Geri Dön
EkonomiEkonomi torbası yasalaştı

Ekonomi torbası yasalaştı

En düşük emekli aylığının 2 bin 500 TL olması, memur maaşlarına yüzde 2.5 ilave zam yapılmasını da içeren torba teklif, dün Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı. Buna göre;

Ekonomi torbası yasalaştı

- Merkez Bankası nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.

- BES’te devlet katkısı yüzde 25’ten 30’a çıkarılacak.

- Fiyat artışlarına bağlı olarak Kamu İhale Yasası kapsamındaki işlerde ilave ek fiyat farkı verilecek. Büyük bölümünü inşaat işlerinin oluşturduğu bu alanda ek fiyat farkı, 2021 yılı ikinci yarısı için uygulanacak.

- Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, ek ödeme de dâhil 2 bin 500 TL’den az olamayacak. Bu düzenlemeden 1 milyon 265 bin kişi faydalanacak.

- TOKİ tarafından 1 Aralık 2021’den önce ihale edilen ve maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmelerle ilgili 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 arasındaki iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı ve fiyat farkı verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı tarafından düzenlemeler yapılabilecek.

- Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve üst birliklerinin taraf olduğu veya bunların kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde, maddeye göre fiyat farkı ödenebilmesine yönelik ilgili kuruluş veya üst birliğin mevzuatında düzenleme yapılabilecek.