Geri Dön
EkonomiTürkiye inovasyonda yükseldi

Türkiye inovasyonda yükseldi

Türkiye’nin geçen yıl inovasyon ve girişimcilikte yükseldiği saptandı. İnovasyon ve girişimciliği bilimsel ve rasyonel şekilde yönetme konusunda çözüm ortaklıkları yapan GOOINN tarafından 330'dan fazla kişiyle bir araya gelerek Türkiye'deki şirketlerin inovasyon faaliyetlerini ve girişimcilik durumunu ortaya çıkarmak amacıyla geniş tabanlı ve çok kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilen 2021 yılı “İnovasyon ve girişimcilik” araştırma raporu yayınlandı.

Türkiye inovasyonda yükseldi

Türkiye’de yeni teknolojiler için yeni serbest bölgeler üzerinde çalışıldığının da aktarıldığı raporda devletin vergi muafiyetleri ve mali destekler ile yatırımları teşvik ettiği belirtildi. Özellikle inovasyon ekosistemini ve KOBİ’lerin inovasyon yönetimi kapasitelerini geliştirmek için üniversite-sanayi iş birliklerine önem veren araştırmacıların sayısı OECD ülkelerinin ortalamasına göre düşük görünse de istikrarlı bir şekilde arttığının kaydedildiği raporun sonuç bölümünde şu saptamalar yapıldı:

“Türkiye genç ve eğitimli işgücü yapısıyla girişimcilik alanında büyük bir potansiyele sahip bir ülkedir. İstanbul girişim ekosisteminin merkezi olarak kabul edilmekteyken Ankara ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye 2020 endeksi genel sıralamada 51. sırada yer alırken 2021 yılı endeksinde tarihindeki en yüksek sıralamaya erişmiştir ve ilk 50 ülke içerisinde yer alarak 41. sırada bulunmaktadır. Ülke insan sermayesi ve araştırma, altyapı, piyasaların gelişmişliği, iş dünyasının gelişmişliği, bilgi ve teknoloji çıktıları ve yaratıcı çıktılar endekslerinde üst orta gelir grubunun ve bölge ortalamasının üstünde performans sergilemiştir.”

GOOINN Kurucusu Yavuz Çingitaş raporu hazırlarken firmalar ve girişimlerin pandemi öncesi inovasyon faaliyetlerindeki durumu ve pandemi sonrası bu alandaki değişimleri üzerinde durulduğunu belirtti. Çingitaş, “İnovatif yaklaşımlara ve girişimcilik kültürüne rehber olacak bu araştırma raporu, şirketler, ülkelerin ulusal ve uluslararası pazarda rekabet güçlerini artırmaları için kaynak olacaktır” dedi.