Geri Dön
EkonomiBasit Usul nedir? Basit Usul vergilendirme ne demek, şartları neler 2021?

Basit Usul nedir? Basit Usul vergilendirme ne demek, şartları neler 2021?

Basit usul vergilendirme konusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile öne çıktı. Basit usulden vergilendirilen esnaflara vergi muafiyeti açıklaması ardından 'Basit usul vergilendirme şartları' araştırılıyor.

Basit Usul nedir? Basit Usul vergilendirme ne demek, şartları neler 2021?

 Esnaflar, Erdoğan'ın açıklamaları ardından basit usul vergilendirmeye tabi olma şartlarını araştırıyor. Açıklamalarında, ''Ekonomi Reform Programı'mız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışı bırakıyoruz.'' ifadelerine yer vermişti. Peki, Basit usul vergilendirme nedir

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

''Ekonomi Reform Programı'mız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışı bırakıyoruz. Kurumlar vergisi oranını 2023'ten itibaren yüzde 20 seviyesine indiriyoruz.  Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz. Tüm işlemlerde KDV oranının yüzde 18 olduğunu varsaydığımızda, OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük ikinci ülkeyiz.''

BASİT USUL NEDİR?

Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı, kazancın tespit usulü bakımından ikiye ayrılmaktadır. Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Basit usule tabi olabilmenin genel şartları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47’nci, özel şartları ise 48’inci maddesinde belirtilmiştir.

BAİT USUL VERGİLENDİRME ŞARTLARI

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesine göre basit usule tabi olmanın genel şartları şu şekilde oluyor;

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 3.200 Yeni Türk Lirasını, diğer yerlerde 2.300 Yeni Türk Lirasını aşmamak.
3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi'ne tabi olmamak.

2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesine göre basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır;

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 47.000 Yeni Türk Lirasını veya yıllık satışları tutarının 66.000 Yeni Türk Lirasını aşmaması,

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 23.000 Yeni Türk Lirasını aşmaması,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 47.000 Yeni Türk Lirasını aşmaması.

Tekele tabi maddelerle, damga pulu, milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır.

altın fiyatları masaüstüaltın fiyatları mobil
'Benim çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmek istediKocaeli'nin İzmit ilçesinde, beton elektrik direğine çarpan halk otobüsünün yaralanan sürücüsü Engin K. (41), "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi. Sağlık ekiplerince ikna edilen Engin K., hastaneye götürüldü.
bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler