Geri Dön
EğitimHukukun Yazılı Kaynakları Nelerdir?

Hukukun Yazılı Kaynakları Nelerdir?

Hukukun ifade edilmesi, uygulanması ve korunması bakımından bir takım kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynaklar genel itibariye yazılı kaynaklar, yazısız kaynaklar ve yardımcı kaynaklar olmak üzere üç kategoride incelenmektedir. Peki, hukukun yazılı kaynakları nelerdir? Bu yazılı kaynakların bir hiyerarşi sıralaması var mıdır? Yazılı kaynaklar sürekli olarak mı arz etmektedir? İşte, hukukun yazılı kaynakları ve bu kaynaklar hakkında bilgiler.

Hukukun Yazılı Kaynakları Nelerdir?

Hukukun yazılı kaynakları arasında bir hiyerarşi bulunmaktadır. Örneğin hukukun yazılı kaynağı denilince ilk akla anayasa gelir. Daha sonra kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük şeklinde devan eder gider.

Hukukun Yazılı Kaynakları Nelerdir?

Yazılı kaynaklar süreklilik özelliği göstermektedir. Ayrıca bu kaynaklar makam, kişi veya görevli bir kurul tarafından konulmaktadır. Genel ve soyut hükümler içeren hukuk kararlarıdır. Bu yazılı kaynakları yukarıdan aşağıya doğru şu şekilde sıralamak mümkündür.

Kanun

Yasama organı tarafından yapılmaktadır. Yani halkın iradesi sonucu seçimle iş başına gelmiş meclis tarafından çıkarılan hukuki düzenlemelerdir.

Kanun Hükmünde Kararname

Yasalar ile eş değer bir hukuki niteliğe sahiptir. Bu kararlar bakanlar kurulu tarafından alınmaktadır. İstisnai hukuk kaynakları olarak da bilinmektedir. Toplumun ihtiyacı doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapıldığı yazılı kaynaklardandır.

Tüzük

Kanunların uygulamasını göstermek için çıkartılmaktadır. Tüzükler Danıştay'ın incelemesinden geçmek durumundadır. Kanunlara aykırı olmayacak ve kanunların emrettiği şekilde düzenlemeleri içerirler. Resmi gazetede yayımlanmak sureti ile yürürlüğe girerler.

Yönetmelik

Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince kendi görev alanlarına ait hususları kanun ve tüzükler doğrultusuna yapılan, kanunların nasıl uygulanacağını da içeren yazılı kaynaklardır.

Genelge

Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar tarafından alt birimlere yayımlanan, belli başlı konular içeren veya bir konu hakkında ilgili düzenleme ve tedbirleri içeren yazılı kaynaklardır.

Uluslararası Antlaşmalar

İki veya daha fazla ülkenin ya da uluslararası örgütlerin aralarında yapmış olduğu yazılı kurallardır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler