Geri Dön
EğitimSahip Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Sahibin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

Sahip Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Sahibin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

Sahip, bir şeyi elinde bulunduran kimse anlamına gelir. Bir kişinin ya da topluluğun koruyuculuğunu üstlenen kişilere de sahip denir. Bu sözcük, isim tamlamalarında "tamlanan" olarak kullanılır. Örnekler: 1- Mülk sahibi 2- Akıl sahibi. Sahip ile eş anlamlı olan kelimelerini sizler için derledik.

Sahip Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Sahibin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

Sahip ile ilgili deyimler: 

 1- Sahip çıkmak - Birisine kol kanat germek, yardım etmek 

 2- Sahipsiz sanmak - Bir kişinin güçsüzlüğünden faydalanmaya çalışmak 

 Sahip Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 1- Malik 

 2- Hami 

 3- Haiz 

 4- İye

 5- Efendi 

 Sahibin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

 1- Malik 

 Mülk kelimesinden türetilen malik, bir şeyi kullanma yetkisine sahip olan kişi anlamına gelir. 

 2- Hami

 Sahip kelimesinin yan anlamı koruyucu olduğu için, hami de sahip manasında kullanılır. 

 3- Haiz 

 Haiz, hem elinde bulunduran hem de kapsayan anlamına gelir. 

 4- İye

 İye, eski Türkçede sahip anlamına gelir. Sahiplik bildiren eklere ise iyelik eki denir. Örneğin:

 "Ayşe'nin dolabı" tamlamasında -nin iyelik eki olarak kullanılmıştır.

 5- Efendi

 Orta Çağ'da ve Yeni Çağ'da köle sahiplerine "efendi" denirdi.