Geri Dön
Ekonomi2021’de 192 milyar lira bütçe açığı verildi

2021’de 192 milyar lira bütçe açığı verildi

Merkezi yönetim bütçesi, geçen yıl 192.2 milyar lira açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralık ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini yayımladı.

2021’de 192 milyar lira bütçe açığı verildi

Buna göre merkezi yönetim bütçesi aralık ayında 145.7 milyar TL açık verdi. 2021 yılının tamamında ise bütçe açığı 192.2 milyar TL oldu. 2021'de, 2020’ye göre bütçe gelirleri yüzde 36.8 artarak 1.4 trilyon TL, bütçe giderleri de yüzde 32.9 yükselerek 1.6 trilyon TL oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, geçen yıl 2020’ye göre yüzde 9.7 arttı. Geçen yıl faiz harcamaları 180.8 milyar TL, faiz hariç harcamalar ise 1.4 trilyon TL oldu. Vergi gelirleri 1.2 trilyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 204.7 milyar TL olarak kaydedildi.

Aralık ayında ise bütçe gelirleri 135.1 milyar TL oldu. Vergi gelirlerinin büyüklüğü ise 111.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri içerisinde kurumlar vergisinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 133.5 artış gösterdiği dikkat çekerken, dahilde alınan katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinde düşüş izlendi. Aynı dönemde bütçe giderleri ise 280.8 milyar TL oldu. Aralık ayında faiz dışı giderler 271.8 milyar TL olarak kaydedildi.

Bütçeden Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ne (KİT) aralık ayında borç verme kalemi altında 55 milyar lira transfer edilirken en yüksek payı 40 milyar lira ile BOTAŞ aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe gerçekleşmelerine göre aralık ayında borç verme kalemi altındaki en büyük transfer 40 milyar lira ile BOTAŞ'a yapılırken 2021'deki toplam transfer ise 50.3 milyar liraya yükseldi.