Geri Dön

Genel havacılık faaliyeti esasları düzenlendi

Genel havacılık faaliyeti için ruhsat almak üzere başvuracaklarda aranacak şartlar, işletme ruhsatı verilmesine ait esaslar ve işleticilerin faaliyetlerinde uyacağı standartlar belirlendi.

Genel havacılık faaliyeti esasları düzenlendi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) "Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B)" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kompleks motorlu olmayan hava araçları ile yapılan ticari olmayan operasyonlar (B1), ticari özel operasyonlar (B2), eğitim faaliyetleri (B3), kompleks motorlu hava araçlarıyla yapılan ticari olmayan operasyonlar (B4) ve ticari olmayan operasyonlar (B5) kapsamında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilerin SHGM'den izin almaları gerekecek.

İzin belgesi, milli güvenliğin, kamu düzeninin tehlikeye girebileceği durumlarda veya yönetmelikte belirtilen suçlardan hüküm giymişlere verilmeyecek.

Genel havacılık işleticiliği için talep dosyasıyla yapılan başvurular incelenerek sonucu 60 gün içinde başvuru sahibine bildirilecek. İlave değerlendirmeler yapılması gerekirse bu süre 60 gün daha uzayabilecek. Talebin uygun görülmesi halinde işleticiye işletme ruhsatı yönetmelik esaslarına uygun olarak kullanılmak kaydıyla süresiz olarak verilecek. İşleticiler, faaliyet göstereceği sahaya göre yeterli sayıda ve nitelikte personeli bünyesinde bulunduracak. Görevli personellerin yönetmelikle belirlenen mesleki tecrübeye sahip olması ve gerekli nitelikleri taşıması gerekecek.

Genel havacılık faaliyeti gerçekleştirecek gerçek kişilerin Türk vatandaşı olması ve tüzel kişilerin hisselerinin en az yüzde 51'inin nama yazılı olması, tüzel kişiliği idare ve temsil etmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve şirket ana sözleşmesine göre çoğunluk hissesinin Türk ortaklarda bulunması zorunlu olacak.

Filoda en az bir araç bulundurulacak

İşletici, işletme sorumluluğu altında mülkiyet veya kiralık olmak üzere en az bir hava aracının bulunduracak. Filoda hava aracı kalmaması halinde, işleticiye en fazla 6 ay süre verilecek. Verilen süre içinde filoya hava aracı eklenememesi durumunda, işletme ruhsatı iptal edilecek. İşleticiler, ilgili mevzuatlarda belirtilen sigorta gerekliliklerini yerine getirecek. İşleticiler, kullanılacak hava araçlarının işletme faaliyeti için gerekli asgari teçhizatı bulundurmaktan, sürekli olarak faal tutmaktan ve bakım gerekliliklerine uymaktan sorumlu olacak.

Uluslararası uçuşlarda, ilgili ülkelerin sivil havacılık kanun, kural, usul ve esaslarını yerine getirmekten kaptan pilot sorumlu olacak. Kaptan pilotun hata ve kusurlarından meydana gelebilecek olay ve kazalarda, işleticinin sorumluluğu ortadan kalkmayacak.

Genel Havacılık Ruhsatına sahip işleticiler, hava aracını, yolcuları veya üçüncü şahısları tehlikeye sokabilecek havacılık olaylarını raporlayacak. Genel havacılık işleticisi tarafından ticari amaçla yolcu veya yük taşımacılığı yapıldığının tespit edilmesi halinde, işleticiye ait işletme ruhsatı iptal edilerek idari yaptırımlar uygulanacak.

Yönetmelik kapsamında işletilen hava araçları bir seferde 15 günü geçmemek üzere, belirlenen şartlar çerçevesinde kiraya verilebilecek.

Uyum süreci

Öte yandan, 14 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B)" yürürlükten kaldırıldı.

Geçiş süreci kapsamında işleticilere, mevcut durumlarını 1 yıl içinde yönetmelik ile uygun hale getirecek. Bu sürede gereken koşulları sağlayamayanların işletme ruhsatları 6 ay askıya alınacak ve bu süre sonunda hala sağlanamaması durumunda iptal edilecek.

Zirai ilaçlama operasyonları özel operasyon olarak sınıflandırıldığından, mevcut zirai ilaçlama sertifikasına sahip işletmelerin genel havacılık işletmeciliği yapmak üzere işletme ruhsatı almaları gerekecek. Bir yıl sonra zirai ilaçlama sertifikaları iptal olacak.

Çatıda basıldılar! Polise şok sözler: Eniştem gelince...İstanbul Esenyurt'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve otomobillerini bırakıp, bir binanın çatısına saklanan 2 şüpheli yakalandı. Kaçarken bir sokağa da ruhsatsız tabanca attıkları öğrenilen şüphelilerden biri polis ekiplerine, "Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" dedi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber