Eğitim Eşit Ağırlık Dersleri Nelerdir? Eşit Ağırlık Bölümünde Olan Derslerin Listesi

Eşit Ağırlık Dersleri Nelerdir? Eşit Ağırlık Bölümünde Olan Derslerin Listesi

26.04.2021 - 17:12 | Son Güncellenme:

Eğitim tüm insanlar için çok önemli bir niteliktir. Herhangi bir alanda eğitim almış olmak kişinin geleceğini şekillendirebilir veya eğitimini aldığı alanda yükselebilme şansına sahip olabilir. Özellikle çağımızda eğitimin önemi yadsınamaz bir gerçekliktir. Ülkemiz için de bu durum aynıdır. İyi bir üniversitede iyi bir bölüm kazanabilmek için gençler var gücüyle mücadele etmektedir. Lise döneminde yapılan alan seçimi üniversitede hangi bölümlere gidebileceğimizin önünü açmaktadır. Bu bağlamda seçilmiş olan eşit ağırlık alanı hakkında oldukça merak edilen konular arasındandır. Peki eşit ağırlık dersleri nelerdir? Eşit ağırlık bölümünde olan derslerin listesi hangileridir? İşte, tüm detaylar.

Eşit Ağırlık Dersleri Nelerdir Eşit Ağırlık Bölümünde Olan Derslerin Listesi

Ülkemizde lise döneminde seçilmekte olan eşit ağırlık alanı üniversitede hangi bölümde eğitim almak istediğimizin ilk adımıdır. Eşit ağırlık alanını seçen öğrenciler bu minvalde bir lise eğitimi alır ve bunun sonucunda üniversitede hangi bölüme gideceğini tercih edebilir.

Haberin Devamı

Eşit Ağırlık Dersleri Nelerdir? Eşit Ağırlık Bölümünde Olan Derslerin Listesi

Ülkemizin günümüz eğitim ve sınav sisteminde lise çağındaki öğrencilerin üniversitede hangi bölüme gideceklerini belirleyebilmek adına seçmesi gerekli alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar öğrencinin yetenek ve isteği doğrultusunda seçilebilir. Lise döneminde seçilmesi zorunlu alanlar sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil alanlarıdır. Öğrenciler lise eğitimini bu alanlara paralellik gösteren dersleri öğrenerek tamamlarlar.

Örneğin dil alanını seçmiş bir öğrenci seçtiği yabancı dile göre eğitim alırken, sayısal alanını seçmiş bir öğrenci matematik ve fen ağırlıklı bir eğitim almaktadır. Tüm bu alanların temel hedefi öğrencilerin en başarılı olduğu derslere göre bir alan belirleyip, üniversite de seçebileceği bölümlerin temelini oluşturmaktır. Bu bağlamda birey sayısal alanını seçmişse üniversitede de sayısal alanı kapsayan bölümlerde eğitim görecektir. Tabi ki lisede seçilmiş olan alana uygun bir üniversite bölümü seçilmek zorunlu değildir ancak bu durumunda yaratabileceği bazı zorluklar ve engeller olabilir. Eşit ağırlık alanını seçen bir öğrenci şu dersleri almak zorundadır.

Haberin Devamı

Matematik

Türk Dili ve Edebiyatı

Coğrafya

Tarih

Dil ve Anlatım

Geometri

Felsefe

Vatandaşlık

İngilizce

Yukarıda bulunan dersler eşit ağırlık alanında alınması gereken zorunlu derslerdir. Bu dersler sayesinde lise öğrencisi kendini geliştirir, eğitir ve aldığı bilgiler doğrultusunda üniversite sınavına girerek gelecekte yapmak istediği meslek için eğitim alabilir. Eşit ağırlık alanını seçen bir kişi üniversitelerin şu bölümlerinde eğitim alabilirler. Bunlar;

Hukuk

Sınıf öğretmenliği

Sağlık Yönetimi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Uluslararası İlişkiler

Psikoloji

Bankacılık

Beden eğitimi ve Spor öğretmenliği

Grafik Tasarımı

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Finans ve bankacılık

Yönetim Bilişim Sistemleri

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Maliye

İktisat

Çocuk gelişimi

İç mimarlık ve çevre tasarımı

Kamu yönetimi

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği

Sosyoloji