Geri Dön
EğitimServeti Fünun Dönemi Nedir? Sanatçıları, Şairleri Ve Özellikleri

Serveti Fünun Dönemi Nedir? Sanatçıları, Şairleri Ve Özellikleri

600 yıl boyunca etkisini sürdüren divan edebiyatında, çoğunlukla gazel, kaside, hiciv ve tahmis türünde şiirler kaleme alınmıştır. 19. yüzyıldan itibaren başta Servet-i Fünun olmak üzere birçok topluluk divan edebiyatı geleneğine karşı çıktı. Edebiyatta yenileşme hareketlerinin hız kazandığı bu dönemde Batılı anlamda birçok eser yayımlandı. Servet-i Fünun Dönemi nedir? Merak edenler için sanatçıları, şairleri ve özellikleri ile birlikte derledik.

Serveti Fünun Dönemi Nedir? Sanatçıları, Şairleri Ve Özellikleri

Servet-i Fünun halktan uzak bir topluluk olduğu için dönemin şairleri ve yazarları tarafından eleştirilmiştir. Bu yazarlardan biri olan Ahmet Mithat Efendi, Tevfik Fikret'i ve Servet-i Fünun'u eleştiren birçok yazı kaleme almıştır.

Servet-i Fünun Dönemi Nedir?

Bu dönem, 1895 yılında Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun adlı derginin başına getirilmesiyle başladı. Dergi 1901 yılına kadar yayımlanmaya devam etti. Dönemin sona ermesinde derginin 1901 yılında kapatılması etkili olmuştur.

Servet-i Fünun Sanatçıları, Şairleri ve Özellikleri

Servet-i Fünun Özellikleri:

1- Sanat için sanat anlayışı benimsenmiş, şiirlerde anlaşılması güç mazmunlar ve metaforlar kullanılmıştır.

2- Kaleme alınan eserlerde tezat, tecahül-i arif, teşbih gibi söz sanatlarına yer verilmiştir. Bu söz sanatları Arapça ve Farsça kelimelerle bir arada kullanıldığından, halk yayımlanan eserlere rağbet göstermemiştir.

3- Bu dönem roman ve öykü türünde başarılı eserler yayımlanmıştır.

4- Kitaplarda toplumsal meselelerden çok bireysel sorunlar ele alınmıştır.

5- Dönemin şairleri Stephen Mallerme ve Charles Baudelaire gibi Fransız şairlerden etkilenmiştir.

Servet-i Fünun Sanatçıları ve Şairleri

1- Tevfik Fikret:

Servet-i Fünun topluluğunun öncüsü sayılan Tevfik Fikret, şiirlerinde sembolik bir dil kullanmıştır. En önemli eserlerinden biri olan Rübab-ı Şikeste dışında Haluk'un Defteri ve Şermin adlı kitapları da büyük ilgi görmüştür.

2- Cenap Şahabettin:

Şiir dışında gezi yazıları da kaleme alınan Cenap Şahabettin bu dönemin en üretken yazarlarından biri olmuştur. En önemli eserleri Evrak-ı Eyyam ve Avrupa Mektuplarıdır. Aforizmalardan oluşan Tiryaki Sözler adlı eseri Fransızcaya tercüme edilmiştir.

3- Halit Ziya Uşaklıgil:

En önemli eserleri Aşk-ı Memnu ve Mai ve Siyah'tır

4- Ali Ekrem Bolayır:

Servet-i Fünun dergisinde birçok şiiri yayımlanmıştır.

Eserleri: Hatıralar, Şiir Demeti

 

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler