MimarlıkLake|Flato Architects’e AIA 2024 Altın Madalyası

Lake|Flato Architects’e AIA 2024 Altın Madalyası

29.01.2024 - 01:00 | Son Güncellenme:

Amerikan Mimarlar Enstitüsü tarafından verilen AIA Altın Madalyası’nın 2024 kazananları Teksas merkezli Lake|Flato Architects firmasının kurucuları David Lake ve Ted Flato oldu.

Lake|Flato Architects’e AIA 2024 Altın Madalyası

David Lake ve Ted Flato’nun mimari yaklaşımı, yerel koşullara iyi adapte edilmiş dayanıklı binalar yaratmak için yerel tekniklerle yeni teknolojileri bir araya getirmek olarak biliniyor. Jüri, daha sağlıklı, daha sürdürülebilir ve kapsayıcı yapılar elde etmenin bir yolu olarak gördüğü bu tavizsiz ama iddiasız vizyonu takdir ederken Teksas’taki ilk ve dünyadaki dokuzuncu Living Building Challenge sertifikalı proje olan Dixon Water Foundation Josey Pavilion’a da atıfta bulundu. San Antonio’daki Confluence Park, ziyaretçileri suyun önemi hakkında bilgilendirmek için hem bir pavyon hem de bir eğitim merkezi olarak hizmet vererek çevre yönetimine benzer bir vurguyu yansıtıyor. Austin doğumlu David Lake, 1984 yılında Ted Flato ile birlikte Lake|Flato’yu kurdu. Kentsel gelişimin açık sözlü savunucuları olan Lake ve Flato, Teksas ve ötesindeki şehirlerde yaptıkları sayısız plan ve tasarımla kendilerini yerel mimarlar olarak kabul ettirdiler.

Haberin Devamı
1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6

Stanford Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden lisans derecesini aldığından beri Flato, her bir benzersiz alandan yararlanan ve insanları doğal çevreye bağlayan yalın tasarımlarıyla büyük beğeni toplayan bir kariyer inşa etti. Flato’nun Lake ile birlikte yaptığı işbirlikleri ve çevre savunuculuğu, Batı Virginia’dan Florida Everglades’e kadar 35.000 dönümlük kritik habitatı korurken, arazilerin yüzde 4’ünden daha azının kamuya açık olduğu Teksas’ta 50.000 dönümlük araziye erişimin korunmasına ve korunmasına yardımcı oldu. Ödülün geçmişteki sahipleri arasında, 2023 yılında dönüştürücü ve sosyal içerikli projeleriyle tanınan Carol Ross Barney, 2021 yılında iklim krizini ele alma ve mimarlık camiasını harekete geçirme konusundaki çabalarıyla tanınan Edward Mazria, 2020 yılında mimarlık teorisi ve pratiği üzerindeki kalıcı etkisi nedeniyle onurlandırılan Marlon Blackwell ve 2019 yılında yapılı çevre üzerindeki yapıcı etkisi nedeniyle kutlanan Richard Rogers gibi etkili mimarlar yer alıyor. Lake|Flato Architects’e AIA 2024 Altın Madalyası DÜNYADAN

Haberin Devamı

www.lakeflato.com

Lake|Flato Architects’e AIA 2024 Altın Madalyası

Framed Allure

EAA-Emre Arolat Architects tarafından kullanıcısı belli olmadan tasarlanan villa yapısı “Framed Allure” ya da Türkçe adıyla “Çerçevelenmiş Cazibe”, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en kalabalık emirliği ve şehri olan Dubai’nin yeni emlak gözdesi olan Palm Adası’nda yer alıyor. Tam da şehrin fiziksel varoluş özelliklerinin bir devamı olarak birbiriyle benzerlik göstermeden ve herhangi bir ortak dil oluşturmadan yan yana dizilen villalarla karakterize edilen bu yapay ada, tasarıma geniş çapta kaynaklık edecek olan bağlamın önemli bir verisi olarak değerlendirilmiş. Bu çerçevede yapının etrafındaki diğer yapılardan kopması ve önce içe kapanarak kendi çekici atmosferini oluşturması, giderek kapalı ve yarı açık mekanların birbiri ardına sürprizli perspektifler ve özgül deneyimler içermesi ve son kertede önündeki plaj üzerinden denize doğru açılması tasarımın ana izleği olmuş. Bu zihinsel kurguya uygun olarak arsanın imar koşulları çerçevesinde oluşturulan prizmatik kitle, mekanlar arasındaki kullanım senaryoları ve zengin görsel akışkanlıklar gözetilerek bir tür içten oyma yöntemi ile parçalanmış ve düzenlenmiş. Bir bodrum ve üç normal kattan oluşan yapıda söz konusu oyuklar anlamlı ve kullanışlı oylumlar haline gelerek bir yandan yapının kitlesel etkisini hayli hafif ve geçirgen kılarken aynı zamanda farklı seviyelerde yarı açık terasların oluşturulabilmesine olanak sağlıyor. Üç kat yüksekliğindeki ana hol dolaşımın kalbi olarak merkezde yer alırken denize doğru eşsiz bir açılımın çerçevesini oluşturuyor. Yan komşulardan bütünüyle yalıtılan ve arka yolla kontrollü bir görsel ilişki kuran yapıda ana kullanım alanlarının tümü doğu yönündeki plaja ve denize doğru yönlendirilmiş. Sonsuz kenar havuzu ve çevresinde düzenlenen açık alanlar da aynı yönde konumlandırılmış. Adada yer alan diğer pek çok konut yapısının aksine, Framed Allure yalın ve net bir geometrik dille şekillendirilmiş. Malzeme kullanımı ve mimari ayrıntı çözümlerinde de aynı tutum sürdürülmüş. Yapının dış algısına bütünüyle hakim olan bu dilin yine çevredeki yapıların aksine iç alanlardaki tasarım yaklaşımına da yansıtılması önemli bir tasarım kararı olarak öncelenmiş. Yapı, içinde yer aldığı piyasanın normlarının dışına çıkarak henüz inşaat aşamasında satılmış.

Haberin Devamı

Lake|Flato Architects’e AIA 2024 Altın Madalyası
Lake|Flato Architects’e AIA 2024 Altın Madalyası
Lake|Flato Architects’e AIA 2024 Altın Madalyası