Geri Dön

Milli Piyango için son başvuru tarihi belli oldu

Milli Piyango İdaresinin özelleştirilme ihalesine ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Piyango  İdaresine ait şans oyunları lisansı 10 yıl süreyle topluca verilmek suretiyle  özelleştirilecek. Pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, ön yeterlik son başvuru tarihi 14 Temmuz, son teklif verme tarihi ise 5 Ağustos olarak  belirlendi.

Milli Piyango için son başvuru tarihi belli oldu

Şans oyunlarının özelleştirme ihalesi - Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için 10 milyon dolar tutarında geçici teminat alınacak

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile şans oyunları lisansı, 10 yıl süreyle özelleştirilecek. Pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, ön yeterlik son başvuru tarihi 14 Temmuz, son teklif verme tarihi ise 5 Ağustos olarak belirlendi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, karşılığı nakit olmak üzere planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde benzer şans oyunlarının lisansı, topluca verilmek suretiyle özelleştirilecek. İhale, Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanunda yer alan pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları (OGG) katılabilecek. Gerçek kişiler veya yatırım fonları, OGG ortağı olabilecek. Ayrıca OGG ortağı olacak yatırım fonlarının bağımsız denetçiler tarafından verilen beyannamede belirtilen yönetimleri altındaki fonların tutarı en az 500 milyon dolar olacak ve OGG içindeki payları yüzde 70’i geçmeyecek.

İhaleye katılabilmek için sağlanması gereken mali ve teknik ön yeterlik kriterlerine, ÖİB'nin internet sayfasından erişilebilecek.

İhaleye katılabilmek için temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından gizlilik anlaşması imzalanması, şans oyunlarının lisans verilmesi suretiyle özelleştirilmesi hakkında hazırlanan tanıtım ve ihale dokümanı alınması ve ön yeterlik kriterleri karşılanacak. OGG ortaklarından birinin tanıtım ve ihale dokümanı alması yeterli olacak. Ancak her bir ortak, ayrı bir gizlilik anlaşması imzalayacak.

Gizlilik anlaşmasının imzalanarak ÖİB’e tesliminden sonra tanıtım ve ihale dokümanı bedeli olarak 5 dolar, belirtilen hesaplara yatırıldığına dair üstünde tüzel kişinin veya OGG'nin ya da bir ortağının isminin ve ihale konusunun açıkça yazılı olduğu dekont karşılığında, ÖİB’den 6 Mayıs'tan itibaren “alındı belgesi” karşılığında temin edilebilecek.

Tanıtım ve ihale dokümanı alan katılımcılara 13 Mayıs,1 Temmuz arasında başvurmaları kaydıyla, ihaleye teklif verme öncesinde şans oyunlarının son 5 yıllık ve mevcut duruma ilişkin bilgiler, bayilik sistemi, bayilik ağı ve hukuki bilgileri almak üzere 16 Mayıs, 8 Temmuz arasında elektronik ortamda sunulacak şans oyunları bilgi sitesi ile bilgi sitesine aktarılamayan bilgi ve belgelerin yer alacağı Şans Oyunları Bilgi Odasına giriş imkanı sağlanacak.

Şans oyunları bilgi sitesi ile bilgi odasına girmek isteyen katılımcılar, 20 bin dolar belirtilen banka hesaplarına yatırdığına dair dekontu en geç 1 Temmuz'a kadar ÖİB’e verecek. Bilgi sitesi ve odasına girmek için başvuru süresi 1 Temmuz Cuma günü saat 16.00’da sona erecek. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecek. Ön yeterlik için tüzel kişi ve ortak girişim gruplarının en geç 14 Temmuz Perşembe günü saat 16.00’ya kadar ÖİB’e başvurmaları gerekecek.

Komisyon, ön yeterlik için belirlenen son başvuru tarihinden itibaren 3 iş günü içinde ön yeterlik değerlendirmesini yapacak, sürenin uzatılması hakkı saklı kalacak. Değerlendirme sonuçları ÖİB tarafından katılımcıların yetkili temsilcilerinden birisine yazılı bildirilecek. Komisyon tarafından ön yeterlik kriterlerini karşıladığına karar verilen teklifler, en geç 5 Ağustos Cuma günü saat 16.00’ya kadar ÖİB’e elden teslim edilecek. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra ÖİB’e verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için 10 milyon dolar tutarında geçici teminat alınacak.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayacak, Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta, ön yeterlik başvurusunda bulunma ve son teklif verme süresini uzatmakta serbest olacak.

Şans Oyunları Lisansı’nın yurt dışında yerleşik tarafların ortağı olduğu anonim şirkete verilmesi yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata tabi olacak.

Bolu'da yangın! Diğer evlere de sıçradıBolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangına müdahale edildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber