Geri Dön
Gündem'5 kadından 1’i çocuk yaşta evlendirildi'

'5 kadından 1’i çocuk yaşta evlendirildi'

Rapora göre Türkiye’de şu anda 18-45 yaş arasındaki her 5 kadından 1’i çocuk yaşta evlendirildi. Çocuk yaşta evlenen her 3 kadından biri ise yine çocuk yaşta anne oldu ve evlenen kadınların yarısı şiddete maruz kaldı...

'5 kadından 1’i çocuk yaşta evlendirildi'

 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) ‘Türkiye’de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler; 1993-2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi’ raporu açıklandı. Raporun, Türkiye’deki çocuk yaşta evliliklerin son 25 yılına ışık tutması, çocuk yaşta evliliklere yönelik mücadele programları ve savunuculuk çalışmaları için yol gösterici olması hedefleniyor.

Dünyada her 5 çocuktan birinin evli olduğu ve her yıl 12 milyon kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiğine dikkat çekilen raporda, evlenme yaşı, gebelik, doğum, anne ve bebek sağlığı, evlilik birliği içinde eşlerin tutumları gibi birçok göstergeye dair 25 yıllık bulgular ortaya konuldu.

Başlık parası için

Raporda çocuk yaşta evliliklerin Türkiye’de son 10 yılda durağanlaşma trendine girdiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

“İlk evlenme yaşının zaman içinde artma eğiliminde olması ve 15 yaşın altında yapılan evliliklere nadir rastlanması gerçeğinin yanında; şu anda 20-24 yaşları arasındaki 18 yaşından önce evlenenlerin oranının yüzde 15 olması, konunun hâlâ ciddi bir sorun olduğuna işaret ediyor. 20-24 yaş grubunda olup 18 yaşından önce evlenmiş her 10 kadından 9’u daha geç bir yaşta evlenmiş olmayı tercih edeceğini söylüyor.

Çocuk yaşta evlenen/evlendirilen her 10 kadından üçü akrabalarıyla evlendi. Çocuk yaşta evliliğe maruz kalmış her 5 kadından 1’inin eşi kendisinden 10 yaş veya daha büyük. Son 10 yılda çocuk yaşta evliliklerin özellikle yoksul hanelerde arttığı görüldü. 20-24 yaş grubunda, 18 yaşından önce yapılan evliliklerin yüzde 71’inde önce dini nikâh yapıldı. Aynı grupta başlık parası ile evlenme oranı ise son 10 yılda (2008-2018) yüzde 24’ten yüzde 38’e ulaştı yani çocuk yaşta evliliklerde başlık parası ile evlenme oranı son dönemde belirgin artış gösterdi.”

İstihdamda yoklar

Çocuk yaşta evlenen ve eğitim düzeyi düşük olan kız çocuklarının yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde istihdama katılım oranlarının da oldukça düşük olduğunun vurgulandığı raporda, “Türkiye’de, 18 yaşından önce evlenen kadınların son 25 yıl içinde istihdama katılımları daha da azaldı. 1993 yılındaki araştırmada her 100 kadından 75’i halen çalışmadığını belirtirken, 2018 yılında bu rakam 86’ya yükseldi. İstihdama katılanların da çoğunlukla sosyal güvencesi olmayan işlerde çalıştığı görüldü. İstihdama katılmayan kadınların çalışmama nedenleri arasında ev işleriyle meşgul olmak, çocuk bakımı, eşin ve ailenin izin vermemesi ön planda. Raporda, son 10 yılda, 20-24 yaş grubunda olup 18 yaşından önce evlenen kadınların da dörtte birinin çalışmasına izin verilmediği ortaya konuldu. Son 5 yılda ise, 20-24 yaş grubunda olup 18 yaşından önce evlenen kadınların kendine ait gelir ve mal sahipliğinin her 10 kadından 2’sini geçmediği görüldü.”

Aile planlaması hakkında bilgileri yok

Rapor, çocuk yaşta evlenen kadınların, gebelik, doğum ve doğum sonrası bakımla ilgili sorunlarına da odaklanıyor. Buna göre, çocuk yaşta evlenmiş 20-24 yaş grubundaki 5 kadından 4’ü (yüzde 79) aile planlamasına ilişkin yeterli ve doğru bilgiye sahip olmadan evleniyor. Her dört kadından üçü (yüzde 76) gebe kalınacak döneme dair doğru bilgiye sahip değil. Çocuk yaşta evliliğe maruz kalmış olan her beş kadından biri (yüzde 21) hiç gebeliği önleyici yöntem kullanmadı. Bu grupta yer alan, her 3 kadından biri ise (yüzde 29) gebeliği önleyici herhangi bir yönteme nasıl ulaşacağını bilmiyor. Çocuk yaşta evlenmiş 20-24 yaş grubundaki kadınların yarısından fazlası (yüzde 54) ilk doğumlarını 18-19 yaşlarında, üçte biri ise (yüzde 33) 15-17 yaşında yaptı.