Geri Dön
EğitimPsikodinamik Yaklaşım Nedir, Özellikleri Nelerdir? Psikodinamik Terapiler Nedir?

Psikodinamik Yaklaşım Nedir, Özellikleri Nelerdir? Psikodinamik Terapiler Nedir?

Psikoloji alanını çok yakından ilgilendiren bir kavram olarak psikodinamik yaklaşım, taşıdığı anlam itibariyle merak edilir. Terapi içerisindeki yeri, işlevi ve faydaları açısından öğrenilmelidir. Hem terapistler hem de danışanlar için bu alan gerekli bir tekniği içeriyor olabilir. Psikodinamik yaklaşım ve terapideki yeri hakkında detayları derledik.

Psikodinamik Yaklaşım Nedir, Özellikleri Nelerdir? Psikodinamik Terapiler Nedir?


Psikodinamik yaklaşım, Sigmund Freud ve Josef Breuer tarafından kurulmuştur. Viyana'da başlayan bu alandaki çalışmalar, günümüzden 1890 yıllarına dek dayanmaktadır.

Psikodinamik Yaklaşım Nedir?

Bilinç dışı konsepti ile yola çıkılan bu yaklaşımda, psikoseksüel gelişimin diğer psikolojik durumlar üzerindeki ana etkisinin incelenmesi ana konudur. Libido ve cinsellik kuramlarının temeliyle başlatılan bir yaklaşımdır. Kişiliğin tüm boyutları ele alınarak incelenebilir. Mevcut bir probleme ego ve alt ego kavramları ile yaklaşım sağlanır.

Psikodinamik Yaklaşım Özellikleri Nelerdir?

Çocukluk döneminin ilk ilişkileri bu yaklaşımın temel özelliklerini oluşturur. Kişilerin bugünkü davranış ve eylemlerinin altında yatan sebepler, çocukluk ilişkileri ile açıklanır. Bu nedenle kişinin bilinçaltı da gelişimin başlangıcı ile şekillendiği inancı mevcuttur. Bu yaklaşım ile, negatif bazı çocukluk ve gençlik deneyimlerinin, yetişkinlik evresini direkt etkileyeceği tezi savunulur.

Psikodinamik Terapiler Nedir?

Psikodinamik terapiler, kişilerin mevcut problemlerini çözmek için bilinçaltına ve çocukluk dönemine doğru gidilmesi yöntemlerini içeren uygulamalardır. Mevcut bir psikolojik problemin sebeplerinin ve çözümlerinin mutlak suretle çocukluk dönemine ait izlerde yer aldığına inanılır ve tedaviler de geçmişe yönelik uygulanır.