Geri Dön

TMSF'den 'Halis Toprak' açıklaması

Danıştay 13. Dairesi 9 Ocak 2009 ve 13 Ağustos 2009 tarihli Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kararlarının yürütmesini Halis, Mehmet ve Ahmet Toprak lehine durdurdu. Toprak Grubu, karar sonrasında Aslanlı Köşk de dahil olmak üzere tüm taşınmaz malların ve tapuların, 23 sanayi tesisi ve 22 şirketin Danıştay’ın verdiği karara uyularak TMSF tarafından iade edilmesini istedi. Öte yandan TMSF, sözü edilen kararın malların iadesine ilişkin değil, borç miktarının tespitine ilişkin olduğunu bildirdi.

TMSF'den 'Halis Toprak' açıklaması

Toprak Grubu adına yapılan açıklamada, TMSF’nin Toprak Grubu’nun Aslanlı Köşk ve Toprak Center dahil taşınmazlarını satmasına ve Toprak Grubu’nun 23 sanayi tesisi ve 22 şirketine el koymasına sebep olan, 9 Ocak 2009 ve 13 Ağustos 2009 tarihli Fon Kurulu kararları aleyhine Toprak Holding ana hissedarları Halis, Mehmet ve Ahmet Toprak tarafından Danıştay nezdinde yürütmeyi durdurma istemli iptal davaları açıldığı anımsatıldı.

Bu davalarda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Halis, Mehmet ve Ahmet Toprak’ın borcun hesaplanmasına ait itirazlarını haklı bularak, bilirkişi incelemesi yaptırılması suretiyle yürütmenin durdurulması talebinin incelenmesine karar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bilirkişi incelemesinin ardından dosyayı görüşen Danıştay 13. Dairesi, 9 Ocak 2009 tarihli Fon Kurulu kararı ile 13 Ağustos 2009 tarihli Fon Kurulu kararlarının yürütmesini TMSF’nin borç hesaplarının gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle Halis, Mehmet ve Ahmet Toprak lehine oybirliğiyle durdurmuştur" denildi.-

Açıklamada, Danıştay 13. Dairesi’nin vermiş olduğu iş bu yürütmeyi durdurma kararları karşısında, TMSF’nin başta Remzi Gür’e satılan Halis Toprak’ın çeyrek asırdır yaşadığı Aslanlı Köşk dahil Toprak Grubu’na ait tüm taşınmaz mallarını ve tapularını, 23 sanayi tesisini ve 22 şirketini Toprak ailesine iade etmesi gerektiğinin altı çizildi.

-TMSF: "DANIŞTAY 13. DAİRESİNİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI, MALLARIN İADESİNE İLİŞKİN DEĞİL, BORÇ MİKTARININ TESPİTİNE İLİŞKİNDİR"

Öte yandan TMSF, sözü edilen kararın malların iadesine ilişkin değil, borç miktarının tespitine ilişkin olduğunu bildirdi.

TMSF’den yapılan açıklamada, Danıştay 13. Dairesinin bugün kuruma tebliğ edilen yürütmeyi durdurma kararının, malların iadesine ilişkin değil, borç miktarının tespitine ilişkin olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: "9 Ocak 2009 tarihinde, daha önce üzerinde uzlaşılan protokol hükümlerini yerine getirmemekte ısrar eden Toprak Grubu’na 132 milyon dolar ödeme emri gönderilmiş, bu alacağın ödenmemesi durumunda temerrüt hükümlerinin uygulanacağı ihtar edilmiştir. Toprak Grubu tarafından ödeme yapmaya ilişkin bir iyiniyet gösterilmediği için, 13 Ağustos 2009 tarihinden temerrüt faizleri işletilerek 6 milyar 366 milyon lira üzerinden takip başlatılmıştır.

Halis Toprak ve Mehmet Toprak tarafından Fon Kurulunun 9 Ocak 2009 ve 13 Ağustos 2009 tarihli kararlarının iptali ve borç miktarının yeniden tespiti için dava açılmıştır. Danıştay 13. Dairesi, sözkonusu Fon Kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulmasına karar vererek, daha önce yapılmış olan tahsilatların mahsup edilmesinden sonra, 6 Ağustos 2009 itibariyle borç miktarının yaklaşık 290 milyon dolar olduğuna karar vermiştir.

TMSF yargı kararlarına uygun olarak işlem tesis edecek olup, yeni borç miktarı üzerinden yasal takibini sürdürecektir. Dolayısıyla bu kapsamda Toprak Grubu’na mallarının iade edilmesi sözkonusu değildir." Açıklamada, Danıştay 13. Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması kararlarına karşı TMSF tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde yasal süre içinde itiraz edileceği de belirtildi.

Çekmeköy'de silahlı kavgaİstanbul Çekmeköy'de çıkan kavgada, silahla vurulan 2 kişi yaralandı. Polisin kaçan kişileri yakalamak için çalışması sürüyor.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber