar. Bunlar yapay ve doğal destan olarak adlandırılırlar.

Doğal Destanlar

Doğal destanlar, tarihin karanlık devirlerine olan olayların anlatır. Bu olaylar yaşanmış ve bitmiş olaylardır. Bazı olayların sonucunda kendiliğinden oluşurlar. Örnek olarak Bozkurt Destanı, doğal destan olarak kabul edilir.

Yapay Destanlar

Yapay destanlar bir sanatçı tarafından ortaya çıkarılan destanlara verilen isimdir. Yapay destanlar kurmaca olduğundan bu isimle anılır. Kaybolmuş Cennet ve Kurtarışmış Kudüs yapay destanlara örnek olarak verilebilir.

Destanların Örnekleri Nelerdir?

Destanların örnekleri yapay ve doğal destanlar olarak iki kısımda incelenirler.

Doğal Destanlara Örnekler

● İgor Destanı
● Alp Er Tunga Destanı
● Bozkurt
● Şehname
● Nibelungan
Yapay Destanlara Örnekler

● Üç Şehitler Destanı
● Kurtarılmış Kudüs
● Selçukname
● Genç Osman Destanı
Destanın Oluşum Aşamaları

Destanlar, doğuş, yayılma ve derleme olarak üç tür aşamadan sonra oluşurlar.

Doğuş

Destanların doğuş safhası ana bölümdür. Milletin yaşadığı olağanüstü durumlar burada görülür. Olağanüstü kahramanlar doğuş safhasında görülürler.

Yayılma

Yayılma safhası doğuş safhasındaki olayların halk arasında yayılmasıdır. Nesilden nesile aktarım sağlanır.

Derleme

Manzum şeklinde yazıya geçire safhası derleme olarak isimlendirilir. Derleme şair tarafından yapılır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler