Geri Dön

Öğretim elemanı norm kadro yönetmeliğinde değişiklik

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) yapılan yeni düzenlemeyle norm kadroların planlanmasında, senatolarda olan bazı yetkiler üniversite yönetim kurullarına devredildi. Buna göre, asgari kadro sayısı dışındaki norm kadrolar, ilgili anabilim-anasanat dalı ve bölüm kurulunun görüşü alınarak ilgili meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü yönetim kurulu tarafından planlanacak.

Öğretim elemanı norm kadro yönetmeliğinde değişiklik
ANKARA Milliyet

 

YÖK’ün “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, üniversitelerde bir programda eğitim ve öğretime devam edebilmek için YÖK tarafından belirlenen asgari öğretim elemanı sayısına sahip olmak gerekecek. Daha önceki mevzuatta, sadece eğitim ve öğretime başlamak için gerekli öğretim elemanı sayısına sahip olunması yeterli sayılıyor, devam etmek içinse herhangi bir koşul bulunmuyordu.

Asgari kadro sayısı dışındaki norm kadrolar, ilgili anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun görüşü alınarak ilgili meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü yönetim kurulu tarafından planlanacak. Daha önceki mevzuatta bu yetki üniversite senatolarına verilmişti ancak senatolar, genelde yılda 2 kez toplandığından planlamadaki gecikmelerin önüne geçmek için bu yetki, üniversite yönetim kurullarına devredildi.

İki katına kadar kadro

Anabilim/anasanat dalı ve programına öğrenci alan lisans ve lisans programları ile bünyesinde lisans eğitimi olmamakla birlikte servis dersi veren birimler için öğretim elemanı norm kadro sayısı, anabilim ve bölüm kurulunun görüşü alınmak şartıyla ilgili birim yönetim kurulu kararıyla asgari kadro sayısının iki katına kadar belirlenebilecek. Daha önceki mevzuatta bazı norm kadroların planlamasında, anabilim dalının uygun görüşünün alınması gerekiyordu, yeni düzenlemeyle birlikte anabilim dalının sadece görüşünün alınması yeterli olacak.

Yükseköğretim kurumları, norm kadro planlamalarından bir sonraki yıl ilan edilmesi planlanan kadroları üniversite yönetim kurulu kararıyla birlikte her yıl aralık ayında YÖK’e gönderecek ve kendi internet sitesinde yayınlayacak. Asgari kadrolar ile YÖK tarafından uygun görülen norm dışı kadroların kullanımı rektör tarafından gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl ilgili üniversite için belirlenen atama izin sayılarının birimlere dağılımı, ilgili birim yönetim kurulunun gerekçeli teklifi üzerine üniversite yönetim kurulunca yapılacak.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber