Geri Dön
EğitimEklemeli Diller Hangileridir Ve Özellikleri Nelerdir?

Eklemeli Diller Hangileridir Ve Özellikleri Nelerdir?

Eklemeli dillerde kelime kökleri değişmez. Kelimenin sonuna ya da başına ek gelir. Bu şekilde farklı bir kelime türetmek mümkündür. Eklemeli diller hangileridir ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Eklemeli Diller Hangileridir Ve Özellikleri Nelerdir?

 Eklemeli dillerde heceler kelime anlamını değiştiren bir özelliğe sahip olabilmektedir. Korece, Türkçe Macarca, Fince, Japonca gibi diller bu tür dillere örnek olarak gösterilebilmektedir. 

 Eklemeli Diller Hangileridir ve Özellikleri Nelerdir?

 Eklemeli dil morfolojileri sınıflandırılması ilk defa 1836 yılında yapılmıştır. Wilhelm von Humboldt morfoloji tanıtımını yapmıştır. Eklemeli dil grubunda kelimenin kökünde çekim yoktur. Bu sebeple düzensiz fiil ile kelimeler nadir olarak görülmektedir.

 Türkçe de eklemeli diller grubundadır. Örneğin göz, gözlük, gözlükçülük kelimelerinin farklı anlamları vardır. Fakat kelime yapısında herhangi bir değişim olmamaktadır. Eklemeli dillere örnek olarak.

Ural Dilleri

Altay Dilleri

Türkçe

Japonca

Moğolca

Farsça

Abhazca

Lazca

Gürcüce

Korece

Baskça

Çeçence

Karaayak verilebilir.

Eklemeli dillerde isim ile fiil çekimleri kök kelimeyi etkilemez. Yeni kelimenin kökünde de bir değişiklik olmaz. Kök önüne ya da ardına bazı ekler getirilerek kelime yapımı ya da çekimi meydana getirilmektedir. Eklemeli dil sınıfına Ural-Altay dilleri de girmektedir. Türkçe de sondan eklemeli dil sınıfında yer alır. 

 Eklemeli dil özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Kelime köküne çekim eki veya yapım eki getirilerek yeni bir kelime türetilmektedir.

Köke eklenen yapım ekleri yeni bir kelimenin türemesini sağlamaktadır. 

Yeni bir kelime türetilirken kök kelimede herhangi bir değişiklik olmamaktadır.

Kök kelimenin başına ya da sonuna yeni bir ek getirilip kelimenin yapımı veya çekimi gerçekleştirilmektedir.

Tunguzca, Macarca, Türkçe, Fince, Moğolca, Mançuca bu dil grubuna aittir.

Türkçe bu grubun en iyi örnekleri arasında yer almaktadır. Dilimizdeki kelimeler örnek olarak verilebilir. göz-lük, sev-gi, kitap-lık vb.

Türkçe Altay Dil ailesine mensuptur. Altay dil ailesi özellikleri;

Yapı bakımından eklemeli dil ailesine mensuptur.

Altay dil ailesi sondan eklemeli diller sınıfına girmektedir.

Sözcük sonuna gelen yapım eki ve çekim eki sözcüğün yapısını değiştirmemektedir.

Pek çok çeşitte ekler bulunmaktadır.

Bir takım ekler çekim eki sınıfında yer alsa da bazen yapım eki olarak kullanıldıkları da olmaktadır.

Sözcüklerde cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır. Örnek; memur, memure gibi.

Sözcük yapısı ile söz dizimi bakımından aynı özellikleri göstermektedirler.

Sıfatlar ismin başına gelmektedir. 

Kelimelerde ünlü uyumu bulunmaktadır. 

Ünsüz harfler arasında ise sertlik ve yumuşaklık uyumu vardır.

Çoğunlukla bu dillerde soru eki de bulunmaktadır.

Ortak bir takım ekler de bulunmaktadır. Örneğin Türkçe ile Moğolca dilleri arasında pek çok ortak ek bulunmaktadır. 

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler