Geri Dön

En düşük emekli maaşı 1000 lira

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden torba kanunun kabul edilen maddelerine göre, en düşük yaşlılık ve malullük aylığı 1000 lira olacak.

En düşük emekli maaşı 1000 lira

Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilecek. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri için bu hüküm uygulanmayacak.

Genel Kurul’da, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin 14 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddeler şöyle:

- Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların, çay ve çay ürünleri için Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden, faaliyet alanındaki mal ve hizmetler için Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nden yapacakları alımlar, Kamu İhale Kanunu’ndan istisna olacak.

- Cumhurbaşkanı’nca belirlenen, Türkiye tarafından düzenlenecek uluslararası organizasyonlar ve toplantıların yürütülmesine yönelik olarak idarece yapılacak mal ve hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu’ndan istisna tutulacak.

- Belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesi için en az 1 yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar korunması zorunlu olacak.

En düşük emekli maaşı 1000 lira

Sözleşme devrinde teminat iade edilecek

- Bu durumda, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar devir tarihi itibariyle aranacak, devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek. Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacak. Yüklenici, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirleri alacak.

- Sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olan varlık kiralama şirketleri, kendilerine devredilen varlıkların, ihraç amacına uygun olarak değerlendirilmesini teminen bu düzenleme kapsamında sayılan varlıkları yüklenici sıfatıyla inşa ettirebilecek, alt yükleniciler ile inşa anlaşması yapabilecek, bu varlıklara ilişkin imtiyaz haklarını devralabilecek, bu varlıkları geliştirebilecek, yönetici sıfatıyla yönetebilecek ve söz konusu varlıkları devralmış oldukları veya diğer kurum ve kuruluşlara devredebilecek.

- Konvertibl olmayan yabancı banknotlar Merkez Bankası’na, madeni paralar ise Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne haftalık dönemler itibarıyla gönderilecek. Merkez Bankası ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bu paralarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilecek.

Kamu İhale Kurumu’na tam yetki

- Bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş dolayısıyla düzenlenecek iş deneyim belgelerinin toplam tutarına ve belge verilecek kişilere yönelik sınırlamalar getirmeye Kamu İhale Kurumu yetkili olacak.

- Kanun kapsamındaki idarelere gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler hariç yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgelerden sadece iş bitirme belgeleri, belge sahipleri tarafından ve bunların bünyesinde bulundukları şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi içerisinde kullanılabilecek.

- Sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak feshedilip tasfiye edilebilecek veya devredilebilecek.

En düşük emekli maaşı 1000 lira

Bebek sütü ve şalgama ÖTV yok

- Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksi’ne göre çeşnili ve aromalı, aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam suları, çeşnili ve aromalı,aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek. Daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan, varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.

22 Şubat 2020 Günün Özeti Milliyet'te22 Şubat 2020 Günün Özeti Milliyet'te

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber