Geri Dön

Laiklik İlkesi Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Cumhuriyetin ve özgürlüğün en temel ilkelerinden biri olarak laiklik ilkesi ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda Atatürkçü düşünce yapısı içerisindeki en önemli ilkelerden biridir. Peki, laiklik ilkesi nedir, özellikleri nelerdir? İşte bu ilgi hakkında bilmeniz gerekenler.

Laiklik İlkesi Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Laik kelimesi evrensel anlamda bir ifadeye sahip olmakla beraber Türkiye Cumhuriyeti içinde değiştirilemez bir kanun içerisinde bulunmaktadır. Özellikle bir devlet içerisinde her vatandaşın eşit ve özgürlüğünü koruyan en önemli ilkelerden biridir. Bu yüzden birçok kişi laiklik ilkesinin ne anlama geldiğini ve özellikle ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

Laiklik İlkesi Nedir?

Laik genel anlamı ile kelime bazında ele alındığında dini olmayan kurum ve düşünce yapısı anlamına gelmektedir. Laiklik ise Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, karıştırılmaması ve din ile vicdan özgürlüğünün güvence altına alınmış olmasıdır. Bu konuyla ilgili Atatürk şu sözleri ile getirmiştir. ‘’Her birey, istediğini düşünmek istediğine inanmak, kendine özgü bir siyasal fikre sahip olmak ve gerekliliklerine bağlı olduğu dinin gerekliliklerini yapma veya yapmama özgürlüğüne sahiptir.’’

Özellikle laiklik ilkesi din ve vicdan özgürlüğünü ön plana çıkarmakta ve bunun koruyuculuğunu yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti kanunları içerisinde laiklik ilkesi değiştirilemez ve değiştirilmesi söz konusu dahi edilemez ilkeler arasında yer alır. Bu yönüyle her insan özellikle dini açıdan özgür hale getirilmiştir.

Laiklik Özellikleri Nelerdir?

Laiklik kapsadığı ve içine aldığı pek çok unsur ile beraber farklı özelliklere sahiptir. Bu konuda Atatürk'ün sunduğu laiklik ilkesini tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bilmesi, özgürlük ve vicdan açısından çok önemli olduğu dile getirilir.

- Din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin her birey kanun önünde eşittir.
- Yönetim, hukuk ve eğitim alanlarında akıl ve bilim esas alınır.
- Toplumun ihtiyaçları göz önünde bulundurulmak suretiyle devlet yönetimi; akla, bilime ve gerçeklere dayalı şekilde ele alınır.
- Devlet din ve mezheplere farklı olan ve hatta inanmayan insanlara her zaman aynı oranda uzaklıktadır.
- Laiklik toplumun dini gerekliliklerini sosyal bir ihtiyaç olarak ele alır.
- Din ve mezhepten kaynaklanan sınıf farklılıkları laiklik sayesinde ortadan kaldırılır.

Laiklik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile beraber getirilen laiklik ilkesi Türk toplumuna çok önemli faydalar sunmuştur.

- Din ve devlet işleri ayrılarak insanların din ve vicdan özgürlüğü sağlanmıştır.
- Din ve mezhep farklılığı gözetilmeksizin toplum içerisinde barış sağlanmıştır.
- Kadın haklarının geliştirilmesine olanak vermiştir.
- Hukuk geliştirilmesinin sağlanması daha kolay hale getirilmiştir.
- Yabancı devletlerin toprak sınırları içerisindeki azınlıkları bahane ederek iç işlere karışmasına engel olunmuştur.
- Akla, bilime ve gerçeğe dayalı özgürce modem bir toplum üzerinden devlet sistemi eşliğinde Türkiye'nin Çağdaşlaşması güçlendirilmiştir.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber