Geri Dön
EğitimSkolastik Düşünce Nedir, Özellikleri Nelerdir? Tarihte Skolastik Düşünce Ne Zaman Sona Ermiştir?

Skolastik Düşünce Nedir, Özellikleri Nelerdir? Tarihte Skolastik Düşünce Ne Zaman Sona Ermiştir?

Skolastik düşünce nedir? Skolastik düşünce biçimi ne demek? Skolastik düşünce neleri kapsamaktadır? Skolastik düşünce özellikleri nedir? Skolastik düşünce ne zaman ortaya çıkmıştır? Skolastik düşüncenin tarihsel geçmişi nereye dayanmaktadır? Skolastik düşünce biçimi ne zaman sona ermiştir? Skolastik düşünce kimler tarafından benimsenmiştir? Skolastik düşünce hakkında detaylı bilgileri ve özellikleri derledik.

Skolastik Düşünce Nedir, Özellikleri Nelerdir? Tarihte Skolastik Düşünce Ne Zaman Sona Ermiştir?

Skolastik düşünce Orta Çağ'da kilisenin hem toplum hem de siyasi düşünce üzerinde hakim olan güçtür. Akıl ve bilim önemsenmemiştir.

 Skolastik Düşünce Nedir, Özellikleri Nelerdir?

 Skolastik düşünce Orta Çağ zamanında kilse baskısı oldukça yoğunken özgür düşünmenin var olmadığını savunan dar düşünme biçimidir. Skolastik düşüncenin bir diğer özelliği de bilinen düşünce dışında başka fikirlere yer vermemesi, başka fikirlere açık olmaması durumudur. Yani skolastik düşünce nedir dersek oldukça dar bir düşüncedir diyebiliriz.

 Bilime ve akla önem vermeyen skolastik düşünce din adamlarının görüşlerini ciddiye alırdı. Sanata ve sanatçılara hatta sanata destek veren toplumun önde gelen kesimlerine karşı bir baskı uygulanmaktaydı.

 Kilise tek başına egemen bir güçtü. O dönemde toplumun okuryazarlığı yoktu ve Papa'nın dediklerine halk boyun eğiyor böylelikle de dogmalara koşulsuz bir şekilde inanan karanlık bir Avrupa Çağı oluşmuştur.

 Din adamları toplumun okuyup bilgi sahibi olmasını, aydınlanmalarını istemiyordu. Çünkü aydınlanmanın kiliseye olan güven ve bağlılığı azaltacağını düşünüyorlardı. Dini bilgilerin sorgulanması bile yasaktı. Kilisenin dedikleri koşul aramadan kabul görüyordu

 Skolastik düşünce bilimi yasaklamıştı. Hiç bir şekilde yeni icat üretilemiyor, deney ve gözlem yapılamıyordu.

 Tarihte Skolastik Düşünce Ne Zaman Sona Ermiştir?

 Aydınlanmanın önündeki en büyük engel olan skolastik düşünce hümanistler sayesinde son bulmuştur. Hümanistler gelişmeye engel olan bu düşünce biçimine karşı bir savaş açmışlardır. Skolastik düşünce insanlar okuma yazma bilmediği için İncil de dahil hiç bir kaynağı okuyamayıp sadece kilisenin doğrularını kabul etmekten kaynaklanmaktadır. Bu sebeple en başta halka okuma yazma öğretilmek ile başlanmıştır. O dönem de matbaanın dünya üzerindeki yaygınlığı sayesinde de okuryazarlık seviyesi artmıştır.

 Fransa'daki rönesans ve reform hareketleri de skolastik düşünceyi oldukça zayıflatmıştır. Matbaa gelişmiş ve bu sayede hümanistler de sahip oldukları düşünceleri halka daha kolay ulaştırmışlardır. Toplumun da bu sayede din adamlarının her zaman doğru bilgi vermediğini öğrenmiş oldu. Bazı durumlarda İncil'de yazmayan yanlış bilgiler halka empoze edilmiştir. İnsanlar bilinçlenerek kendi akıllarını kullanarak skolastik düşünceyi tamamen ortadan kaldırmışlardır. Karanlık çağ böylelikle sona erdi. İnsanlar yeni dünya düzenine ayak uydurup, skolastik düşünceyi terk ettiler.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler