Geri Dön
EğitimKelime Türleri Nelerdir? Tür Bakımından Sözcükler Konu Anlatımı

Kelime Türleri Nelerdir? Tür Bakımından Sözcükler Konu Anlatımı

Türkçede kelimeler tür bakımından sekize ayrılır. Canlı ve cansız tüm varlıkları adlandırmak için kullanılan sözcüklere isim denir. İsimler de kendi içinde basit, birleşik ve türemiş olmak üzere üç ana grupta toplanır. Tür bakımından sözcükler cümle içerisinde sıfat ve zamir olarak da kullanılabilir. Kelime türleri nelerdir? İşte, bilinmesi gereken tüm detaylar.

Kelime Türleri Nelerdir? Tür Bakımından Sözcükler Konu Anlatımı

Edatlar ve bağlaçlar tek başına kullanıldığında bir anlamı olmayan kelimelerdir. Bu nedenle ''ve'', ''gibi'' ve ''üzere'' gibi sözcükler, diğer kelimeler ile birlikte kullanılır.

Kelime Türleri Nelerdir?

1- İsim

Özel İsimler:

Şehir, ülke ve insan isimleri, özel isimler arasında yer alır.

Örnekler: Büyük Britanya, Kırşehir, Attila, Yeni Zelanda

Cins İsimler:

Masa, pergel, şişe gibi nesne adları, cins isimlere örnek olarak gösterilebilir.

Basit İsimler:

Yapım eki almayan isimlerdir. Örneğin: Tabure, Olta, Yapıştırıcı, Cam.

Birleşik İsimler:

En az iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan kelimelerdir. Birleşik isimlerde yer alan kelimeler sözlük anlamları dışında kullanılır.

Örnekler: Çanakkale, Suçiçeği, Hünkarbeğendi

Türemiş İsimler:

Bir veya birden fazla yapım eki almış sözcüklere, türemiş isim denir.

Örnekler: Kitaplık, Yazar, Yanılgı

2- Zarf:

Cümle içerisinde fiilin nasıl yapıldığını belirten kelimeler zarf olarak adlandırılır.

Örnekler:

1- ''Koşarak'' uzaklaştı.
2- ''Çok hızlı'' konuşuyor.
3- ''Çabuk'' davrandı.

3- Sıfat:

Sıfatlar, isimleri miktar, biçim, renk yönünden niteleyen kelimelerdir.

Örnekler:

1- Bu ''kaçıncı'' hata? - Soru sıfatı
2- ''Kırmızı'' kazak - Niteleme sıfatı
3- ''Birkaç'' kişi - Belgisiz sıfat

4- Bağlaç

Cümle içerisinde, isimleri, fiilimsileri ve sıfatları birbirine bağlayan kelimelere bağlaç denir.

Örnekler:

1- Ali ''ile' Koray çok uzun zamandan beri arkadaşlar.
2- Kahve ''ve'' pasta sipariş ettim.

5- Fiilimsiler:

Fiil soyundan türetilen ancak cümle içinde yüklem olarak kullanılmayan kelimelere fiilimsi denir.

Örnekler:

1- ''Artan'' yağış.
2- Sınavım ''biter bitmez'' oradayım.

6- Ünlem:

Çeşitli duyguları belirten kelime ve söz gruplarına ünlem denir.

Örnekler:

1- Ah!
2- Aman Allahım!

7- Edat:

Örnekler:

Dünden ''beri''
Bundan ''ötürü''
Bu zamana ''değin''

8- Zamir:

Cümle içerisinde ismin yerine kullanılan kelimelerdir.

Sen - 2. Tekil Şahıs
Onlar - 3. Çoğul Şahıs

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler