Eğitim Romen Rakamları: 1’den 100’e Kadar Roma Sayıları Yazılışı ve Çevirisi

Romen Rakamları: 1’den 100’e Kadar Roma Sayıları Yazılışı ve Çevirisi

28.08.2023 - 15:19 | Son Güncellenme:

Tarihi oldukça eski döneme dayanan Romen rakamları sayısal bir sistemdir. Belli başlı kurallara göre oluşturulan roma sayıları yazılışı bakımından diğer sayı sistemlerine göre farklıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılmayan Romen rakamları Latin alfabesiyle yazılmaktadır. Bu yüzden Romen rakamları çevirisi araştırma konusu olmuştur. Belirli kurallara göre oluşturulan bu sayı sistemi karmaşık olması nedeniyle tercih edilmez. Yüzyıl adlarında ve saatlerde dekoratif olarak olarak kullanılır. 1'den 100’e kadar Roma sayıları yazılışı ve çevirisi ile ilgili detaylara “Romen Rakamları” başlıklı içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Romen Rakamları: 1’den 100’e Kadar Roma Sayıları Yazılışı ve Çevirisi

Romen rakamları, eski Roma’ya dayalı bir sayısal sistemdir. Günümüzde kullanımı oldukça az olan Romen rakamları Roma rakamları olarak da bilinir. Orta Çağ dönemine dek Avrupa’da kullanılmıştır. Latin harfleri ile yazılan Romen rakamları günümüzde saatlerde, aynı isme sahip padişah ve kralların ayrımında, yüzyılı belirtirken ve tarihi olaylarda kullanılır.

Haberin Devamı

1’den 100’e Kadar Romen Rakamları Yazılışı ve Çevirisi

 

Romen Rakamları: 1’den 100’e Kadar Roma Sayıları Yazılışı ve Çevirisi

Romen rakamı, eski Roma sistemine dayalı bir sayısal gösterim sisteminde kullanılan herhangi bir sembol. Semboller I, V, X, L, C, D ve M'dir ve Hindu-Arap sayı sisteminde sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1.000'i temsil eder.

 • 1             I
 • 2             II
 • 3             III
 • 4             IV
 • 5             V
 • 6             VI
 • 7             VII
 • 8             VIII
 • 9             IX
 • 10           X
 • 11           XI
 • 12           XII
 • 13           XIII
 • 14           XIV
 • 15           XV
 • 16           XVI
 • 17           XVII
 • 18           XVIII
 • 19           XIX
 • 20           XX
 • 21           XXI
 • 22           XXII
 • 23           XXIII
 • 24           XXIV
 • 25           XXV
 • 26           XXVI
 • 27           XXVII
 • 28           XXVIII
 • 29           XXIX
 • 30           XXX
 • 31           XXXI
 • 32           XXXII
 • 33           XXXIII
 • 34           XXXIV
 • 35           XXXV
 • 36           XXXVI
 • 37           XXXVII
 • 38           XXXVIII
 • 39           XXXIX
 • 40           XL
 • 41           XLI
 • 42           XLII
 • 43           XLIII
 • 44           XLIV
 • 45           XLV
 • 46           XLVI
 • 47           XLVII
 • 48           XLVIII
 • 49           XLIX
 • 50           L
 • 51           LI
 • 52           LII
 • 53           LIII
 • 54           LIV
 • 55           LV
 • 56           LVI
 • 57           LVII
 • 58           LVIII
 • 59           LIX
 • 60           LX
 • 61           LXI
 • 62           LXII
 • 63           LXIII
 • 64           LXIV
 • 65           LXV
 • 66           LXVI
 • 67           LXVII
 • 68           LXVIII
 • 69           LXIX
 • 70           LXX
 • 71           LXXI
 • 72           LXXII
 • 73           LXXIII
 • 74           LXXIV
 • 75           LXXV
 • 76           LXXVI
 • 77           LXXVII
 • 78           LXXVIII
 • 79           LXXIX
 • 80           LXXX
 • 81           LXXXI
 • 82           LXXXII
 • 83           LXXXIII
 • 84           LXXXIV
 • 85           LXXXV
 • 86           LXXXVI
 • 87           LXXXVII
 • 88           LXXXVIII
 • 89           LXXXIX
 • 90           XC
 • 91           XCI
 • 92           XCII
 • 93           XCIII
 • 94           XCIV
 • 95           XCV
 • 96           XCVI
 • 97           XCVII
 • 98           XCVIII
 • 99           XCIX
 • 100         C

Büyük Roma Rakamları Yazılışı

Roma rakamlarının yazılması durumunda harflerden yararlanılır. Harfler ile yazılan rakamlarda bir harfin 3 defadan fazla yazılmasına izin verilmemektedir. Bu sebeple bazı sayıların kendilerine özgü sembolleri bulunmaktadır. Bu sayılar 4, 9, 40, 90, 400, 900 şeklinde ifade edilebilmektedir.

Romen Rakamları: 1’den 100’e Kadar Roma Sayıları Yazılışı ve Çevirisi

Dört rakamının yazımının mantığı öğrenildiği zaman diğer Roma rakamlarının da nasıl yazıldığı çok rahat bir şekilde öğrenilebilmektedir. İlk defa bu sistemi öğrenenler için biraz karışık görünse de mantığı kavrandıktan sonra kolay bir şekilde öğrenmek mümkün olmaktadır.

Haberin Devamı

Dört rakamı yazılırken1 ve 5 rakamlarından faydalanılır. Roma Rakamında 5 rakamı V sembolü ile gösterilir. 1 rakamı ise I sembolü ile gösterilir. 4 rakamı yazılırken V rakamının soluna I rakamı yazılır. İlk sayıdan ikincisi çıkarılacak demektir. Yani 4 rakamının yazımı IV şeklindedir.

Roma rakamlarında, bir sayının bin katını göstermek için sembolün üzerine bir yatay çizgi, milyon katını göstermek için de ilgili sembolün üzerine iki yatay çizgi ile ifade edilir.

Romen Rakamları: 1’den 100’e Kadar Roma Sayıları Yazılışı ve Çevirisi

 • 101        CI
 • 120        CXX
 • 122        CXXII
 • 125        CXXV
 • 150        CL
 • 152        CLII
 • 155        CLV
 • 160        CLX
 • 200        CC
 • 300        CCC
 • 500        D
 • 400        CD – 500 – 100 = 400
 • 1000      M
 • 1100      MC
 • 1500      MD
 • 1550      MDL
 • 1600      MDC
 • 2000      MM
 • 2100      MMC
 • 2200      MMCC
 • 2300      MMCCC
 • 5.000          V
 • 10.000        X
 • 50.000        L
 • 100.000      C      
 • 500.000      D
 • 1.000.000   M

Romen Rakamları Tarihi

Roma rakamlarının tarihi, MÖ 8. ila 9. yüzyıllarda, yaklaşık olarak antik Roma'nın Palantine Tepesi çevresinde kurulmasıyla aynı zamanda başladı.

Sayı sistemi imparatorluğun kendisinden daha uzun süre kullanıldı. 11. yüzyılda Avrupa'ya tanıtılan Arap sisteminin yerini aldıkları 14. yüzyıla kadar ortak kullanımda kaldı.

Roma rakam sistemi, kendisi Yunan Attika sembollerinden uyarlanmış antik Etrüsk rakamlarından türemiştir.

Romen Rakamları Nerelerde Kullanılır?

 • Roma rakamları kitaplarda genellikle bölümleri numaralandırmak için kullanılır.
 • Eklerdeki veya girişlerdeki sayfalar da Romen rakamlarıyla numaralandırılmıştır.
 • Oyunlarda, eylemleri bölümlere ayırırlar.
 • Saat ve kol saatlerinde Romen rakamları görülebilir.
 • Aynı adlı padişah ve kralların ayrılmasında görülebilir. Örneğin; II. Ahmet, XVI. Louis gibi.
 • Yüzyıl belirtirken kullanılır. Örneğin; XIX. yüzyıl gibi.
 • Tarihi olaylarda kullanılır. Örneğin; II. Viyana Kuşatması, I. Dünya Savaşı gibi.

Roma Rakamlarıyla 19 Nasıl Yazılır?

 • 19           XIX

Roma Rakamları XIX Ne Demek?

Roma rakamları arasında bulunan XIX, 19. yüzyılı ifade eden bir terimdir.

Roma Rakamları 10000 Nasıl Yazılır?

 • 10.000        X

Romen Rakamları 24 Nasıl Yazılır?

 • 24           XXIV