Eğitimİngilizce Alfabe... İngilizce'de Alfabe ve Harflerin Okunuşu - İngilizce Alfabe Harflerin Sırası, Yazılışı ve Okunuşu

İngilizce Alfabe... İngilizce'de Alfabe ve Harflerin Okunuşu - İngilizce Alfabe Harflerin Sırası, Yazılışı ve Okunuşu

25.09.2023 - 14:41 | Son Güncellenme:

İngilizce öğrenmek isteyenler için en başta yer alan konulardan birisi alfabedir. Özellikle ilkokul yıllarında öğrencilere verilen İngilizce derslerinde ilk basamaktır. Eğitim ve öğretim hayatında ya da İngilizce öğrenmek isteyenlerin karşısına çıkan konulardandır. İngilizce harflerin okunuşu Türkçe’ye göre farklıdır. Bu yüzden öğrenilmesinde zorluklar olabilir. Latin alfabesinden uyarlanan İngiliz alfabesi 26 harften oluşmaktadır. İngilizce alfabede kaç harf var? İngilizce alfabe sırası, harflerin okunuşu için “İngilizce Alfabe Sıralaması” içeriğimize göz atabilirsiniz.

İngilizce Alfabe... İngilizcede Alfabe ve Harflerin Okunuşu - İngilizce Alfabe Harflerin Sırası, Yazılışı ve Okunuşu

Latin alfabesinden uyarlanan İngilizce alfabe toplamda 26 harften oluşur. Bu harflerden 21’i sessiz harf iken 5’i sesli harften oluşur. İngilizce’de ses türleri fazla olduğu için alfabedeki harflerin okunuşu farklıdır. İngiliz alfabesinde Türkçe’de olduğu gibi “ç, ğ, ö, ş, ı ve ü” harfleri bulunmaz. Türkçe’den farklı “q, w, x” harfleri vardır.

Haberin Devamı

İngilizce Alfabe Sırası ve Harflerin Okunuşu

 • A (ey)
 • B (bi)
 • C (si)
 • D (di)
 • E (i)
 • F (ef)
 • G (ci)
 • H (eyç)
 • I (ay)
 • J (cey)
 • K (key)
 • L (el)
 • M (em)
 • N (en)
 • O (o)
 • P (pi)
 • Q (kü)
 • R (ar)
 • S (es)
 • T (ti)
 • U (yu)
 • V (vi)
 • W (dabılyu)
 • X (eks)
 • Y (vay)
 • Z (zet)

İngilizce Alfabe... İngilizcede Alfabe ve Harflerin Okunuşu - İngilizce Alfabe Harflerin Sırası, Yazılışı ve Okunuşu

 

İngilizce Sesli ve Sessiz Harfler

İngilizce alfabede 5 harf seslidir. Bunlar şu şekildedir;

A,E,I, O, U

Alfabedeki geri kalan tüm harflere sessiz harfler denir.

İngilizce Harflerin Okunuşu

E Harfi

 • Bazen i olarak okunur. Örneğin; because (biko:z) çünkü, become (bikam) olmak, liver (livır) karaciğer.
 • Bazen e olarak okunur. Örneğin; bed (bed) yatak, get (get) almak, ferry (feri) araba vapuru
 • Bazen ö olarak okunur. Örneğin; perfume (pörfyum) parfüm, permit (pörmit) müsaade etmek.

İ Harfi

 • Bazen i olarak okunur. Örneğin; hit (hit) vurmak, bit (bit) parça, fill (fil) doldurmak.
 • Bazen ay olarak okunur. Örneğin; bite (bayt) ısırmak, silence (saylıns) sessizlik, fine (fayn) güzel.

S Harfi

 • İstisna olarak ş olarak okunur. Örneğin; sugar (şugır) şeker, sure (şu:r) şüphesiz.

U Harfi

 • Bazen u olarak okunur. Örneğin; full (ful) dolu, true (tru:) doğru, put (put) koymak.
 • Bazen a olarak okunur. Örneğin; truck (trak) kamyon, cut (kat) kesmek, puzzle (pazıl) bilmece.
 • Bazen yu olarak okunur. Örneğin; use (yu:s) kullanmak, useful (yu:sful) faydalı, cute (kyu:t) şirin.
 • Bazen ö olarak okunur. Örneğin; fur (för) kürk, curl (körl) kıvrım, curve (körv) bükmek.

Y Harfi

 • Bazen y olarak okunur. Örneğin; yard (yard) avlu, Yellow (yelov) sarı, you (yu:) sen.
 • Bazen ay olarak okunur. Örneğin; goodbye (gudbay) hoşçakal, try (tray) denemek.
 • Bazen i olarak okunur. Örneğin; city (siti) şehir, nymph (nimf) peri.

AU Harfleri

 • Bazen o olarak okunur. Örneğin; august (o:gust) ağustos, author (o:tır) yazar.
 • Bazen a olarak okunur. Örneğin; aunt (a:nt) teyze.

CH Harfleri

 • Bazen ç olarak okunur. Örneğin; check (çek) kontrol, chin (çin) çene, chief (çi:f) şef.
 • Bazen k olarak okunur. Örneğin; chemist (kemist) kimyager, chemical (kemikıl) kimyasal, cholera (kolera) kolera.

EE Harfleri

 • İ olarak okunur. Örneğin; cheese (çi:z) peynir, sleep (sli:p) uyumak, bee (bi:) arı.

EA Harfleri

 • Bazen i olarak okunur. Örneğin; leaf (li:f) yaprak, peace (pi:s) barış, tea (ti:) çay.
 • Bazen ö olarak okunur. Örneğin; pearl (pörl) inci, learn (lörn) öğrenmek.
 • Bazen e olarak okunur. Örneğin; weapon (vepın) silah, Weather (vedır) hava.

OO Harfleri

 • Bazen u olarak okunur. Örneğin; book (buk) kitap,look bakış, too (tu:) çok fazla, good (gud) iyi.
 • Bazen o olarak okunur. Örneğin; door (do:r) kapı.

OU harfleri:

 • Bazen au olarak okunur. Örneğin; count (kaunt) saymak, hour (aur) saat, house (hauz) ev.
 • Bazen o olarak okunur. Örneğin; four (fo:r) dört, court (ko:rt) saha, pour (po:r) dökmek.
 • Bazen a olarak okunur. Örneğin; couple (kapıl) çift, double (dabıl) çift, touch (taç) dokunmak.
 • Bazen u olarak okunur. Örneğin; soup (su:p) çorba, tour (tu:r) tur, gezi.

SH Harfleri

 • Ş olarak okunur. Örneğin; shirt (şört) gömlek, shoe (şu:) ayakkabı, shell (şel) istiridye kabuğu.

GHT Harfleri

 • T olarak okunur. Örneğin; eight (eyt) sekiz, weight (veyt) ağırlık.

TCH Harfleri

 • Ç olarak okunur. Match (meç) kibrit, bitch (biç) dişi köpek.

İngilizcede kaç harf var?

İngilizce alfabede 5 tanesi sesli harf 21 tanesi sessiz harf olmak üzere toplam 26 harf bulunur.