Geri Dön
EğitimTürkçe Yapı Bakımından Nasıl Bir Dildir? Hangi Dil Gruplarında Yer Alır?

Türkçe Yapı Bakımından Nasıl Bir Dildir? Hangi Dil Gruplarında Yer Alır?

Yüzyıllardan beri yaşayan insan toplulukları pek çok farklı dilde konuşuyor. Yeryüzünde bulunan ve kullanılan tüm diller ses, yapı ve söz dizimi bakımından birbirlerine benzer bir yapıya sahiptir. Türk dilini anadili gibi konuşan yaklaşık 155 milyon insan bulunuyor. Türkçe yapı bakımından nasıl bir dildir? İşte, tüm detaylar.

Türkçe Yapı Bakımından Nasıl Bir Dildir? Hangi Dil Gruplarında Yer Alır?


Dünya üzerinde yaşan çok sayıda topluluk farklı diller ile birbiri ile anlaşıyor. Türk dili de toplulukların birbiri ile iletişim kurmak ve diyalog kurmak için konuştuğu dil topluluğu arasında yer alıyor.

Türkçe Yapı Bakımından Nasıl Bir Dildir?

Dillerde Hint - Avrupa dil ailesi ve Uray - Altay dil ailesi gibi farklı çeşitli dil sınıflandırılması yapılıyor. Diller yapı, ses ve söz dizimi açısından birbirine benzerlik gösteriyor. Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Batı Çin'e kadar büyük bir alanı kapsayan anadili olarak 155 milyon kişi tarafından kullanılan ve ikinci dil olarak da konuşanlar da sayıldığı zaman neredeyse 180 milyon kişi tarafından konuşulan, 40 farklı dilden oluşan bir dil ailesine aittir. Türk dilleri ise, Altay dilleri ailesine mensup olan bir dildir. Dünya çapında en çok konuşulan Türk dili ise, Türkiye Türkçesi'dir. Türk dillerinde küçük ve büyük ses uyumu vardır.

Hangi Dil Gruplarında Yer Alır?

Yüzyıllar boyunca Türk dilini konuşan topluluklar sıkça göç ederek başka toplumlara karışmış olduğu için bu diller çevredeki başka dillerle, özellikle de Slav, İran ve Moğol dilleri ile etkileşime girmişlerdir. Bu etkileşimler sonucunda her bir dil grubu ve içinde bulunan dillerin tarihi gelişimini etkilemiştir. Bu nedenle Türk dillerinin sınıflandırılması birden fazla sistemi ortaya çıkartmıştır.

Günümüzde yapılan araştırmalar sonucunda en genel kabul gören sınıflandırma sistemi olarak da Samiloviç'in kalıtsal sınıflandırması kabul ediliyor. Köken bakımından Türkçe, tüm dünya dilleri arasında Altay dilleri arasında yer alıyor. Bu gruba ise, Türkçenin dışında Mançu-Tunguzca ve Moğolca da yer alıyor. Bazı araştırmacılara göre Japonca ve Korece de bu gruba dahil ediliyor. Diller, dil yapılarına göre, yani tipolojik sınıflandırma sistemine göre Türkçe, eklemeli diller grubu içinde yer alır.

 

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler