Geri Dön
EğitimEğitim vaadi yüzde 67’yi ikna ediyor

Eğitim vaadi yüzde 67’yi ikna ediyor

TEDMEM’in araştırmasına göre gençlerin yüzde 67’si eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirebileceğini söylerken yüzde 54’ünün ‘Partisiz ve Son Dakikacı’ seçmen gruplarında olması dikkat çekiyor.

Eğitim vaadi yüzde 67’yi ikna ediyor

 

AYSEL BOZAN YILMAZ - Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM, “Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması”nı gerçekleştirdi. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ile TEDMEM Koordinatörü Dr. Sabiha Sunar’ın katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında sonuçları paylaşılan araştırmayla Türk siyasetinin polimetresi ilk kez saptanırken sürecin nasıl işlemesi gerektiğine dair çözüm önerileri de sunuldu. Araştırma kapsamında 1950’den itibaren 90’a yakın seçim bildirgesi incelenerek, 70 yıllık süreçte eğitim vaatlerinin genel eğilimleri ortaya kondu. 

Araştırmada, siyasi partilerin farklılaşan ideolojilerinden bağımsız olarak neredeyse her seçim döneminde tekrar eden ve eğitimle ilgili ortaklaşan vaatleri bulunduğu görüldü. Bunlar arasında, eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adaletin sağlanması, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, YÖK’ün kaldırılması gibi vaatler öne çıkıyor.

Yarısı son dakikacı

- Toplumun geneli yüzde 65 ekonomiye; yüzde 37 eğitim sistemine öncelik verilmeli diyor; 18-24 yaş grubunda yüzde 67 ekonomi, yüzde 49 eğitim öne çıkıyor.

- Gençlerin 3’te 1’i, oyunu partilerin seçim çalışmalarına bakarak veriyor. 

- Gençlerin yüzde 54’ü, Türkiye genelinin ise yüzde 43’ü oy değiştirme esnekliği daha yüksek olan ‘Partisiz ve Son Dakikacı’ seçmen gruplarında bulunuyor.

- Toplumun yüzde 45’inin, gençlerin ise yüzde 57’sinin seçim vaatlerine göre oyunu değiştirebileceği görülüyor.

- Toplumun yüzde 56’sı, gençlerin yüzde 67’si eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirebileceğini söylüyor.

Statü için şart

- Toplumun yüzde 17’si; gençlerin ise yüzde 7’si eğitim sisteminin iyi/çok iyi olduğunu düşünüyor.

- 10 kişiden 8’i Türkiye’nin eğitim seviyesi yükselirse güçlü bir ülke olacağını düşünüyor.

- Her 3 kişiden 2’si para ve statü sahibi olmak için iyi bir eğitim şart diyor.

- Toplumun yüzde 67’si, gençlerin ise yüzde 84’ü imkânı olsa çocuklarının veya kendilerinin yurt dışında eğitim almasını istiyor.

- Toplumun yüzde 34’ü, gençlerin yüzde 45’i üniversitede okumak için harcanacak parayı iş kurmak için kullanmayı tercih ediyor.

- Seçmenlerin en az yüzde 90’ının önemli bulduğu vaatler arasında şunlar öne çıkıyor: Kaliteli eğitim herkes için parasız olacak; kızların eğitime katılımını artırmak için teşvikler gerçekleştirilecek; mesleki eğitim güçlendirilecek; öğrenciler iş dünyasına hazırlanacak şekilde yetiştirilecek.

3 bin kişiyle gerçekleştirildi

Saha çalışmaları KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan ve 3 bin kişiyle gerçekleştirilen araştırmayla 2023 seçimlerinde oy kullanacak 18-24 yaş aralığındaki gençlerin oy verme davranışları ve eğitim vaatleri arasındaki etkileşime mercek tutuldu.

Eğitim vaadi yüzde 67’yi ikna ediyor

‘Denklemleri bozabilir’

TED Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu, araştırmayla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Seçimler, ülkelerin kaderini değiştirir. O nedenle siyasilerin en büyük yükümlülüğü, genç nesillere sunacakları vaatlerde gizlidir. Tam bu noktada Türkiye yeni bir seçim sürecine hızla yaklaşırken biz de ömrünü genç nesle adamış, 94 yıllık bir sivil toplum kuruluşu olarak sorumluluğumuzu yerine getirmek istedik. Üç nesli aynı sandıkta buluşturacak seçim sürecinde, eğitim taahhütlerinin ne kadar etkili olacağını gözlemlemek amacıyla bu araştırmayı yapmayı bir ülke görevi bildik. Ulaştığımız sonuç tartışma götürmez bir netlikteydi. Eğitim, siyasetin ezberlenmiş denklemlerini bozabilir.”

‘Lise eğitimi 3 yıl olsun’ önerisi

TEDMEM’in eğitime dair önerileri arasında, lise eğitimiyle ilgili ortaya koyduğu yeni eğitim modeli, ilgi çekiciydi. Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi liselerin 3 yıl olması üzerine kurgulanan sistemde, 12. sınıfın üniversiteye hazırlık olması öneriliyor.