Geri Dön

İstek Kipi Nedir? Örnek Cümleler Üzerinden İstek Kipi Konu Anlatımı

Ana dilimiz olan Türkçe dersi özellikle okullarda dil bilgisi konularında öğrencileri zorlamaktadır. Türkçeye ait dil bilgisi konuları ve bu konularda ki kuralları ile birlikte öğrencilere hemen hemen her sınıf düzeyinde sarmal sisteme göre verilmektedir. Türkçe konusunda dil bilgisi her zaman öğrenciler için oldukça zorlu olan konuları barındırmaktadır. Türklere ait kipler konusunun alt başlığı olan istek kipi özellikle öğrencilerin karıştırdığı konular arasında yer almaktadır. İstek kipinin detaylarına ait tüm bilgileri derledik.

İstek Kipi Nedir? Örnek Cümleler Üzerinden İstek Kipi Konu Anlatımı

 İstek kipi, fiile getirilen bir ektir. Cümlelere isteme anlamı katan istek kipi özellikle sınavlarda öğrencileri oldukça zorlayan bir etkiye sahiptir. Neredeyse her tür merkezi sınavda istek kipine ait soru çıkmaktadır. Cümleye isteme ya da istememe anlamı katan istek kipi cümlelerde oldukça fazla kullanılır. Ayrıca her sınıf düzeyinde ve sınavlarda yer alır. İstek kipinin daha detaylı öğrenmek ve konuyla alakalı genel sorulara daha kolay cevap verebilmek için öğrencilere istek kipi ile ilgili bilgileri araştırmaya girişirler.

 İstek Kipi Nedir?

İstek kipi, fiile getirildiği zaman o işin yapılmasını isteme anlamını veren kiptir. Tüm şahıslara getirilebilir. İstek kipi ekleri ‘-a, -e’dir. İstek kipi ekleri eylemin yapılması veya fiilin olumsuz olarak yapılmaması istendiği durumlarda kullanılır. İstek kipinin olumsuzu ‘-ma, -me’ olumsuzluk eki ile yapılır. İstek kipi tüm şahıslar için çekimlenebilir. Ancak istek kipi genelde 1. Tekil ve 1. Çoğul şahıslar için kullanımı yaygındır. İstek kipi cümleye istemek anlamı katar. Yine istek kipi tüm şahıslar için olumsuz hale dönüştürülebilmektedir.

 Örnek Cümleler Üzerinde İstek Kipi Konu Anlatımı

‘Pikniğe ben de gelmek istiyorum.’ Cümlesinin istek kipine çevrilmiş hali: ‘Pikniğe bende geleyim’ şeklindedir. İsteme eylemi burada –e eki ile sağlanmıştır. 1. Tekil kişi için çekimlenmiştir.

 ‘Derslerimize düzenli olarak çalışmayı istiyoruz.’ cümlesinde istek kipi almış hali: ‘Derslerimize düzenli olarak çalışalım.’ Şeklindedir. Burada istek kipi ‘-a’ eki ile sağlanmıştır.

 ‘Artık İstanbul’a gelmek istemiyorum.’ Cümlesinin olumsuz olarak istek kipine çevrilmiş hali: ‘Artık İstanbul’a gelmeyeyim’ şeklindedir. Olumsuzluk eki yanında –e istek kipi kullanılmıştır.

 ‘Elimde ki kitabı zevkle okumak istiyorum.’ Cümlesinin istek kipine çevrilmiş hali: ‘Elimdeki kitabı zevkle okuyayım.’ Şeklindedir. Burada istek kipi –a ekiyle sağlanmıştır. Olumsuz hali ise: ‘Elimde ki kitabı okumayayım.’ Cümlesinde –ma olumsuzluk eki ile cümleye olumsuz anlam kazandırılmıştır.

 Böylece isteme anlamı katılan cümleler olumlu ve olumsuz şekilde, ekler sayesinde çekimlenebilmektedir.

 İstek kipinin fiil çekimi ise tüm kişi kişilere getirilen ekler ile yapılabilir. İstek kipinin en yoğun kullanımı 1. Tekil ve 1. Çoğul şahıslarda görülür. Ve olumsuz halleri de yine tüm şahıslarda yapılabilir.

 Tekil şahıs- gezeyim- gezmeyeyim Tekil şahıs – gezesin- gezmeyesin Tekil şahıs- geze- gezmeye Çoğul şahıs gezelim- gezmeyelim Çoğul şahıs- gezesiniz- gezmeyesiniz Çoğul şahıs- gezeler- gezmeyeler

 Şeklinde yapılmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber