Geri Dön
EğitimMedeni Kanun Nedir? Kısaca Medeni Kanun Maddeleri Nelerdir?

Medeni Kanun Nedir? Kısaca Medeni Kanun Maddeleri Nelerdir?

Toplam beş bölümden oluşan Türk Medeni Kanunu, 17 Şubat 1926 yılında kabul edildi. 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren kanun 2001 yılında ilga edildi. Aynı yıl getirilen yeni Türk Medeni Kanunu hala yürürlüktedir. 4721 sayılı kanunda kadın - erkek eşitliği esas alınmıştır. Aile hukuku dışında kişiler hukuku, eşyalar hukuku, borçlar hukuku ve eşya hukukundan oluşan kanun 1030 maddeden oluşur. Medeni kanun nedir? Medeni kanun maddeleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Medeni Kanun Nedir? Kısaca Medeni Kanun Maddeleri Nelerdir?

Kanunun maddeleri hazırlanırken İsviçre Medeni Kanunu referans alınmıştır. Bu kanunda yer alan maddeler tercüme edilmiş ve bazılarında değişikliğe gidilmiştir. Örneğin 20. yüzyılın başında borçlar kanunu hiçbir ülkenin anayasasında yoktu. Cumhuriyetin ilanından 3 yıl sonra borçlar kanunun da eklenmesiyle ilk Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi.

Medeni Kanunu Nedir?

Medeni kanun, veraset, miras, evlilik gibi konulara getirilen yasal düzenlemeleri kapsayan kanundur. Türkiye'nin ilk medeni kanunu 1926, ikinci ise 2001 yılında yürürlüğe girmiştir.

Bazı kaynaklara göre ise Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanan Mecelle, Türkiye'nin ilk medeni kanunudur. 1877 yılında yayımlanan Mecelle-i Ahkam-ı Adliye 1926 yılında kaldırıldı ve yerine Türk Medeni Kanunu getirildi.

Kısaca Medeni Kanun Maddeleri Nelerdir?

1- Dini nikahın yerine resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi:

Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte, Osmanlı İmparatorluğu döneminde geçerli olan birçok yasal zorunluluk ilga edildi. Resmi nikahın zorunlu hale getirilmesiyle tüm nikahlar kayıt altına alındı.

2- Sosyal ve ekonomik alanda kadınlara özgürlük verildi:

Medeni kanundan önce kadınların çalışması yasaktı. Getirilen yasal düzenlemeler ile birlikte kadınlara istedikleri işte çalışma özgürlüğü verildi.

3- Kadınlara erkeklerle eşit miras alma hakkı tanındı:

Yapılan en önemli yeniliklerden bir diğeri de kadınlara eşit miras hakkı tanınmış olmasıdır.